Versie 0.6.1 MplusKASSA API Service 0.6.1

Releasedatum:
17-09-2014

  • Het object ButtonLayout_Button dat via getButtonLayout is op te vragen bevat twee nieuwe eigenschappen:

    • askForText: Geeft aan of bij het aanslaan van dit artikel om een tekst gevraagd moet worden, die vervolgens als naam van de regel gebruikt moet worden.
    • isPreparationMethod: Geeft aan of het gaat om een bereidingswijze, die toegepast moet worden op de laatst geselecteerde artikelregel.