Versie 1.7.8 MplusKASSA API Service 1.7.8

Releasedatum:
08-03-2016

  • Indien een BTW-percentage voor een bepaalde BTW-code niet goed is geconfigureerd in Mplus geeft de API nu de volgende foutmelding: The rate for VAT-code 2 is not properly configured. Please contact API support at dev@mpluskassa.nl.

    Hiermee voorkomen we dat mensen dit over het hoofd zien en klakkeloos foute of ontbrekende BTW-percentages worden overgenomen door API-ontwikkelaars.

  • Wanneer de klant gebruik maakt van een Master/Slave opstelling is het nu mogelijk om een wachttijd in te stellen waarin de functie saveOrder zal wachten totdat de Slave een filiaalorder heeft gesynchroniseerd. Standaard staat deze wachttijd op 0 seconden. In dat geval wordt er helemaal niet gewacht wordt. Er is ook een bovenlimiet van 5 minuten.

    Aan het resultaat kun je aflezen of de order al naar de Slave gesynchroniseerd is. Als de parameter orderQueued op TRUE staat, moet de order nog gesynchroniseerd worden, als deze op FALSE staat is hij al gesynchroniseerd en kun je ervan uitgaan dat de Slave de order ontvangen heeft.

    API > Master/Slave > Wachttijd synchronisatie Master naar Slave
  • De functionaliteit van queueBranchOrder is nu gecombineerd met saveOrder. De API-ontwikkelaar hoeft er daardoor niet meer voor te zorgen of de juiste functie wordt aangeroepen afhankelijk van of de kassa wel of niet een slave-kassa is. Indien de order in de wachtrij voor een slave-kassa geplaatst is, zal er een speciaal vlaggetje orderQueued op TRUE gezet worden.