Versie 0.7.0 MplusKASSA API Service 0.7.0

Releasedatum:
15-10-2014

  • Algemene optimalisatie ter verbetering van de snelheid van de API.

  • De aanroep getAvailableTerminalList kijkt nu of de database een master of een slave is en retourneert alleen werkplekken die mogen verbinden met deze database.

    Dit houdt in dat wanneer hij verbind met de master-database hij geen werkplekken terug zal geven voor welke er een slave-database is en als hij met een slave is verbonden retourneert hij alleen werkplekken die met die specifieke slave mogen verbinden.

  • createOrder controleert nu of het meegegeven employeeNumber daadwerkelijk bestaat, om zo een databasefout te voorkomen.

  • Verbetering in de stabiliteit van o.a. getTableOrder.

  • Probleem opgelost bij moveTableOrder of payTableOrder waardoor een AccessViolation kon optreden.

  • Probleem opgelost bij het uitvoeren van payTableOrder waardoor soms ten onrechte geprobeerd werd de bestelling te splitsen, wat een crash tot gevolg had.