Versie 9.1.1 MplusKASSA Q-line 9.1.1

Releasedatum:
20-02-2018

 • Bij het invoeren/wijzigen van kleur/maat-artikelen zal bij het invoeren van de barcodes m.b.v. een scanner, na het scannen van een barcode de focus gezet worden op het volgende kleur/maat-artikel waarvan de barcode nog niet is ingevuld. Op deze manier kunnen barcodes van een nieuw kleur/maat-artikel snel ingevoerd worden.

 • Wijzigen kleur/maat-artikelen: Niet-actieve artikelen worden nu grijs weergegeven in het kleur/maat-overzicht en de inhoud hiervan kan niet meer gewijzigd worden (met uitzondering van het vinkje "Actief"). Wanneer expliciet een niet-actief artikel geselecteerd is om te gaan wijzigen (bijv. vanuit tabblad "Niet actief") dan kan het artikel wel weer volledig gewijzigd worden.

  1 bijlage
 • Artikelkaart: Kleuren & maten wijzigen. Het volgende is aangepast:

  • Bij het het wijzigen van een kleur/maat-artikel kunnen nu de kleuren en maten pas beheerd worden nadat op de nieuwe knop "K&M wijzigen" geklikt wordt. Hierdoor is er in eerste instantie meer ruimte beschikbaar voor de artikelkaart omdat het kleur/maat-raster eerst compact blijft (zie eerste afbeelding).
  • Bij het invoeren van nieuwe kleuren en maten wordt nu in de lijst automatisch een nieuwe regel toegevoegd en hoeft niet meer steeds op de knop "Nieuwe kleur" of "Nieuwe maat" geklikt te worden. Deze knoppen zijn vervallen.
  2 bijlages
 • Bewerken van een kleur/maat-artikel gaf een foutmelding als er een selectielijst aan het bestelbeperkingsveld was gekoppeld.

 • Na wijzigen van een kleur/maat-artikel zijn nu de wijzigingen van alle artikelen van het product in de artikellijst zichtbaar dus niet meer alleen van het geselecteerde artikel.

 • Verbeterde Unicode ondersteuning bij het bewerken van kleur/maat-artikelen.

 • Selectie bewerken geeft niet meer ten onrechte een foutmelding bij zeer hoge nummers voor bijvoorbeeld het leveranciers veld.

 • Iedere barcode kan nu zijn eigen omschrijving hebben.

  1 bijlage
 • Er is nu juiste detectie van een onjuist gecodeerd CBA-wachtwoord, in plaats van een EEFFACE-crash van de software.

  1 bijlage
 • De import van afbeeldingen bij artikelen, medewerkers en relaties vangt nu problemen met de importbestanden af en meldt nu aan het eind welke bestanden overgeslagen zijn.

  Voorheen brak de import af en was het onduidelijk aan welk bestand het lag en wat er al gedaan was.

 • Voor TicketCounter producten is het nu mogelijk om per product aan te geven op welke printer deze geprint moet worden. De beschikbare keuzes zijn: Bonprinter, Ticketprinter of Geen.

  Beheer > Artikelen > TicketCounter
  1 bijlage
 • Er is een optie bijgekomen om hardlopers te genereren op een subblad van de snelknoppen. De hardlopers zijn artikelen die het meeste verkocht worden.

  Onder Beheer > Instellingen > Snelknoppen staan een aantal instellingen om uw hardlopers te definiëren

  Snelknoppen
  2 bijlages
 • Bij de betaalwijzen kan nu een default afstortwijze toegekend worden. Deze wordt dan voorgesteld bij het maken van een kastelling. Je kan nog wel naar een andere afstortwijze toe wisselen.

 • Bij een betaalwijze kan nu opgegeven worden dat wanneer deze in de kassa wordt geselecteerd er geen kortingen gegeven mogen worden. De kortingen zullen dan na bevestiging automatisch verwijderd worden en vanaf dat moment kunnen er geen kortingen geselecteerd worden.

  1 bijlage
 • Er kan nu per betaalwijze aangegeven worden of de lade automatisch open moet gaan na het afrekenen. Voor contant is dit niet instelbaar deze zal altijd op automatisch opengaan ingesteld staan.

 • Probleem verholpen waardoor het filteren van instellingen kon crashen.

 • Bij beheer van de relatiekaart indeling is de standaard selectielijst voor het categorieveld nu bekend.

 • Bij het importeren van kleur/maat-artikelen wordt nu, als er dubbelen gedetecteerd worden in het importbestand, de mogelijkheid gegeven om de dubbelen te exporteren en om door te gaan met het importeren zonder de dubbelen.

 • Bij het importeren van kaarten wordt er nu een controle op dubbele matches in het bronbestand uitgevoerd. Dit vervangt de foutmelding:

  ERROR: duplicate key value violates unique constraint temp_artikel_import_update_pkey

  Je zult nu de volgende foutmelding krijgen:

  Importbestand bevat een dubbele match voor kaartnummer 123

 • Probleem verholpen waardoor het importeren van kleuren of maten met daarin een backslash niet goed ging.

 • Tijdens het importeren van artikelen, medewerkers en relaties worden teksten die langer zijn dan de database toestaat nu automatisch ingekort in plaats van dat de gehele import mislukt.

 • De opties voor het afdrukken van bestelbonregels zijn uitgebreid.

  • afzonderlijke instellingen voor locatiekop
  • afzonderlijke instellingen voor gangkop
  • mogelijkheid om extra scheiding tussen artikelen af te drukken (geen, witregel, --------, ==========)
  • geinverteerd optie bij elke set van fontinstellingen
  • "Kopieer naar bestelbon"-knop om alle tafelinstellingen over te zetten naar de cafetaria bestelbon.
  • "Kopieer naar andere locaties"-knop om de instellingen van "Regels voor deze locatie" te kopieren naar "Regels voor andere locaties"
  1 bijlage
 • Bij het bewerken van de printlayouts werkt het bewerken van een geformatteerd tekstvak weer goed.

 • In het verloopoverzicht kon een artikel met afwijkende bontekst meerdere keren terugkomen in het totaal wat een vertekend beeld opleverde. Dit wordt nu goed gegroepeerd zodat het duidelijk is.

 • Op het totalenoverzicht blijven de omzettotalen nu kloppen wanneer er debiteurtegoed-boekingen gemaakt worden.

 • Het activiteitenfilter in het overzicht "Financieel > Totalen" levert nu geen foutmeldingen meer op als het wordt gebruikt in combinatie met het tonen van o.a. foutaanslagen.

 • In het totaaloverzicht werkt het filiaalfilter nu ook voor kas in- en uitgave.

 • Vanuit de kassa is het nu mogelijk om verkooporders zonder de eventuele korting af te drukken. Wanneer u deze optie instelt dan zal voordat wordt afgedrukt gevraagd worden of de order normaal of zonder korting afgedrukt moet worden. De order zelf wordt niet gewijzigd.

  Kassa > Orders > Bij afdrukken vragen om met of zonder korting afdrukken
 • De optie om de kassa (POS) te sluiten zit nu achter het Mplus logo aan de linkerbovenkant van het scherm.

 • In de tafelplattegrond wordt de geopende tafel nu gemarkeerd met een oranje kader om zijn label in plaats van met een uitroepteken-icoon.

 • De bereidingswijzesheet heeft nu een optie om kies artikel te doen. Hiermee kunnen bijna alle artikelen toegevoegd worden als bereidingswijze. Enige uitzondering zijn artikelen die betaald moeten worden met credits of punten. Ook is de invoer van bereidingswijzetekst is nu multi-line geworden. Voor iedere ENTER wordt een aparte bereidingsregel toegevoegd.

  1 bijlage
 • De printfunctie van de knop "Maak kassabon" is gewijzigd. Deze kijkt nu ook naar de instelling voor automatisch bon printen na afrekenen.

 • Probleem verholpen waardoor de kassa een foutmelding gaf bij het aanmaken van subtafels als er geen plattegrond in de kassa getoond werd.

 • Aanpassingen en problemen opgelost met regels waarop een kortingsbedrag van toepassing is.

  • Deels retourneren of verwijderen van een bestaande regel op tafel: Kortingsbedrag werd altijd tegengeboekt. Dit gebeurt nu pas wanneer de regel volledig wordt tegengeboekt.
  • Regel afsplitsen: Kortingsbedrag wordt nu pas meegenomen wanneer de regel volledig wordt afgesplitst.
  • Retour: Probleem opgelost: Bij het herstellen/terugzetten van een retournering werd een waarschuwing gegeven i.v.m. een te hoog kortingsbedrag.
  • Retour op tafel: Probleem opgelost: Kortingsbedrag van de bestaande regel werd negatief gemaakt.
 • Probleem verholpen waardoor numerieke invoer een crash veroorzaakte als de Tafel module niet actief was.

 • Rechtermuisknop op een tafel of knop in de kassa heeft nu zelfde gevolg als een lange klik.

  Dit lost het probleem op dat je op sommige touchscreens geen lange muisklik kon doen omdat de touchscreendriver die zelf al onderschepte om een rechtermuisknop emulatie te doen.

 • De lijst van gangen wordt nu ook gesynchroniseerd van Master naar Slave.

 • Bij het aanmaken van orders en facturen kwam unicode tekst niet goed door in de tekstkolom (maar werd wel goed opgeslagen).

 • Selectie van debiteuren met zeer hoog relatienummer gaat nu goed.

 • Probleem opgelost: Invoer/wijzigen verkoop: Inlezen/importeren bestand: Het aantal werd niet meer overgenomen uit het importbestand maar werd altijd op één gezet.

 • Als bij raadplegen van een kassabon wordt gekozen voor crediteren kan er nu net zoals bij de facturen een reden en datum opgegeven worden.

  De reden ondersteunt nu ook Unicode.

 • Inkooplevering-tab toegevoegd aan artikelkaart. Hierin zie je voor het artikel de laatste inkooplevering per leverancier met de bijbehorende inkoopprijs.

  1 bijlage
 • Verkooptickets kunnen nu per stuk of verdicht afgedrukt worden.

  Het ticketveld op de artikelkaart is hiervoor veranderd van een vinkje naar een veld met drie keuzes:

  • N.v.t.: geen tickets afdrukken
  • Per stuk: zoveel afzonderlijke tickets afdrukken als er verkocht zijn
  • Verdicht: enkele ticket afdrukken met daarop een aantal

  Denk er aan dat als er gebruikt wordt gemaakt van verdicht dat dus het aantal veld ook in de lay-out moet staan.

 • Met de nieuwe betaalwijze "Vreemde valuta" kun je vanuit verschillende valuta omrekenen naar euro's. Het beheren van de beschikbare vreemde valuta's en de bijbehorende wisselkoersen doe je via Beheer > Financiaal > Vreemde valuta.

  3 bijlages
 • De regel "waarvan bijgepind" werd niet altijd direct onder de EFT-betaalwijze gezet.

  1 bijlage
  • Op veel plaatsen autorisaties issues opgelost.
  • Extra autorisatie opties toegevoegd
  • Knoppen die ingedrukt konden worden terwijl er niks te doen was uitgeschakeld in die situatie
 • Selectie kleur/maat-artikelen bij inkoop en verkoop: Bij toevoegen van kleur/maat-artikel waarvan het product nog niet eerder geselecteerd is, wordt nu tijdelijk een lege regel achteraan gevoegd met daarin het geselecteerde productnummer zodat het duidelijker is waar de kleur/maat-selectie betrekking op heeft.

  1 bijlage
 • Probleem verholpen waardoor het migreren van databases ouder dan 7.0.0 mis ging.

 • Probleem verholpen waardoor een aantal afdrukdialogen hun printerinstellingen niet onthielden.

 • Speciaal voor Webhooks: Bij het toevoegen van een regel via lineAdditions worden de meegegeven text, priceIncl, quantity en externalDiscount nu ook gebruikt.

 • Als een tafel meerdere subtafels had kon hij de omschrijvingen van de verschillende subtafels door elkaar halen.

 • De K&M-knop wordt nu niet meer weergegeven indien er geen licentie is voor Q1600 Mplus Fashion.

 • Bij de artikel- en relatiekaart kreeg het tabblad "Afbeeldingen" altijd de focus wanneer bij het artikel of relatie een of meerdere afbeeldingen waren geselecteerd. Dit is nu opgelost, het laatst geselecteerde tabblad zal altijd weer de focus krijgen bij het openen van de kaart.