Versie 3.0.0 MplusKASSA Q-line 3.0.0

Releasedatum:
11-10-2016

 • Indien nog niet aanwezig wordt de eenheid kilogram (kg) toegevoegd aan de lijst van beschikbare eenheden.

 • Een kopie van een kaart met afbeeldingen bewerken verwijderd niet meer de afbeeldingen van het originele artikel als deze bij de kopie weggehaald worden.

  Tevens fout opgelost waardoor afbeeldingen van schijf werden weggehaald terwijl ze nog aan andere artikelen gekoppeld waren.

 • Beheer Webshop-artikelgroepen:

  • Of een artikelgroep in- of uitgeklapt is wordt nu onthouden.
  • Knippen en plakken van artikelgroepen nu mogelijk.
  • De keuze van het voor- of achtervoegen van artikelen is veranderd. Dit kan nu geselecteerd worden met de knop linksboven in de artikellijst (zie afbeelding). Dit werkt nu ook goed wanneer artikelen m.b.v. een barcodescanner worden toegevoegd.
  1 bijlage
 • Het keuzelijstje voor "locatie" en "locatie2" op de artikelkaart wordt nu niet meer afzonderlijk beheerd, maar via de knop Locaties.

 • Een omzetgroep wordt nu ook opgeslagen als je iets anders invult dan de naam, bijv. het rekeningnummer of spaarpunten uitgifte/verrekening.

  Financieel > Omzetgroepen
 • De lijst met werkplekken onder Beheer > Instellingen > Filialen bevat nu ook de naam en versie van de gebruikte software en de laatste keer dat de werkplek zich geregistreerd heeft bij de database. Indien van toepassing staat hier ook via welke API-versie de software verbinding gemaakt heeft.

  Notitie: Mpluskassa Q-line vanaf v2.1.0 en Mplus Android Kassa vanaf v1.14.2 geven nu door welke softwareversie zij hebben.

  1 bijlage
 • De volgorde van de aansturingsmogelijkheden is bij bonprinters, lades en klantendisplays aangepast.

  De volgorde is nu (1) OPOS, (2) Epson OPOS 2.50, (3) Serieel en dan (4) de andere keuzes. Bij de lades en de display is de AveryBerkel keuze uit de lijst gehaald aangezien de AveryBerkel drivers sinds 2.0.0 al niet meer beschikbaar waren. Bij het toevoegen van een nieuwe printer, lade of display wordt nu ook standaard de nieuwe OPOS-aansturing geselecteerd.

 • Het beheer van de instellingen heeft een aantal verbeteringen ondergaan:

  • Renderfoutjes die vanaf 2.0.0 optraden zijn verholpen.
  • Splitters zijn drie keer zo dik geworden voor betere bediening via een touchscreen.
  • De filiaal- en kassalijst staan nu boven elkaar tbv. kleinere schermen.
  • Als bij het toepassen van een waarde op filialen of kassa's er geen enkele filiaal of kassa is aangevinkt wordt het toegepast op het geselecteerde filiaal of kassa.
  • Invoervelden voor teksten gebruiken nu alle beschikbare breedte.
  • De toelichting bij instellingen is nu ook zichtbaar in de raadpleegmodus.
  • Verbeterde ondersteuning voor Unicode.
  • Bij het openen van het scherm wordt bij het herstellen van opgeslagen groottes voorkomen dat spitters buiten het venster terecht komen.
  1 bijlage
 • De Instellingen knop in de dialoog voor het configureren van via Windows-driver aangestuurde bonprinters werkt weer.

  1 bijlage
 • Bij het beheer van de tafelplattegrond de volgende problemen verholpen:

  • Geheugenfout bij afsluiten.
  • Splitter die na wijzigen niet meer tussen de juiste componenten staat.
  • Splitter verbreed zodat hij makkelijker te verslepen is.
 • Wanneer tijdens het importeren van artikelen, relaties of medewerkers het toevoegen van nieuwe kaarten uitstaat, dan worden er geen meldingen meer gegeven voor ontbrekende toewijzingen van verplicht in te vullen velden. Deze toewijzingen zijn namelijk alleen nodig bij nieuwe kaarten.

 • De zoomfunctie van de printer lay-out editor werkt weer.

 • Filter op voorraad toegevoegd. U kunt kiezen uit 'Voorraad aanwezig', 'Geen voorraad' of 'Negatieve voorraad'. Deze keuzes zijn er ook voor de 'Vrije voorraad'.

  Let op dat de keuze 'Geen voorraad' alleen de artikelen laat zien die ooit voorraad gehad hebben en nu niet meer, dus niet de artikelen die nog nooit een voorraad gehad hebben.

  1 bijlage
 • Relatietab in de kassa wordt nu ververst nadat een order, factuur of kassabon is aangemaakt of betaald.

 • De tekst "Plaats order" bij het aanmaken van een order via de kassa is gewijzigd naar "Plaats order & Later afrekenen".

  1 bijlage
 • Het nieuwe aantal spaarpunten van een klant wordt nu na iedere transactie weer correct weergeven.

 • Gebruikt nu altijd de juiste prijs bij een EAN13-barcode met suffix (bijv. +5).

  Als in de kassa een EAN13-barcode met suffix gescand wordt, dan was het al zo dat hij het artikel ook vind als de barcode zonder suffix tussen de extra barcodes staat. Hij gebruikte dan echter altijd de prijs van de kaart. Nu gebruikt hij de prijs die daadwerkelijk bij de gevonden barcode staat.

 • De instelling die aangeeft dat de tafelplattegrond het volledige scherm moet gebruiken bij het openen van de kassa werkt weer. Hij gaat niet naar volledig scherm als er een bon is ingeladen.

 • Bij de verkooporders wordt de keuze voor Datum/Nr. of Leverdatum voortaan onthouden. Zo ook bij het factuuroverzicht voor de keuze Datum/Nr. of Vervaldatum.

  1 bijlage
 • Indien kolomindeling per autorisatiegroep wordt opgeslagen, maar de aangemelde medewerker geen onderdeel van een autorisatiegroep is, dan wordt nu teruggevallen op opslag per medewerker (maar alleen voor de aangemelde medewerker èn alleen zolang deze medewerker niet in een autorisatiegroep geplaatst is).

 • Bij het afdrukken van lijsten is het nu mogelijk om de printer voor elke nieuwe waarde in een kolom naar een nieuwe pagina te laten gaan. De lijst wordt hiervoor gesorteerd op basis van de gekozen kolom zodat identieke waardes bij elkaar staan.

  Bij het afdrukken van lijsten krijgen rijen die meerdere regels tekst bevatten nu voldoende ruimte zodat de teksten niet over elkaar heen lopen.

  1 bijlage
 • Optimalisatie van stap 15 van het synchroniseren van artikelen bij het opstarten van een Slave.

 • Algemeen: Het filter 'Vanaf t/m Nummer' onthoudt nu het' Vanaf-nummer' voor de volgende keer dat het venster opnieuw wordt geopend. Dit nummer wordt per jaar onthouden.

  1 bijlage
 • De knoppen in het hoofdmenu voor de lijst van berichten en de printerwachtrij hebben nu icoontjes gekregen die zich ook aanpassen op basis van de status van de wachtrij en printerstatus. Het icoon in het kassascherm toont nu ook de status, en als je het printerblad vervolgens opent zie je daar wat de exacte status is.

  2 bijlages
 • Een aantal veranderingen in de interface:

  • In de balk bovenin staat nu op de plaats van de "Terug naar backoffice"-knop het Mplus logo.
  • Als er op het kruisje rechtsboven wordt gedrukt komt er nu een dropdown naar beneden met de acties "Naar backoffice", "Minimaliseren" en "Afsluiten".
  2 bijlages
 • Nieuw overzicht voor spaarpuntenhistorie. Per geautoriseerd filiaal wordt het aantal uitgegeven en weer verrekende spaarpunten getoond. Na het selecteren van een relatie zijn onderin alle individuele spaarpuntenwijzigingen terug te vinden, inclusief een verwijziging naar de achterliggende kassabon, correctie of order.

  1 bijlage
 • "Bijwerken uit Cloud" is nu per leverancier te annuleren. Als je op de knop klikt maakt hij eerst nog wel de huidige leverancier af.

  1 bijlage
 • Het Master/Slave-synchronisatieproces bij het opstarten laat nu zien welke categorie gesynchroniseerd wordt. Daarnaast is het nu ook mogelijk dit proces te annuleren. Op de achtergrond zal het proces zoals gebruikelijk periodiek nog steeds proberen te synchroniseren.

  1 bijlage
 • Het beheer van Webshop artikelgroepen laat nu niet meer het eerste artikel van het toegevoegde product zien, maar enkel de omschrijving van het eerste artikel (wat normaliter ook de omschrijving van het product is) èn een kolom waarin staat hoeveel artikelen gekoppeld zijn.

  1 bijlage
 • In de betalingshistorie op de kassabon wordt een negatief contantbedrag nu met de tekst "Teruggave" weergegeven.

  1 bijlage
 • Twee databasecontroles verwijderd die problemen veroorzaakten bij het synchroniseren van autorisatiegroepen van Master naar Slave, indien er gebruik werd gemaakt van de optie "Kolomindeling opslaan per autorisatiegroep".

 • De "Kies klant" knop op de ordertab werkt weer.

 • Er kwam een slotje op de knop kasboek te staan als gebruiker alleen autorisatie had tot medewerker totalen. Dit is nu verholpen medewerker totalen kan nu wel benaderd worden.

 • Probleem verholpen dat het programma niet opgestart kan worden als de expressie voor het herkennen van klantenkaarten een ongeldige opmaak had.

 • Eventueel aanwezig schermtoetsenbord wordt nu weggehaald bij het openen van bepaalde schermen zoals het kasboekscherm en de recente kassabonnen.