Versie 22.2.0 MplusKASSA Q-line 22.2.0

Releasedatum:
05-02-2020

 • De aantallen van barcodes op een artikelkaart hoeven nu niet meer gehele aantallen te zijn.

  1 bijlage
 • Fashion: Een kleur- of maatlijst kan nu niet meer (per ongeluk) gesorteerd worden. Dit was nog mogelijk tijdens de selectie van een kleur- of maatlijst bij het wijzigen van een artikelkaart.

  1 bijlage
 • Het beheer van de Webshop artikelgroepen onthoudt nu de versleepte positie van de vensters.

 • Per betaalwijze is nu een limiet in te stellen. Dit is het bedrag wat met deze betaalwijze maximaal afgerekend kan worden per kassabon. Eventueel kan deze limiet gelden voor een bepaald dagdeel of periode (per relatie) en kan deze betaalwijze geblokkeerd worden buiten dit dagdeel of periode.

  1 bijlage
 • Probleem opgelost bij scannen barcodes vanuit inkoopopdrachten: Barcodes van artikelnummers met meer dan 9 cijfers konden niet gescand worden.

 • Voorraadhistorieoverzicht verbeterd:

  • Alle historiesoorten worden nu omschreven
  • Historiesoort 'Uitgifte' toont nu het betreffende kassabon- of factuurnummer
  • Kolommen 'Voorraad voor mutatie" en "Voorraad na mutatie" toegevoegd. Deze toont de voorraad voor- en nadat de mutatie is uitgevoerd. Wordt alleen getoond wanneer het overzicht gesorteerd is op 'Id' of 'Tijdstip'.
  1 bijlage
 • Er kan nu subtotaal korting gegeven worden.

  Dit kan door middel van het toevoegen van de knop "Subtotaal korting" aan de interface. Wanneer er artikelen aangeslagen zijn die korting mogen ontvangen kun je op deze knop drukken. Een dialoog zal om het nieuwe subtotaalbedrag vragen en het verschil tussen het huidige totaal en het nieuwe totaal als kortingsbedrag evenredig over alle regels die korting mogen ontvangen verdelen.

  2 bijlages
 • Probleem opgelost: Wanneer POS automatisch opgestart werd dan waren de BPE-knoppen niet zichtbaar in de kassabonregel-popup. Ook bij het wisselen van medewerker was het mogelijk dat de BPE-knoppen onterecht weergegeven of verborgen waren.

 • Probleem opgelost: Een geannuleerde order/bestelling kan nu niet meer afgerekend worden. Direct na het annuleren was dit nog mogelijk.

 • Probleem opgelost: Wanneer de korting van een Sales & Acties-regel werd gewist dan werd in sommige gevallen het totaalbedrag niet bijgewerkt.

 • Probleem verholpen waardoor het te betalen bedrag niet ingevuld werd als de gebruiker de PIN betaalwijze aantikt.

 • Een aantal problemen met de medewerkerwachtrij zijn opgelost:

  • Wachtrijbonnen werden in bepaalde gevallen niet (correct) overgenomen wanneer de medewerker van werkplek wisselde. In het uiterste geval kon dit 'dubbele' kassabonnen veroorzaken.
  • Bij het starten van POS kon de medewerker nog op meer dan 1 werkplek aangemeld zijn
  • Bij het starten van POS werden in bepaalde gevallen de regels van de vorige kassa-sessie nog toegevoegd aan de huidige medewerkerwachtrijbon. Dit kon dubbele regels veroorzaken.
 • Webhooks: Het is nu mogelijk om in webhookreacties waarin een message meegegeven wordt, ook een achtergrondkleur voor de popup mee te geven via backgroundColor. Op deze manier kan een foutmelding of succesmelding extra worden benadrukt. Om gebruik te maken van de voorgedefinieerde kleuren, kun je gebruiken maken van red of green. Het is ook mogelijk om via een hexadecimale string een eigen kleurcode mee te geven. De achtergrondkleur is weer te wissen door een reactie zonder backgroundColor mee te sturen.

 • Autorisatie voor het tabblad "Medewerkers > Autorisatie" is opgesplitst in twee nieuwe items: "Groepen toekennen" en "Individuele opties toekennen".

 • Autorisatiegroepen kunnen nu voorzien worden van een rangorde. Hoe lager het cijfer, hoe hoger de rang. Een autorisatiegroep met rangorde 3 mag anderen alleen maar zichzelf en anderen een groep toekennen tot en met zijn eigen rangorde, dus bijv. wel naar rangorde 3, 4, 5 of een lagere rang, maar niet naar rangorde 1 of 2. Standaard is er geen rangorde en geldt deze beperking dus niet.

 • Het overzicht voor Filialen & Werkplekken bevat nu ook een kolom die aangeeft of de werkplek (of het gehele filiaal) een Slave is.

  1 bijlage
 • De exact financials csv export wordt nu gesorteerd op regelnummer.

 • Tussenbon printen kan nu vaker dan 1 keer per bon.

 • In de situatie dat er in het betaalscherm via Webhooks meerdere wijzigingen op de ingelezen bon uitgevoerd werden, en dit was een (tafel)bestelling, kreeg je nu niet meer een foutmelding over !m_IsOpgeslagen.

 • Webhooks: Probleem opgelost waardoor je een lopende webhook in sommige gevallen niet meer kon annuleren, omdat elke update ervoor zorgde dat de autorisatie popup direct weer gesloten werd.

 • De knop "Aantal verhogen" in het regel-popupvenster wordt nu uitgeschakeld wanneer het aantal niet verhoogd mag worden (bijv. bij een BPE-regel).

 • Probleem opgelost: Artikelnummers met meer dan 9 cijfers konden niet ingelezen worden vanuit invoer inkoop/verkoop wanneer ge├»mporteerd werd op artikelnummer.