Versie 1.28.1 MplusKASSA Q-line 1.28.1

Releasedatum:
12-05-2016

Introductie

Aan deze release hebben wij z'n allen enige weken langer dan gebruikelijk gewerkt, houd er dus rekening mee dat er heel veel leuke, handige, interessante en nodige zaken zijn toegevoegd en gewijzigd! We hopen dat u uw klanten nog beter zult kunnen bedienen met de features van deze nieuwste release van de Mpluskassa Q-line.


 • Bij het bijwerken van artikelen uit de cloud wordt de eigenschap Voorraadartikel voortaan niet meer overschreven. Enkel bij de eerste aanmaak wordt de waarde vanuit de cloud overgenomen.

 • Volgorde van gangen kan nu aangepast worden (vanuit het beheer van de artikelkaart).

  1 bijlage
 • Het is nu mogelijk om gebruik te maken van de BTW-percentages in formules op de artikelkaart.

  • BtwPerc (btw_code) retourneert het percentage van het btw_code veld.
  • MinusBtw (brutoprijs, btw_code) rekent de brutoprijs om naar exclusief BTW.
  • PlusBtw (verkoopprijs, btw_code) rekent de verkoopprijs om naar inclusief BTW.
 • Bij het importeren van afbeeldingen worden nu ook afbeeldingen geïmporteerd die met meerdere artikel-, relatie- of medewerkerkaarten matchen. De afbeelding wordt dan dus aan alle kaarten die matchen gekoppeld.

 • Beheer voor externe rekeningnummers per filiaal toegevoegd. Je kan hier per filiaal opgeven welk extern rekeningnummer gebruikt moet worden bij omzetgroepen of betaalwijzen. Als je geen afwijkend rekeningnummer voor een filiaal instelt, dan geldt het algemeen ingestelde nummer.

  1 bijlage
 • Bij de filiaalinstellingen kun je nu een externe referentie opgeven. Dit kan door koppelingen gebruikt worden om bijvoorbeeld te bepalen welke kostenplaats gekoppeld is aan welk filiaal.

 • Het is nu mogelijk om bij variabele velden die een datum en/of tijd tonen een formattering op te geven.

  • w - Het ISO weeknummer
  • c, ddddd - De korte datumformattering uit de landinstellingen van Windows
  • d - De dag van de maand (1-31)
  • dd - De dag van de maand als twee cijfers (01-31)
  • ddd - De afgekorte naam van de dag
  • dddd - De volledige naam van de dag
  • m - De maand als getal zonder voorloopnul (1-12)
  • mm - De maand als getal met voorloopnul (01-12)
  • mmm - De afgekorte naam van de maand
  • mmmm - De volledige naam van de maand
  • yy - De laatste twee cijfers van het jaar (00-99)
  • yyyy - Het volledige jaar
  • h - Het uur zonder voorloopnul (0-23)
  • hh - Het uur met voorloopnul (00-23)
  • n - De minuten zonder voorloopnul (0-59)
  • nn - De minuten met voorloopnul (00-59)
  • s - De seconden zonder voorloopnul (0-59)
  • ss - De seconden met voorloopnul (00-59)
  • t - De tijd met de korte formattering volgens de landinstellingen
  • tt - De tijd met de lange formattering volgens de landinstellingen
  • am/pm - "AM" of "PM" - De voorgaande h wordt omgeschakeld naar 12-uurs tijdnotatie.
  1 bijlage
 • Nieuwe afdrukvelden toegevoegd voor het uitsplitsen van omzet en het statiegeld bedrag. Dit kan ook voor andere toepassingen worden gebruikt. Het statiegeld bedrag is het totale bedrag wat op een tussenrekening en zonder BTW is geboekt. Om gebruik te maken van deze velden moet een statiegeld artikel altijd ingesteld zijn op een tussenrekening-omzetgroep en BTW-groep 0.

  • Tot.statiegeld bedrag: Totaal wat op statiegeld is geboekt
  • Tot.excl.bedrag (zonder statiegeld): Totale omzet zonder statiegeld bedrag
  • BTW-omzet[0] (zonder statiegeld): Bedrag wat op BTW-code 0 is geboekt zonder statiegeld bedrag
  • BTW regels (zonder statiegeld): BTW-regels zonder statiegeld bedrag. BTW-groep 0 wordt dus niet meer weergegeven (tenzij nog andere artikelen hierop geboekt zijn).
  Handleiding: Statiegeld
 • Het BPE-overzicht laat nu altijd alle artikelen zien die verkocht zijn in de geselecteerde periode, ook als ze geen BPE-registratie hadden. Wanneer er gefilterd wordt op een bepaalde BPE-groep worden de overige kolommen verborgen zodat het overzicht duidelijker is.

  2 bijlages
 • Op de snelknoppen met bereidingswijzen wordt nu ook de meerprijs van de bereidingswijze getoond.

  1 bijlage
 • In het afrekenscherm worden nu bij de betaalwijzen de bijbehorende iconen getoond.

  1 bijlage
 • Het printbon knopje op de kassabon print nu als er een cafetariabestelbon is ingeladen de tussenbon en niet meer de laatste bestelling.

 • Als in plaats van de term "Bereidingswijze" de term "Bijverkoop" wordt gebruikt, dan is nu ook het gebruikte icoontje in de kassa anders, omdat het koksmes dan niet echt van toepassing is.

  1 bijlage
 • Bij het genereren van bijlages voor e-mails wordt nu een gebruiksvriendelijker naamgeving gebruikt. Bijvoorbeeld bij facturen wordt nu het factuurnummer gebruikt en niet meer het interne database id.

 • Bij het afdrukken van orderlabels of -tickets worden nu geen tickets/labels meer gemaakt voor artikelen waarvan het veld Etiket printen per op 0 staat. Als het veld Etiket printen per leeg is wordt er nog steeds één label/ticket afgedrukt voor het artikel.

 • Wanneer een tafel verplaatst wordt, wordt er nu standaard voor elke locatie die voorkomt op de tafel een verplaats bon afgedrukt.

  Dit kan eventueel uitgeschakeld worden met de instelling Afdrukken > Tafelverplaatsbonnen afdrukken.

  Afdrukken > Tafelverplaatsbonnen afdrukken
 • Korte handleiding gemaakt voor het instellen en toepassen van statiegeld.

  Handleiding: Statiegeld
 • De interface voor invoer van een nieuwe urenregistratie is compacter gemaakt zodat deze bij een resolutie van 1024x768 niet meer achter de startbalk wegvalt.

  1 bijlage
 • Het beheer van Snelknoppen is nu direct bereikbaar vanuit het Artikelen-overzicht.

  1 bijlage
 • Het relatiescherm laat nu bij de orders en facturen de totaalbedragen onderaan de streep zien. Openstaande facturen worden eerst getoond en getotaliseerd, daarna de rest.

  1 bijlage
 • Wanneer je de bereidingswijzen van een bestaande regel wijzigt, en die regel heeft een aantal dat niet gelijk is aan 1, dan wordt er een nieuwe regel afgesplitst met die nieuwe bereidingswijze.

 • Wanneer een tafelbestelling met voltooide transactie in beeld staat, zal deze niet meer op de achtergrond bijgewerkt worden als dezelfde tafel vanaf een andere werkplek wordt bijgewerkt. Dit geeft een vertekend beeld van welke transactie nou eigenlijk net heeft plaatsgevonden. Er komen immers ineens regels bij, terwijl er nog een stempel opstaat.

  1 bijlage
 • De tekst die aangeeft dat een tafel al zoveel minuten niet bediend is, wordt nu automatisch bijgewerkt zonder dat de tafel opnieuw geopend hoeft te worden, ook wordt het urengedeelte pas getoond als er minstens één uur verstreken is.

  1 bijlage
 • De betalingstermijn (binnen hoeveel dagen een klant moet betalen) staat nu direct op het relatieblad. De waarde 0 of minder wordt geïnterpreteerd als "Direct betalen". Geen waarde wordt geïnterpreteerd als "Geen betalingstermijn".

  1 bijlage
 • Bij facturen wordt nu ook het openstaande bedrag getoond op de relatietab in de kassa.

  Bij orders wordt nu zowel het openstaande als het aanbetaalde bedrag getoond.

 • LET OP: Dit werkt nog niet in 1.28.0

  Als een tafelbestelling ook op een andere kassa geopend is, dan weigert de kassa nu alleen nog de tafel af te handelen als deze op dat moment ook wordt al wordt afgerekend op de andere kassa. Als de tafelbestelling enkel geopend is op de andere kassa, zonder dat er een betaalproces loopt, kun je de tafelbestelling gewoon overal afhandelen.

 • Het is nu mogelijk om een tekstknop aan te maken waarvan de tekst wordt toegevoegd of verwijderd van de tafelnaam. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld dieetrestricties aan een tafel worden toegevoegd.

  1 bijlage
 • Facturen kunnen nu vergrendeld zijn. Dit kan bijvoorbeeld gedaan zijn omdat een factuur via de API geëxporteerd is naar een financiële koppeling. Vanaf dat moment mag een factuur niet meer gewijzigd worden, omdat er reeds een boeking van gemaakt is in een extern systeem. Wanneer een factuur vergrendeld is, dan wordt ook getoond door wie en wanneer dit gedaan is.

  1 bijlage
 • Tekstberichten die via de API naar de kassa verstuurd worden, worden nu bewaard zodat ze later terug te lezen zijn. Deze lijst van berichten is ook te openen vanuit de kassa.

  1 bijlage
 • Uiterlijk van de knoppen in de kassa-interface wat verfijnd zodat de teksten beter op de knoppen passen.

  1 bijlage
 • De tafellijst in de kassa toont nu de hoogst uitgevraagde gang.

  1 bijlage
 • Bij het beheren van de bereidingswijzegroepen is nu direct te zien of de groep direct sluit na selectie van een van de bereidingswijzen in die groep.

  1 bijlage