Versie 1.28.1 MplusKASSA Q-line 1.28.1

Releasedatum:
12-05-2016

Introductie

Aan deze release hebben wij z'n allen enige weken langer dan gebruikelijk gewerkt, houd er dus rekening mee dat er heel veel leuke, handige, interessante en nodige zaken zijn toegevoegd en gewijzigd! We hopen dat u uw klanten nog beter zult kunnen bedienen met de features van deze nieuwste release van de Mpluskassa Q-line.


 • Het registreren van een nieuw kleurmaat-product werkt nu ook wanneer deze vanuit Kopie bewerken is aangemaakt.

 • Bij het bijwerken van artikelen uit de cloud wordt de eigenschap Voorraadartikel voortaan niet meer overschreven. Enkel bij de eerste aanmaak wordt de waarde vanuit de cloud overgenomen.

 • Volgorde van gangen kan nu aangepast worden (vanuit het beheer van de artikelkaart).

  1 bijlage
 • Het is nu mogelijk om gebruik te maken van de BTW-percentages in formules op de artikelkaart.

  • BtwPerc (btw_code) retourneert het percentage van het btw_code veld.
  • MinusBtw (brutoprijs, btw_code) rekent de brutoprijs om naar exclusief BTW.
  • PlusBtw (verkoopprijs, btw_code) rekent de verkoopprijs om naar inclusief BTW.
 • Bij het importeren van afbeeldingen worden nu ook afbeeldingen geïmporteerd die met meerdere artikel-, relatie- of medewerkerkaarten matchen. De afbeelding wordt dan dus aan alle kaarten die matchen gekoppeld.

 • Beheer voor externe rekeningnummers per filiaal toegevoegd. Je kan hier per filiaal opgeven welk extern rekeningnummer gebruikt moet worden bij omzetgroepen of betaalwijzen. Als je geen afwijkend rekeningnummer voor een filiaal instelt, dan geldt het algemeen ingestelde nummer.

  1 bijlage
 • Bij de filiaalinstellingen kun je nu een externe referentie opgeven. Dit kan door koppelingen gebruikt worden om bijvoorbeeld te bepalen welke kostenplaats gekoppeld is aan welk filiaal.

 • Wanneer de instellingen opgeslagen worden ziet de geïsoleerde printerservice nu ook direct de nieuwe waardes.

 • Crashes verholpen die optraden als je bij Beheer > Instellingen > Hardware de laatste RFID reader weghaalde en vervolgens op Wijzigen of Verwijderen drukte.

 • Het is nu mogelijk om bij variabele velden die een datum en/of tijd tonen een formattering op te geven.

  • w - Het ISO weeknummer
  • c, ddddd - De korte datumformattering uit de landinstellingen van Windows
  • d - De dag van de maand (1-31)
  • dd - De dag van de maand als twee cijfers (01-31)
  • ddd - De afgekorte naam van de dag
  • dddd - De volledige naam van de dag
  • m - De maand als getal zonder voorloopnul (1-12)
  • mm - De maand als getal met voorloopnul (01-12)
  • mmm - De afgekorte naam van de maand
  • mmmm - De volledige naam van de maand
  • yy - De laatste twee cijfers van het jaar (00-99)
  • yyyy - Het volledige jaar
  • h - Het uur zonder voorloopnul (0-23)
  • hh - Het uur met voorloopnul (00-23)
  • n - De minuten zonder voorloopnul (0-59)
  • nn - De minuten met voorloopnul (00-59)
  • s - De seconden zonder voorloopnul (0-59)
  • ss - De seconden met voorloopnul (00-59)
  • t - De tijd met de korte formattering volgens de landinstellingen
  • tt - De tijd met de lange formattering volgens de landinstellingen
  • am/pm - "AM" of "PM" - De voorgaande h wordt omgeschakeld naar 12-uurs tijdnotatie.
  1 bijlage
 • Nieuwe afdrukvelden toegevoegd voor het uitsplitsen van omzet en het statiegeld bedrag. Dit kan ook voor andere toepassingen worden gebruikt. Het statiegeld bedrag is het totale bedrag wat op een tussenrekening en zonder BTW is geboekt. Om gebruik te maken van deze velden moet een statiegeld artikel altijd ingesteld zijn op een tussenrekening-omzetgroep en BTW-groep 0.

  • Tot.statiegeld bedrag: Totaal wat op statiegeld is geboekt
  • Tot.excl.bedrag (zonder statiegeld): Totale omzet zonder statiegeld bedrag
  • BTW-omzet[0] (zonder statiegeld): Bedrag wat op BTW-code 0 is geboekt zonder statiegeld bedrag
  • BTW regels (zonder statiegeld): BTW-regels zonder statiegeld bedrag. BTW-groep 0 wordt dus niet meer weergegeven (tenzij nog andere artikelen hierop geboekt zijn).
  Handleiding: Statiegeld
 • Inlezen van lay-outs die maar één voorwerp bevatten ging niet goed.

 • Het BPE-overzicht laat nu altijd alle artikelen zien die verkocht zijn in de geselecteerde periode, ook als ze geen BPE-registratie hadden. Wanneer er gefilterd wordt op een bepaalde BPE-groep worden de overige kolommen verborgen zodat het overzicht duidelijker is.

  2 bijlages
 • Op de snelknoppen met bereidingswijzen wordt nu ook de meerprijs van de bereidingswijze getoond.

  1 bijlage
 • In het afrekenscherm worden nu bij de betaalwijzen de bijbehorende iconen getoond.

  1 bijlage
 • Het printbon knopje op de kassabon print nu als er een cafetariabestelbon is ingeladen de tussenbon en niet meer de laatste bestelling.

 • Als in plaats van de term "Bereidingswijze" de term "Bijverkoop" wordt gebruikt, dan is nu ook het gebruikte icoontje in de kassa anders, omdat het koksmes dan niet echt van toepassing is.

  1 bijlage
 • Het was in bepaalde gevallen nog mogelijk dat werd gecontroleerd of er een kassabon of factuur met lopende betaling was. Dit conflicteerde echter met het nieuwe kassastatus opslagsysteem dat geïntroduceerd is in 1.25.1.

 • De "Vraag om prijs"-dialoog blokkeert nu de invoer van de barcodescanner.

 • Bij het afdrukken van bestelbonnen wordt nu de juiste bestelling afgedrukt en niet meer de laatste die toegevoegd is aan de tafelorder. Meestal ging dit wel goed behalve als het afdrukken erg vertraagd werd door bijvoorbeeld een papierstoring.

 • Als tijdens de dagelijkse controle op H@ND productwijzigingen er een communicatiefout met H@ND optreedt dan wordt deze controle nu toch gemarkeerd als uitgevoerd. Hiermee wordt voorkomen dat de kassa deze controle blijft uitvoeren en elke keer een melding geeft dat het mislukt is. Indien nodig kan altijd nadat de storing verholpen is de controle geforceerd worden vanuit artikelbeheer.

 • Diverse popups, zoals de tafelkeuze-popup, kunnen gesloten worden door buiten de popup te klikken. Deze klik wordt nu niet meer doorgestuurd naar het component dat eronder ligt.

 • Probleem opgelost in de kassa waarbij er vanuit gegaan werd dat een "Productnummer" niet groter dan 2.147.483.647 mocht zijn, terwijl de eigenlijk limiet 9.223.372.036.854.775.807 is.

 • De Master/Slave-synchronisatie ondersteunt nu ook het synchroniseren van gewijzigde FiliaalOrders.

 • Bij het genereren van bijlages voor e-mails wordt nu een gebruiksvriendelijker naamgeving gebruikt. Bijvoorbeeld bij facturen wordt nu het factuurnummer gebruikt en niet meer het interne database id.

 • Bij het afdrukken van orderlabels of -tickets worden nu geen tickets/labels meer gemaakt voor artikelen waarvan het veld Etiket printen per op 0 staat. Als het veld Etiket printen per leeg is wordt er nog steeds één label/ticket afgedrukt voor het artikel.

 • Afdrukken labels deed niets als er nog geen layouts gekoppeld waren. Voor de duidelijkheid wordt er nu gemeld dat er geen layouts gekoppeld zijn.

  1 bijlage
 • Wanneer een tafel verplaatst wordt, wordt er nu standaard voor elke locatie die voorkomt op de tafel een verplaats bon afgedrukt.

  Dit kan eventueel uitgeschakeld worden met de instelling Afdrukken > Tafelverplaatsbonnen afdrukken.

  Afdrukken > Tafelverplaatsbonnen afdrukken
 • Korte handleiding gemaakt voor het instellen en toepassen van statiegeld.

  Handleiding: Statiegeld
 • De interface voor invoer van een nieuwe urenregistratie is compacter gemaakt zodat deze bij een resolutie van 1024x768 niet meer achter de startbalk wegvalt.

  1 bijlage
 • Het beheer van Snelknoppen is nu direct bereikbaar vanuit het Artikelen-overzicht.

  1 bijlage
 • Het relatiescherm laat nu bij de orders en facturen de totaalbedragen onderaan de streep zien. Openstaande facturen worden eerst getoond en getotaliseerd, daarna de rest.

  1 bijlage
 • Wanneer je de bereidingswijzen van een bestaande regel wijzigt, en die regel heeft een aantal dat niet gelijk is aan 1, dan wordt er een nieuwe regel afgesplitst met die nieuwe bereidingswijze.

 • Wanneer een tafelbestelling met voltooide transactie in beeld staat, zal deze niet meer op de achtergrond bijgewerkt worden als dezelfde tafel vanaf een andere werkplek wordt bijgewerkt. Dit geeft een vertekend beeld van welke transactie nou eigenlijk net heeft plaatsgevonden. Er komen immers ineens regels bij, terwijl er nog een stempel opstaat.

  1 bijlage
 • De tekst die aangeeft dat een tafel al zoveel minuten niet bediend is, wordt nu automatisch bijgewerkt zonder dat de tafel opnieuw geopend hoeft te worden, ook wordt het urengedeelte pas getoond als er minstens één uur verstreken is.

  1 bijlage
 • De betalingstermijn (binnen hoeveel dagen een klant moet betalen) staat nu direct op het relatieblad. De waarde 0 of minder wordt geïnterpreteerd als "Direct betalen". Geen waarde wordt geïnterpreteerd als "Geen betalingstermijn".

  1 bijlage
 • Bij facturen wordt nu ook het openstaande bedrag getoond op de relatietab in de kassa.

  Bij orders wordt nu zowel het openstaande als het aanbetaalde bedrag getoond.

 • LET OP: Dit werkt nog niet in 1.28.0

  Als een tafelbestelling ook op een andere kassa geopend is, dan weigert de kassa nu alleen nog de tafel af te handelen als deze op dat moment ook wordt al wordt afgerekend op de andere kassa. Als de tafelbestelling enkel geopend is op de andere kassa, zonder dat er een betaalproces loopt, kun je de tafelbestelling gewoon overal afhandelen.

 • Het is nu mogelijk om een tekstknop aan te maken waarvan de tekst wordt toegevoegd of verwijderd van de tafelnaam. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld dieetrestricties aan een tafel worden toegevoegd.

  1 bijlage
 • Facturen kunnen nu vergrendeld zijn. Dit kan bijvoorbeeld gedaan zijn omdat een factuur via de API geëxporteerd is naar een financiële koppeling. Vanaf dat moment mag een factuur niet meer gewijzigd worden, omdat er reeds een boeking van gemaakt is in een extern systeem. Wanneer een factuur vergrendeld is, dan wordt ook getoond door wie en wanneer dit gedaan is.

  1 bijlage
 • Tekstberichten die via de API naar de kassa verstuurd worden, worden nu bewaard zodat ze later terug te lezen zijn. Deze lijst van berichten is ook te openen vanuit de kassa.

  1 bijlage
 • Uiterlijk van de knoppen in de kassa-interface wat verfijnd zodat de teksten beter op de knoppen passen.

  1 bijlage
 • De tafellijst in de kassa toont nu de hoogst uitgevraagde gang.

  1 bijlage
 • Bij het beheren van de bereidingswijzegroepen is nu direct te zien of de groep direct sluit na selectie van een van de bereidingswijzen in die groep.

  1 bijlage
 • Probleem tijdens het splitsen verholpen waardoor af en toe een Access violation kon optreden als je een regel eerst wel splitste en daarna niet meer.

 • Probleem verholpen waardoor de printservice kon crashen als er in een bonlayout een logo werd gebruikt met een indeling welke niet ondersteund wordt door de onderliggende printerdriver. Nu word de bon wel geprint maar zonder logo.

 • Probleem verholpen bij het afsluiten van het kassascherm waardoor soms een Access Violation optrad.

 • Probleem verholpen waardoor het programma kon crashen bij het afsluiten.

 • Onnodige crash opgelost die optrad als je zonder verbinding met de databaseserver een menu-item van de Q-line selecteert, zoals Artikelen, Relaties en Medewerkers.

 • Diverse problemen waardoor fout aanslagen incorrect gelogd werden verholpen.

 • Aanmelden met de bediende-sleutel van een Orderman Columbus werkt weer.

 • De kaartlayout editor weet nu wat de standaard selectielijst is voor het gang veld.

 • Geen foutmelding meer bij het aanmaken van pakbonnen van orders met bereidingswijzen.

 • Als je de EFT-betaling van een order annuleerde, dan bleef de werkplek in de database nog steeds in de afrekenstand staan. Hierdoor kon je dezelfde order niet op een andere werkplek openen, totdat je deze helemaal gesloten had op de oorspronkelijke werkplek.

 • Wanneer je een relatie bij een tafelbestelling selecteert, dan wordt de status van knoppen in de kassa nu direct bijgewerkt. Ook zal de splitsknop nu niet werken als er een relatie is geselecteerd, maar de bestelling nog niet opgeslagen.

 • Als je wisselt van een relatie mèt pasfoto naar een relatie zonder pasfoto, dan blijft de foto van de voorgaande relatie nu niet meer op de relatietab staan. Dat kan best verwarrend zijn.

 • Als je een gesplitste tafelbestelling met een elektronische betaalwijze betaalde, en tijdens het betaalproces de betaling annuleerde, dan werd de splitsing wel correct teruggedraaid, maar niet direct weggehaald uit de kassastatus. Als je op dat moment de kassa weer herstartte kon je het voor elkaar krijgen om dezelfde splitsing meerdere keren terug te draaien.

 • Bij het koppelen van een bereidingswijzegroep aan artikelen via de knop Koppel artikelen wordt deze groep niet meer onderaan gezet als deze al toegewezen is aan een van de geselecteerde artikelen.

  1 bijlage
 • Bij het wijzigen van een bereidingswijzegroep worden de artikelen die gebruik maken van deze groepen ook naar verwachting bijgewerkt. Dat wil zeggen dat nieuwe bereidingswijzen niet op een volledig nieuwe rij worden neergezet, maar daadwerkelijk op de plek waar ze in de groep zijn toegevoegd. Ook de volgorde van bereidingswijzen binnen de groep komt nu altijd overeen.

  Hierdoor hoef je nà het bewerken van een bereidingswijzegroep niet meer elk artikel langs te lopen om handmatig de groep uit- en aan te zetten om de nieuwe artikelen op de juiste plek te zetten.

 • Het aantal kolommen van bereidingswijzen dat getoond werd in de kassa stond op zes terwijl in de backoffice altijd overal vijf gebruikt wordt, de zesde kolom in de kassa werd nooit gevuld. De kassa toont daarom nu ook vijf kolommen.

 • Bij het uitvoeren van een gedeelde betaling zal de kassa pas terugspringen naar de volledige tafelplattegrond wanneer alle deelbetalingen zijn afgerond.

 • Bij het invoeren van het "Delen door"-aantal zat een bug waardoor je bij het invoeren van te grote aantallen de kassa kon laten crashen. De knop zal nu blokkeren wanneer je een getal groter dan 99,999 probeert in te voeren.

  1 bijlage
 • Het is niet meer mogelijk om bij het invoeren van het aantal gasten over de limiet van 99,999 heen te gaan. Als je dit voorheen wel deed, dan werd het aantal gasten altijd op 0 gezet, terwijl het leek alsof de kassa de invoer wel accepteerde.

  1 bijlage
 • Probleem verholpen waardoor de printerservice crashte als er een bestelbon geprint moest worden met een regel die geen bontekst had.