Versie 1.8.0 MplusKASSA Q-line 1.8.0

Releasedatum:
28-05-2014

 • Op de artikelkaart kan nu in het veld "Vraag om" aangegeven worden of het artikel bij aanslag moet vragen om een andere artikelomschrijving en/of extra artikelinformatie.

  1 bijlage
 • Bij het beheer van de omzetgroepen kan nu aangegeven worden of van de artikelen van een bepaalde omzetgroep wel of geen spaarpunten uitgegeven mogen worden.

 • De tab 'Instellingen' onder 'Beheer' is nu ook te autoriseren.

 • De lijst van tafelplattegronden wordt nu op naam gesorteerd.

 • De tekst boven de verschillende printlayouts geeft nu een duidelijkere omschrijving, bijvoorbeeld of het om een bonprinter of gewone printer gaat.

  1 bijlage
 • Er staat nu een toelichting bij de configuratie van printlayouts van bestelbonnen die wijst op het gebruik van locaties voor artikelen.

  1 bijlage
 • Er konden geen nieuwe bestelvoorstellen gemaakt worden.

 • Er werden soms vreemde database foutmeldingen getoond.

 • Er kunnen nu ook barcodes gebruikt worden in een layout voor een bonprinter.

 • De betalingsoverzichten geven nu bij EFT-betalingen aan welke pas gebruikt is, indien dat bekend is. Momenteel ondersteunt Vic 1.07 en CCV terugkoppeling van de gebruikte pas.

  1 bijlage
 • Er is een nieuw overzicht toegevoegd waarin de retourartikelen staan met de reden erbij.

 • Autorisatie voor retour toegevoegd.

 • Artikelfilter bij artikelprestatie geeft geen foutmelding meer.

 • In het totalenoverzicht is er een instellingenknop bijgekomen. Via deze knop kan ingesteld worden of de items "retour", "punt uitgifte", "lade openen" en "kas ontvangst/uitgaven" wel of niet getoond moeten worden in het overzicht. Het totalenoverzicht in de kassa (vanuit Kasboek) reageert ook op deze instellingen.

  1 bijlage
 • Als tijdens het afrekenen een betaalwijze wordt aangeklikt zonder dat er een getal is ingevoerd, en er is geen restbedrag, dan wordt er nu een pop-up getoond waarin een extra bedrag kan worden ingevoerd dat dan wordt toegepast op de aangeklikte betaalwijze.

 • Er is aan de kastelling een paneel toegevoegd waarmee visueel een telling kan worden ingevoerd.

  1 bijlage
 • Uitgifte en verrekening van spaarpunten gerealiseerd. Klik op 'Meer info' voor een beschrijving hiervan.


  Meer info »
  Klantenkaart > Spaarpunten
 • Er kan nu ook een vraag ingesteld worden die na het afrekenen gesteld moet worden. Bijvoorbeeld "Mag ik uw postcode noteren".

  Kassa > Stel vraag na afrekenen
 • Het is nu mogelijk om in te stellen of de kassa bij het openen van de lade om een reden moet vragen.

  Kassa > Vraag om een reden bij openen lade
  1 bijlage
 • Het is nu mogelijk om een bon waarop een mislukte EFT-betaling is uitgevoerd te annuleren. Dit kunt u doen door op de knop 'Terug naar kassa' te drukken.

  1 bijlage
 • Bij een mislukte of afgebroken EFT-betaling geeft de kassa de gebruiker nu drie opties: (1) De EFT-betaling opnieuw proberen. (2) Een andere betalingswijze kiezen. (3) De bon annuleren.

  1 bijlage
 • Als knoppen voor aantal of prijs aanpassen worden gebruikt zonder dat er een getal is ingevoerd, dan wordt er nu een pop-up getoond waarin het getal kan worden ingevoerd.

  1 bijlage
 • Het is nu mogelijk om een reden voor retour op te geven in de kassa.

  Kassa > Vraag om reden bij retour
 • Het is nu mogelijk om een kostenplaats op te geven bij het maken van een factuur in de kassa.

  Kassa > Vraag om kostenplaats
 • Wanneer een kassabon/factuur gecrediteerd wordt, dan wordt de status nu op 'Afgehandeld' gezet wanneer deze nog niet (volledig) betaald is. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een kassabon geannuleerd wordt nadat een EFT-betaling mislukt is. In dit geval wordt de kassabon ook gecrediteerd. Wanneer de kassabon/factuur al wel volledig betaald is, dan blijft de status ongewijzigd in 'Volledig betaald'.

 • Kasboek > Kas ontvangst en uitgave: Negatieve bedragen nu mogelijk zodat een foutieve boeking tegengeboekt kan worden (op dezelfde groep).

 • De Wachtrij-knoppen zijn aangepast waardoor er nu meer tekst op past en de tekst er niet meer afvalt.

 • Het via een EFT-betaling afrekenen van een bon met een totaalbedrag van 0,00 zal nu niet meer zorgen dat je niet meer verder kan in de kassa.

 • Knop toegevoegd waarmee bestaande kassabonnen via de bonprinter kunnen worden afgedrukt.

 • CCV pinkoppeling toegevoegd. Momenteel wordt in elk geval de VeriFone Vx570 ondersteunt, ondersteuning voor de Vx520 is nog in ontwikkeling.

 • Centraal Beheer Artikelen kan artikelen nu ook op niet-actief zetten. Dit betekent omgekeerd ook dat artikelen ook op actief gezet kunnen worden als ze nu op niet-actief staan. Om dit te verhinderen moet het veld Auto-import uitgeschakeld worden. Dit veld wordt nu ook automatisch uitgeschakeld als een artikel op niet-actief wordt gezet.

 • I.p.v. "Contant" met een negatief bedrag wordt er nu "Teruggave" met een positief bedrag op de bon afgedrukt.

 • Het afdrukken van de diverse grids neemt nu ook individueel opgemaakte celkleuren en lettertypestijlen over. Tevens wordt een eventuele totaalregel nu vet afgedrukt.

 • Voorkomen dat klikken op Raadplegen naast de lijst van inkoopleveringen een geheugenfout geeft als de lijst leeg is.

 • Tickets worden nu altijd geprint na het afrekenen van een bon ook als automatisch afdrukken van de kassabon uit staat.