Versie 7.1.0 MplusKASSA Q-line 7.1.0

Releasedatum:
10-08-2017

 • Als je bij het importeren alleen de * Kleur en maat verdichting * toewijst, dan zal de melding "Nog geen geldige veldselectie gemaakt." getoond worden.

  Daarnaast wordt nu ook de waarschuwing "Je kan kleur-/maat artikelen alleen aanmaken bij het Toevoegen van nieuwe artikelen" getoond als je dit veld toewijst en Wijzigen aan hebt staan.

  1 bijlage
 • De Print op bon knop stuurt nu alleen nog maar bonprinters aan en geen A4-printers.

 • De Bon afdrukken knop stuurt nu alleen de bonprinter aan en niet meer de A4-printers.

 • Als er bij het maken van een correctie voor de optie nulstelling wordt gekozen komt er nu eerst een bevestigingsdialoog zodat je niet per ongeluk alle artikelen op nul instelt.

 • Inkoopprijs en gemiddelde inkoopprijs worden nu beide opgeslagen bij interfiliale opdrachten. Voorheen werd alleen de gemiddelde inkoopprijs opgeslagen.

  1 bijlage
 • VIC 1.07 EFT Koppeling CUG kaart herkenning zodat deze uitgesplitst kan worden op de dagtotalen.

 • Het overzicht van Kassatellingen bevat nu ook informatie over de achterliggende rekeningnummers en gebruikte afstortwijze.

  1 bijlage
 • Probleem verholpen waardoor EFT-kaartsoorten van Slave-kassa's niet zichtbaar zijn in de dagtotalen op de Master.