Versie 14.1.0 MplusKASSA Q-line 14.1.0

Releasedatum:
06-03-2019

  • Webhooks: Bij de kitchen-events worden nu ook de evt. aanwezige klantgegevens meegestuurd, in het relation-object.

  • Webhooks: Het is nu mogelijk om het eindbedrag van een externe betaling aan te passen. Je doet dit door in de reactie een aangepast externalPayment.finalAmount op te geven. Dit is nuttig als de betaalwijze bijv. zelf nog kortingen heeft toegepast op de bon, of wanneer je wilt aangeven dat er via de externe betaalwijze meer is betaald dan benodigd waardoor de kassa evt. nog een bedrag als wisselgeld moet geven.

  • Bug opgelost waardoor de kassa met de Engelse vertaling, het hoofdmenu niet meer goed liet zien.