Versie 40.0.3 MplusKASSA Q-line 40.0.3

Releasedatum:
24-01-2022

 • Inkoopopdrachtdatum kon onterecht gewijzigd worden naar de datum van laatste wijziging bij wijzigen eerder gemaakte inkoopopdracht.

 • Twee nieuwe instellingen Vraag om een reden bij annuleren en Vraag om een reden bij foutaanslag. Hiermee kan ingesteld worden dat op het moment dat deze actie gedaan wordt er een dialoog naar voren komt die de medewerker om een reden vraagt.

 • Wanneer een bereidingswijze/bijverkoop-artikel samengesteld is, dan worden nu ook de componenten hiervan weergegeven en meegeteld, bijv. voor statiegeld toepassingen. Dit is optioneel (m.b.v. de nieuwe instelling) en is standaard uitgeschakeld.

  Verkoop > Samengestelde artikelen > Toepassen bij bereidingswijze-artikelen
  1 bijlage
 • Keukenscherm voegt bonnen die tijdens de avond voldoen aan de tijd van de instelling Aantal uur van te voren zichbaar nu toe zonder scherm herstart.

 • Fix voor "Access violation at address .... in module 'rtl270.bpl' read of address....". Deze kon voorkomen als er gebruikt gemaakt werd van de instelling "Laatste transactie verbergen (sec)".

 • Fix voor het wegvallende splits aantal bij klanten die gebruik maken van de Q1710 weegschaalkoppeling module.

 • Wanneer je in POS de extra gegevens van een order leeg maakte werd dit niet opgeslagen.

 • Probleem opgelost: De menuselectie-dialoog werd al getoond terwijl de bereidingswijzesheet nog openstond. Hierdoor was het mogelijk dat de geselecteerde bereidingswijze werd gekoppeld aan de verkeerde bonregel. De dialoog wordt nu pas na het sluiten van de bereidingswijze eventueel getoond.

 • POS, Sales en acties: Bij aanwezigheid van meerdere Cashkortingregels was het mogelijk dat niet altijd de juiste werd geselecteerd.

 • Als er bij de museumkaartkoppeling extra passen met eigen artikelnummers ingesteld worden, worden nu de correcte artikelnummers gebruikt.

  Voorheen werd voor deze passen altijd het artikelnummer van de volwassene museumkaart gebruikt.

 • De tafel bestelhistorie laat nu weer de juiste aantallen zien per bestelling.

  Hij liet de aantallen inclusief voorgaande bestellingen zien ipv het aantal in de specifieke bestelling. Dit probleem was geïntroduceerd in versie 37.0.0.

 • Controle op verplichte bereidingswijzen gaat nu beter om met artikelen die in meerdere bereidingswijzegroepen staan. In dat geval werd onterecht een melding gegeven dat de verplichte bereidingswijze niet was geselecteerd.

 • Verbeterde fout afhandeling bij gebruikmaking van de Zebra CoreScanner driver (ook wel verkocht als Symbol of Motorola).

  Hiermee wordt verwacht het probleem op te lossen dat de barcodes soms niet meer binnenkomen in het programma.

 • Ondersteuning PostgreSQL 14

 • Label "Gem. Besteding tafelbonnen" aangepast naar "Gem. Besteding gast" in financieel totaaloverzicht. Dit geeft duidelijker aan waarvoor de waarde staat.

 • De mobiel kolom in de lijst van werkplekken is vervangen voor de kolom "Type" omdat er meer types gaan komen dan alleen kassa en handheld.

 • Een aantal databasefuncties zijn versneld waardoor een aantal overzichten, waaronder Artikelprestatie, in sommige gevallen twee tot drie keer zo snel zijn geworden.

 • Op verschillende plekken hebben menuitems die uit 2 woorden bestaan een line break toegevoegd gekregen. Dit zorgt ervoor dat de maximale breedte van menu's korter is en hierdoor is er minder kans op wegvallen van een menuitem op schermen met lagere resoluties.

 • Wanneer op een order een overlevering werd gedaan, dan werd de order niet volledig gereedgemeld. Hierdoor bleef de order zichtbaar in de orderwachtrij van POS.

 • Probleem opgelost waarbij het splitsen op tafel van artikelregels met decimale aantallen (bijv. bij gewogen artikelen) niet werkte zoals verwacht.

  In de nieuwe situatie worden dit soort regels altijd in zijn geheel afgesplitst, en niet "per stuk".

 • Wanneer bestelbonnen en tafelbonnen door elkaar gebruikt werden klopte de sortering op het keukenscherm niet volledig.