Versie 57.0.5 MplusKASSA Q-line 57.0.5

Releasedatum:
12-03-2024

 • Opgelost dat artikelen niet gevonden konden worden op basis van een uitvoeringsbarcode als de omschrijving daarvan leeg is gelaten.

 • Opgelost dat een btw-percentage aanpassing (Beheer > Financieel > BTW percentages) niet altijd opgeslagen werd.

 • Opgelost dat je de volgende foutmelding kreeg wanneer je naar Beheer > Instellingen > Filterprofiel > Nieuw/Wijzigen > Globale settings ging:

  External exception EEFFACE
  1 bijlage
 • De webhook kortingen onder Overzichten > Financieel > Kortingen per omzetgroep worden nu ook per BTW-wijze uitgesplitst.

  1 bijlage
 • Kortingen per omzetgroep overzicht aanpassingen:

  • Als een kortingspercentage d.m.v. een webhook is gegeven, zal die niet meer in de lijst zichtbaar zijn.
  • "Totaal verkochte aantallen" is nu opgesplitst naar "Totaal verkochte aantallen" en "Totaal BPE aantallen". De BPE aantallen werden hiervoor bij de verkochte aantallen opgeteld.
  • De lijst van instellingen naast het grid is nu scrollbaar, en er is een nieuwe instelling aan toegevoegd: "Lege kolommen weergeven". De instelling staat standaard aan, om het oude gedrag te waarborgen.
 • Het inladen van relatie aanwezigheid geoptimaliseerd bij het opstarten van de POS.

 • De logica van de filiaalgroep selectie pop-up aangepast.

  1. Als je de kassa opstart zonder dat er een filiaalgroep ingesteld is voor het huidige filiaal, en het filiaalgroepen systeem aan staat, zal de POS direct geopend worden.
  2. In de POS worden dan alle medewerkers weergegeven, om mee in te loggen.
  3. Direct daarna zal de filiaalgroep selectie pop-up naar voren komen.
  4. Wanneer je probeert te koppelen met een groep zal gecontroleerd worden of je op die groep geautoriseerd bent voor het koppelen.
 • De filiaalgroep selectie pop-up van de POS wordt nu alleen nog maar getoond wanneer het nieuwe filiaalgroepen systeem aan staat. (Instellingen > Filiaalgroepen > Gebruik filiaalgroepen)

  Filiaalgroepen > Gebruik filiaalgroepen
 • Wanneer een virtuele tafel geopend wordt zal die nu eerst de relatie verificatie vraag doen en daarna pas de vervolgvraag voor tafel keuze.

 • Wanneer je de tafel terugboek actie gebruikt in combinatie met relatie aanwezigheid kun hierdoor geen dubbele relatie meer op je tafels krijgen.

 • Opgelost dat er bij het uitgeven/opwaarderen van een cadeaupas punten worden uitgegeven ondanks dat "Spaarpunten uitgifte" uit staat op de onderliggende omzetgroep.

 • Opgelost dat de biljetten van het visueel afrekenen in de POS overlap hadden wanneer de "Laatste munt/biljet waarde" instelling onder 100 stond ingesteld.

  1 bijlage
 • Verholpen dat de kassa de volgende foutmelding gaf wanneer een bon dat een tekst regel bevat als BPE werd afgeboekt:

  Er is een fout opgetreden in het proramma.
  
  External exception EEFFACE.
 • Opgelost dat de kassa een kassastatus foutmelding gaf wanneer je zonder een relatie op "Later factureren" drukt, en daarna in het relatie selectie scherm linksbovenin op annuleren drukt.

 • Opgelost dat wanneer er een korting met een vast bedrag d.m.v. een webhook werd gegeven, het exclusieve kortingsbedrag niet op de regel werd gezet, en niet correct zichtbaar was onder Overzichten > Financieel > Omzet per omzetgroepen

 • Opgelost dat de "Kies artikel" knop van de POS niet altijd werkte.

 • Opgelost dat de filiaalgroep selectie pop-up werd getoond al voordat er een ingelogde medewerker was, als de POS automatisch werd geopend bij het opstarten van de kassa, en er geen filiaalgroep gekoppeld was.

 • Opgelost dat de prijsbepaling niet naar andere eventueel actieve prijsgroepen keek, wanneer er geen prijs was ingesteld voor de huidig actieve prijsgroep. Een voorbeeld hiervan is dat je aan een relatie een prijsgroep koppelt, en voor die prijsgroep geen prijs hebt ingesteld op een artikel. Wanneer je dan dat artikel aan slaat, kijkt de prijsbepaling nu verder of er misschien op de werkplek een prijsgroep actief is, waar wel een prijs voor ingesteld staat.

 • Opgelost dat het representatieregels print lay-out veld niet werkte vanaf postgres 15.

 • Programma meld nu duidelijk wanneer backup bestand ongeldig is in plaats van onduidelijke EEFACE melding te geven.