Versie 1.27.0 MplusKASSA Q-line 1.27.0

Releasedatum:
09-02-2016

 • De snelknoppen en knoppenindeling kunnen nu niet meer verwijderd worden als ze nog gekoppeld zijn aan een werkplek. Er wordt dan een melding gegeven met een opsomming van de gekoppelde filialen en werkplekken en de melding dat ze ontkoppeld moeten worden.

  1 bijlage
 • Probleem verholpen bij het beheren van kleurlijsten welke optrad als de lijst van kleuren leeg was.

 • Ondersteuning voor o.a. MiFARE readers die onder Windows als Smartcardlezer herkend worden.

  2 bijlages
 • Probleem verholpen waardoor in diverse situaties de melding "There is no default printer currently selected." kon optreden.

 • De instelling "Waarschuwing geven bij selectie onbekend tafelnummer" is aangepast in "Actie bij selectie onbekend tafelnummer."
  Deze nieuwe instelling heeft er een extra optie Niet toestaan bij gekregen.
  De oude ingesteld waardes zijn nu als volgt:

  • Ja = Waarschuwing geven
  • Nee = Toestaan, geen waarschuwing
 • Er is een instelling bijgekomen waarmee aangegeven kan worden of er verplicht een relatie gekozen moet worden voordat je kan afrekenen.

  kassa > Verplicht een relatie kiezen voor afrekenen
 • Als zowel de printerconfiguratie als de ladeconfiguratie wordt aangepast wordt nu niet meer vergeten de ladeconfiguratie op te slaan.

 • Wanneer de gebruiker de koppelingen van printerlayouts aan bonprinters wijzigt voor een andere werkplek dan worden nu niet meer de koppelingen tussen de printerlayouts en de Windows-printers voor deze werkplek gewist.

 • Verbetering in de stabiliteit van de kassa, tafelplattegrond editor en kassainterface-editor.

 • Het wisselen van actieve tafelplattegrond is eenvoudiger gemaakt. De laatst geselecteerde plattegrond is nu de actieve plattegrond.

 • Probleem verholpen waardoor na het bewerken van een kassainterface met een website knop er een EAccessViolation melding kon optreden.

 • Het is nu mogelijk om nieuwe autorisatiegroep te maken op basis van een bestaande groep via de knop KopiĆ«ren.

 • Bij het aanmaken van een levering van een inkoopopdracht kunnen de inkoopprijzen nu aangepast worden en worden geregistreerd bij de levering.

 • Bij het scannen van artikelen voor een levering zal het scherm nu ook naar de juiste regel toespringen als deze niet op het scherm stond zodat er zichtbaar is wat er gebeurde.

 • Probleem verholpen bij het importen van artikelen met kleuren en maten.

 • Het is nu mogelijk om bij verkooporders, verkoopfacturen, kassabonnen, tussenbonnen, offertes en pakbonnen de volgorde van de regels in te stellen (dus niet de maak/bestelbon).

  1 bijlage
 • Het toevoegen van een afbeelding aan de achtergrond van een factuurlayout veroorzaakt niet langer dat wanneer geprobeerd wordt de layout in te lezen er een EInvalidOp fout optreed.

  • Transport werd soms getekend in twee verschillende letterypes
  • De transport bedragen werden niet getekend
 • Nieuw overzicht Slapende artikelen: Dit overzicht laat alle artikelen zien die niet verkocht zijn in de geselecteerde periode.

 • In het verloop-overzicht kan nu ook gefilterd worden op werkplek.

 • Het werkplek filter is toegevoegd aan het breuk, promotie, eigen gebruik-overzicht

 • In het BPE-overzicht mogelijk gemaakt om te filteren op een specifiek type BPE.

 • Het artikelfilter in het breuk, promotie, eigen gebruik-overzicht filtert nu.

 • In het totaal overzicht staat nu bij de tafelretour en retourboekingen welke medewerker dit gedaan heeft.

 • Het uuroverzicht laat het aantal unieke dagen per medewerker zien waarop ingeklokt/uitgeklokt is.

 • De server uren/pauze in het urenoverzicht kunnen nu verborgen worden aan de hand van een instelling.

  Urenregistratie > Server tijd zichtbaar
 • Bij het overzicht van kassabonnen wordt nu in de lijst van relaties onderaan de juiste totalen getoond. Voorheen waren deze totalen in veel gevallen te laag.

 • Prijs per filiaal toegevoegd. Op de artikelkaart kunnen nu twee velden gezet worden:

  • Eigen filiaal brutoprijs
  • Eigen filiaal verkoopprijs

  Hier kunt u een afwijkende bruto- of verkoopprijs invullen die alleen geldt voor het eigen filiaal. Indien u deze prijs invult dan zal deze altijd de 'normale' prijs overrulen ongeacht of deze hoger of lager is. Eventuele kortingen worden wel op de normale manier op deze prijs toegepast.

 • Nieuw schermtoetsenbord wordt nu weergegeven i.p.v. het standaard Windows-schermtoetsenbord. In de kassa zal dit toetsenbord altijd onderaan het scherm weergegeven worden en in de backoffice wordt deze onderin het huidige venster geplaatst.

  Algemeen > Schermtoetsenbord automatisch tonen
  1 bijlage
 • Bestelbonnen kunnen nu ook gefactureerd worden.

 • Er wordt nu alleen om de prijs gevraagd wanneer zowel de bruto- als de verkoopprijs niet zijn ingevuld op de artikelkaart. Indien bijv. de brutoprijs niet is ingevuld dan wordt o.b.v. de verkoopprijs en het BTW-percentage de prijs incl. BTW nu berekend.

 • Het toepassen van BPE (Breuk, Promotie, Eigen gebruik...) op een bonregel is veranderd. De regel wordt nu niet meer volledig op BPE geboekt, maar er wordt nu steeds 1 van het aantal afgesplitst en deze wordt op BPE geboekt.

  1 bijlage
 • Als er op de klantentab een orderdatum werd ingevuld kon er een foutmelding optreden als het datumveld niet ingevuld was en er wel op opslaan werd geklikt. Nu wordt een melding weergegeven dat de datum nog ingevuld moet worden.

  1 bijlage
 • Een medewerker wordt nu ook afgemeld na een in- of uitklok-actie als de instelling 'Inloggen na elke actie' aanstaat.

 • Wanneer er bij een kastelling op Sluiten wordt gedrukt nadat er wijzigingen zijn gemaakt zal er nu een vraag gesteld worden of dit echt de bedoeling was.

  1 bijlage
 • De kostenplaats bij later factureren van een tafelorder was niet zichtbaar in de overzichten

 • De knop om het verkoopvenster te openen in de kassa kon onterecht aangeven dat je de verkeerde modules hebt.

 • Probleem opgelost: Bij het 'Later factureren' van een bestelbon verscheen in in sommige gevallen een foutmelding.

 • De statuswijziging van tafels wordt nu ook op de andere kassa's weer goed bijgewerkt. Bijvoorbeeld het volledig verplaatsen van een tafel was niet (of vrij laat) zichtbaar op de andere kassa's.

 • Wanneer een artikel werd gescand en de stempel van de vorige kassabon was nog zichtbaar dan werd de BTW-wijze gebruikt van de vorige kassabon. Deze kon dan eventueel nog op "BTW Exclusief" staan wanneer dit bijv. bij de relatie was opgegeven.

 • Probleem verholpen in de Master/Slave-synchronisatie van de bestellingen.

 • De term "ordersoort" heet nu "verkoopsoort" omdat dit soort nu ook bij de andere verkoopitems gebruikt kan worden. Wanneer bijv. een order gefactureerd wordt dan wordt het ordersoort (verkoopsoort) ook meegenomen naar de pakbon en factuur. In de lijsten kan hier nu ook op gefilterd worden en het soort kan achteraf nog gewijzigd worden.

  Beheer van het verkoopsoort: Beheer > Verkoop > Verkoopsoort

  Beheer > Verkoop > Verkoopsoort
 • Bij een correctie mogelijk gemaakt om van de niet geselecteerde artikelen de voorraad op nul te zetten.

 • Vanuit de invoer van de inkoop en verkoop kunnen nu de artikelregels gekopieerd worden van alle inkoop- en verkoopitems. Bijvoorbeeld tijdens de invoer van een inkoopopdracht kunnen de artikelregels van een verkooporder gekopieerd worden. In de basis zal altijd het artikel en het aantal gekopieerd worden. Wanneer van inkoop naar inkoop of van verkoop naar verkoop gekopieerd wordt zullen de inkoop- en/of verkoopprijzen ook gekopieerd worden en alle andere gegevens die voor de gebruiker zichtbaar zijn en gewijzigd kunnen worden.

  1 bijlage
 • De kassa kan nu geminimaliseerd worden.

 • Als een stamkaart gewijzigd wordt op een Slave, dan wordt er nu een waarschuwingstekst getoond om de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen.

  1 bijlage
 • Bij het opstarten blijft nu het splash screen (zie screenshot) langer staan en verschijnt het hoofdvenster later zodat het duidelijker is dat het programma nog bezig is met opstarten.

  1 bijlage
 • De snelkoppelingen die door de installer worden gemaakt heten nu "Mplus Kassa" ipv "Mplus Qline".

 • De Museumkaart-koppeling onderscheidt nu jongeren en volwassenen kaarten. Tevens zijn er enkele aanpassingen in de controle van het certificaat van de Intersolve-service gemaakt zodat de productiecertificaten wel geaccepteerd worden.

 • Probleem verholpen waardoor de kassa een onnodig hoge CPU-belasting veroorzaakte.

 • Probleem verholpen waardoor regels met een positief en met een negatief aantal die verder gelijk waren niet met elkaar verdicht werden op de tussenbon.

 • Als bij het maken van een back-up een verbindingsfout optreedt wordt dit nu netjes gemeld i.p.v. dat er een foutrapport wordt verstuurd.

 • De melding "Aanbetaling van order" met vervolgens nog een transactienummer is uitgeschakeld. Deze melding was bedoeld als debug-melding omdat op dit punt nog een bon afgedrukt zou moeten worden.