Versie 21.2.1 MplusKASSA Q-line 21.2.1

Releasedatum:
20-12-2019

 • Probleem van de lege tussenbonnen opgelost. Tussenbonknop blijft nu gedeactiveerd wanneer de functie niet gebruikt kan worden.

 • POS: Interval van het automatisch bijwerken van de interfiliale wachtrij kan nu ingesteld worden. Zet deze op 0 seconden om het automatisch bijwerken uit te schakelen (standaard instelling).

  N.B. Deze instelling is alleen relevant wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de Notificatie Service.

  Kassa > Wachtrij > Interfiliale wachtrij: Interval automatisch bijwerken
 • De aanmeldknop in het medewerker-aanmeldvenster is niet meer geautoriseerd. De afmeldknop nog wel. Indien de medewerker hiervoor niet geautoriseerd is of wanneer geen medewerker is aangemeld, dan kan d.m.v. accordering hier tijdelijk toestemming voor verleend worden indien dat nodig is.

  1 bijlage
 • Medewerker kan zich niet meer volledig afmelden vanuit POS wanneer er nog 1 of meerdere invoervensters (in de backoffice) openstaan.

 • Wanneer er meer dan drie allergenen op een product stonden verscheen er een foutmelding. Dit is nu opgelost

 • Probleem verholpen waardoor POS-venster niet verscheen als de initialisatie van de EFT-koppelingen mislukte.

  Trad alleen op als de POS niet fullscreen en niet gemaximaliseerd was.

 • In het overzicht van facturen en kassabonnen kan nu gefilterd worden op Gecrediteerde facturen/bonnen of Creditfacturen/bonnen (filter Soort).

  1 bijlage
 • Bepaalde autorisatie-items in het verkoopmenu waren onjuist gelicenseerd.

 • Het is nu mogelijk om via een instelling het label van de relatiesheet te verbergen.

  Kassa > Relaties > Klantsheet label verbergen
 • Het is nu mogelijk om een getal in te voeren in de numpad en dan op Aantal verlagen of verhogen te drukken en dan wordt het aantal met zoveel verlaagd of verhoogd.

 • Programma waarschuwt nu als de PostgreSQL-versie te oud is. Controle wordt alleen gedaan als er databasemigraties uitgevoerd moeten worden.

 • Probleem opgelost waardoor receiptFooters met printSeparate:false niet meer afgedrukt werden.

 • Probleem opgelost: De optie "Kolomindeling filialen" kon in bepaalde gevallen een foutmelding geven waardoor het overzicht niet meer werd vernieuwd.

 • Mailen via standaard e-mailprogramma werkt nu ook op Windows 8 en hoger.

  Let op: Er moet wel een MAPI compatible mailclient ingesteld zijn als standaard e-mailprogramma. Windows Mail en Outlook Express ondersteunen geen MAPI, Thunderbird en de volledige Outlook wel.

 • Probleem verholpen waardoor printerconfiguratie niet gemigreerd werd.