Versie 17.0.0 MplusKASSA Q-line 17.0.0

Releasedatum:
06-08-2019

 • Webhooks: Het is nu mogelijk om vanuit een backgroundPoll-reactie een verzoek te doen om een customAction te starten. Dit kan via de reactie requestCustomAction.

 • Webhooks: Bij het aanroepen van een customAction wordt een evt. voltooide bon nu eerst opgeruimd voordat de webhook wordt aangeroepen.

 • Webhooks: Het is nu mogelijk om via clearCustomerScreen de tekst op het klantendisplay direct te verwijderen. Daarnaast zal tekst op het klantendisplay nu altijd een max. tijd in beeld staan, en nooit meer oneindig. Deze tijd is standaard vijf seconden en kan aangepast worden via de instellingen van de kassa of via het toevoegen aan een webhook-antwoord van de eigenschap customerMessageDisplayTime (tegelijkertijd met de gewenste customerMessage).

 • Webhooks: Een aantal verbeteringen in de externe betaalwijze flow (externalPayment). Het is nu ook mogelijk om vanuit een startExternalPayment direct een betaling te bevestigen (confirmed). Het betaalproces zal dan nooit in de pollExternalPayment-fase terechtkomen.

 • Webhooks: Kleine verbeteringen in het communicatielog overzicht, waardoor je beter ziet of een request bijv. geannuleerd is, of een time-out heeft gehad. Ook wordt de reactietijd weer goed getoond.

 • Webhooks: Het communicatielog wordt nu eerder geschreven, en later bijgewerkt. Dat wil zeggen, niet meer nadat er een antwoord (response) ontvangen is, maar al als er een verzoek (request) verzonden is. Dit geeft meer inzicht in webhook-requests die wel verzonden zijn, maar niet door de endpoint zijn ontvangen of (tijdig) beantwoord.

 • Webhooks: Er zijn vier nieuwe webhooks toegevoegd, namelijk startPOS, openPOS, closePOS en exitPOS. Deze worden respectievelijk aangeroepen bij het opstarten van de POS, het openen van de POS, het sluiten van de POS en het beëindigen van de POS. Normaal gesproken worden startPOS en openPOS altijd tegelijk achter elkaar aangeroepen en hetzelfde geldt voor closePOS en exitPOS. Als er gebruik wordt gemaakt van de "Kassa gesloten modus", dan is het mogelijk om closePOS en openPOS aan te roepen terwijl de kassa blijft draaien, via de "Kassa gesloten" knop in het menu van de POS.

 • Webhooks: customAction-knoppen zijn nu individueel te autoriseren. Je moet de knop één keer gebruiken om te zorgen dat deze verschijnt in het autorisatielijstje onder Back-office > POS > Webhook customAction.

 • Webhooks: Het is nu instelbaar of bij een niet-geblokkeerde externalCardScan de tekst "(niet geblokkeerd") getoond wordt.

 • Master/Slave: De snelheid van het synchroniseren van de autorisatie is flink verhoogd.

 • Extra opties bij indeling van regels van kassabonnen, orders, pakbonnen, facturen. De opties hebben drie standen omdat een aantal van deze opties al globaal ingesteld konden worden.

  • Kleur maat tekstregel toevoegen, wanneer niet ingesteld valt deze terug op de instelling Kassa > Kleur en maat tonen op bonregel.
  • K en M ipv Kleur en Maat, heeft alleen zin als voorgaande optie ook aan staat, wanneer niet ingesteld valt deze terug op de instelling Kassa > Kleur en Maat als K en M.
  • Korting tekstregels toevoegen, default is aan aangezien dat oude gedrag is, voegt tekst regels toe voor korting percentages en bedragen, deze optie heeft geen effect in compacte modus aangezien deze regels dan verplicht zijn
  • Van voor tekst toevoegen, als niet ingesteld wordt teruggevallen op Kassa > Kassabon (virtueel) > Van-voor prijs weergeven
  • Regels met nul aantal afdrukken, valt terug op Afdrukken > Regels met aantal=0 afdrukken
 • Het balanceren van voorraad van gekoppelde artikelen gaat nu verder dan één niveau. Je kunt nu meer niveau's toevoegen en de balancering zal doorgaan tot de onderste laag bereikt is. Voorbeeld: Een artikel "Stamppot boerenkool" kan bestaan uit de gekoppelde artikelen "Aardappelpuree" en "Rookworst", waarbij het artikel "Aardappelpuree" weer bestaat uit de gekoppelde artikelen "Aardappelen" en "Melk". Bij de verkoop van de stamppot zal de voorraad van rookworst, aardappelen en melk afgeboekt worden.

 • Het Webhook-icoon in de bovenbalk is tot nader order weggehaald, omdat de animatie hierin vreemde vastlopers kon veroorzaken bij trage (?) systemen.

 • Webhooks: De eigenschappen messageDisplayTime en customerMessageDisplayTime werken nu ook bij de scanCode-reactie.

 • In het loginscherm van de kassa kan de knop om medewerkers toe te voegen aan de lijst nu lang ingedrukt worden om meerdere medewerkers toe te voegen.