Versie 1.5.0 MplusKASSA Q-line 1.5.0

Releasedatum:
01-04-2014

 • Indien module Q1005 Artikelbeheer Pro niet gelicenseerd was dan werd de barcode niet goed geregistreerd waardoor hij in andere onderdelen niet herkent werd alhoewel hij wel zichtbaar was op de artikelkaart. Tevens kan nu ook de barcode op de kaart ingevoerd en gewijzigd worden door hem te scannen (met Q1005 werkte dit al). Bij selectie bewerken van de artikelkaart zijn problemen verholpen met het aanpassen van gegevens die ook in het actieve barcode record van de artikelen stonden.

 • Beheer artikel-, relatie-, medewerkerkaart: Nieuwe knop bij het wijzigen van de lay-out: "Veld uit layout verwijderen". Hiermee wordt het veld uit de lay-out verwijderd zodat deze ook tijdens het beheer niet meer op de kaart zichtbaar is. N.B.: De gegevens van dit veld worden nooit verwijderd. De knop "Veld volledig verwijderen" doet dit wel maar dit is alleen mogelijk bij velden die nieuw zijn toegevoegd.

 • Probleem verholpen waardoor als er tijdens het bewerken van een tafelplattegrond een tab verwijderd werd dan de tab waar naar toe gewisseld werd leeg leek.

 • Nieuwe optie: Prijsgroepen. Op basis van prijsgroepvelden (die direct op de artikelkaart staan) kunnen speciale prijzen en/of kortingen worden toegepast. Op de relatiekaart kan dan geselecteerd worden in welke prijsgroep de relatie valt. De prijsgroepen worden toegepast in zowel de kassa als de verkooporders en facturen. Bij het bepalen van de prijs zal dan altijd de goedkoopste prijs toegepast worden.

  Module: Q1200 Mplus Klantenbeheer met Acties
 • Bij het wijzigen van de snelknoppen was het mogelijk om twee keer snel achter elkaar op Bevestigen te drukken. De tweede klik zorgde ervoor dat er van tabblad werd gewisseld, waardoor de wijzigingen niet werden opgeslagen.

 • Het aanmaken van betaalwijzen is veranderd. Er kan nu aangegeven worden welk type betaalwijze er aangemaakt moet worden.

 • Bij het invullen van een BTW-percentage werd het percentage op de verkeerde groep toegepast.

 • Bij wisselen van de tab "Beheer layout" naar de tab "Koppel werkplek" in de "Schermindeling" werd de koppeling van de filialen/werkplekken met de schermindelingen niet goed weergegeven.

 • Bij alle soorten bonnen kan nu bij de regels per kolom ingesteld worden of groot lettertype gebruikt moet worden. Dit is in de preview op het scherm nog niet zichtbaar maar op de printer werkt het wel.

 • Het bewerken van printerlay-outs opende in bepaalde gevallen de verkeerde layout.

 • Probleem verholpen waardoor wanneer de module Q9998 TSK geactiveerd was het totalen overzicht een foutmelding kon geven.

 • M.b.v. deze nieuwe instelling kan aangegeven worden of in de kassa een extra regel wordt weergegeven wanneer er sprake is van een kortingsprijs. Bijv: "Van € 12,00 voor € 10,95". Deze regel wordt dan weergeven indien een lagere prijs dan de standaard prijs is ingevoerd of wanneer een kortingspercentage is opgegeven. Prijzen/kortingen die uit een prijsgroep gehaald worden zijn dan ook op deze manier zichtbaar. N.B. Een kortingsbedrag wordt niet toegepast op de van-voor prijsregel.

  Kassa > Van-voor prijs weergeven
 • In de dialoog voor het invoeren van een prijs wordt bij een negatief bedrag naast het roodkleuren van de tekst.nu ook een minteken voor het bedrag gezet.

 • De tussenbonnen van tafels worden nu standaard verdicht. Dit kan eventueel uitgezet worden.

  Afdrukken > Tussenbon verdichten
 • Het is nu mogelijk om aan te geven naar welke hoofd- en subgroep de snelknoppen terug moeten springen na een transactie.

  Beheer > Artikelen > Snelknoppen > Wijzigen > Eigenschappen > Standaard hoofd/subgroep
 • De wachtrij kijkt nu ook naar de andere werkplekken op hetzelfde filiaal en weet wanneer daar een bestelbon wordt toegevoegd of gewijzigd.

 • Bestelbonregels worden nu verdicht. Dit kan via een instelling uitgezet worden.

  Afdrukken > Bestelbon verdichten
 • De toegewezen relatie is nu ook te wijzigen bij bestelbonnen en tafelbestellingen.

 • Geheugenfout verholpen die optrad als er een bestelbon met een relatie geopend werd.

 • Als in het medewerker aanmeldscherm de enige medewerker wordt afgemeld geeft het programma geen foutmelding meer. Tevens wordt nu dan nu ook de afmeldmodus gedeactiveerd.

 • Printen van een tussenbon wordt nu als tafelhandeling gezien.

 • De "Kies klant" knop is nu te autoriseren.

 • Op diverse plaatsen kan nu bij het afdrukken een aantal opgegeven worden.

 • Een foutmelding die soms optrad bij het afrekenen van een (tafel-)bestelling is verholpen.

 • Probleem verholpen waardoor het programma tijdens het afdrukken met de melding kon komen "Ongeldig media id". Gearceerde vak wat getoond wordt in de layouteditor op de plaats waar een variabele afbeelding moet komen wordt nu niet meer afgedrukt vanuit de normale afdruk routines.

 • Na het splitsen van een tafelbestelling voor gedeeltelijke afrekening worden de afgesplitste aantallen bij het afrekenen van de oorspronkelijke bestelling nu niet nogmaals van de bestelling afgehaald.

 • Het aanmaken van lege administraties werkt weer.