Versie 1.5.0 MplusKASSA Q-line 1.5.0

Releasedatum:
01-04-2014

 • Beheer artikel-, relatie-, medewerkerkaart: Nieuwe knop bij het wijzigen van de lay-out: "Veld uit layout verwijderen". Hiermee wordt het veld uit de lay-out verwijderd zodat deze ook tijdens het beheer niet meer op de kaart zichtbaar is. N.B.: De gegevens van dit veld worden nooit verwijderd. De knop "Veld volledig verwijderen" doet dit wel maar dit is alleen mogelijk bij velden die nieuw zijn toegevoegd.

 • Nieuwe optie: Prijsgroepen. Op basis van prijsgroepvelden (die direct op de artikelkaart staan) kunnen speciale prijzen en/of kortingen worden toegepast. Op de relatiekaart kan dan geselecteerd worden in welke prijsgroep de relatie valt. De prijsgroepen worden toegepast in zowel de kassa als de verkooporders en facturen. Bij het bepalen van de prijs zal dan altijd de goedkoopste prijs toegepast worden.

  Module: Q1200 Mplus Klantenbeheer met Acties
 • Het aanmaken van betaalwijzen is veranderd. Er kan nu aangegeven worden welk type betaalwijze er aangemaakt moet worden.

 • Bij alle soorten bonnen kan nu bij de regels per kolom ingesteld worden of groot lettertype gebruikt moet worden. Dit is in de preview op het scherm nog niet zichtbaar maar op de printer werkt het wel.

 • M.b.v. deze nieuwe instelling kan aangegeven worden of in de kassa een extra regel wordt weergegeven wanneer er sprake is van een kortingsprijs. Bijv: "Van € 12,00 voor € 10,95". Deze regel wordt dan weergeven indien een lagere prijs dan de standaard prijs is ingevoerd of wanneer een kortingspercentage is opgegeven. Prijzen/kortingen die uit een prijsgroep gehaald worden zijn dan ook op deze manier zichtbaar. N.B. Een kortingsbedrag wordt niet toegepast op de van-voor prijsregel.

  Kassa > Van-voor prijs weergeven
 • In de dialoog voor het invoeren van een prijs wordt bij een negatief bedrag naast het roodkleuren van de tekst.nu ook een minteken voor het bedrag gezet.

 • De tussenbonnen van tafels worden nu standaard verdicht. Dit kan eventueel uitgezet worden.

  Afdrukken > Tussenbon verdichten
 • Het is nu mogelijk om aan te geven naar welke hoofd- en subgroep de snelknoppen terug moeten springen na een transactie.

  Beheer > Artikelen > Snelknoppen > Wijzigen > Eigenschappen > Standaard hoofd/subgroep
 • De wachtrij kijkt nu ook naar de andere werkplekken op hetzelfde filiaal en weet wanneer daar een bestelbon wordt toegevoegd of gewijzigd.

 • Bestelbonregels worden nu verdicht. Dit kan via een instelling uitgezet worden.

  Afdrukken > Bestelbon verdichten
 • De toegewezen relatie is nu ook te wijzigen bij bestelbonnen en tafelbestellingen.

 • Op diverse plaatsen kan nu bij het afdrukken een aantal opgegeven worden.