Versie 51.0.0 MplusKASSA Q-line 51.0.0

Releasedatum:
15-06-2023

 • De dialoog die komt na het klikken op de forceer synchronisatie geeft nu in de header extra aan of het om de filiaal of de werkplek variant gaat.

  1 bijlage
 • De POS autorisatie van Breuk, promotie, eigen gebruik(BPE) is nu instelbaar per BPE soort.

  1 bijlage
 • Bij het maken van een bestelvoorstel op basis van menuplanning kan nu ook de vanaf datum ingesteld worden.

  1 bijlage
 • Bij het maken van een bestelvoorstel op basis van menuplanning kan nu ook de vanaf datum ingesteld worden.

  1 bijlage
 • Verhelpt probleem dat bij het maken van een inkoopopdracht vanuit bestelvoorstel bij gebruikmaking van verpakkingen de bedragen niet altijd goed uitgerekend werden.

  Foutief opgeslagen opdrachten kunnen herstelt worden door ze te bewerken en weer op te slaan.

 • Nieuwe barcode toegevoegd ("Barcode of prijsbarcode") voor artikel print lay-outs die de "prijsbarcode" en "barcode" barcodes combineren naar 1 barcode. Hierdoor zijn er niet meer verschillende artikel print lay-outs nodig voor gewichtsartikelen en artikelen zonder gewicht.

 • Representatiekosten overzicht budget per maand berekening houd nu rekening met het aantal dagen van de maand.

 • Verhelpt probleem dat bijgepind bedrag niet goed berekend wordt voor creditbonnen.

 • De verwerking van webhooks is sneller geworden, vooral merkbaar op langzamere CPU's

 • Gedrag van webhook linechanges op orders aangepast. Wanneer er via de webhooks een linechange gedaan wordt zal de regel niet direct op de tafel geboekt worden. De regel blijft staan bij de huidige bestellen en de medewerker kan daarna de gehele regel boeken.

  Vereist aandacht bij installatie
 • Wanneer je de betaalwijze knop contant lang ingedrukt terwijl er 0 euro betaald moet worden dan zal de kassa nu niet meet naar het betaalwijze scherm toe gaan en daar vragen hoeveel er betaald moet worden. De kassabon zal dan met 0,00 euro contant geboekt worden.

 • Webhook fix: Wanneer er een relatie van één tafel op een andere tafel geboekt werd ging de selectRelation niet af.

 • Verhelpt probleem waardoor het synchroniseren van aanbetalingen naar een slave kassa mis kan gaan.

 • Het aantal geregistreerde gasten bij een kassabon wordt nu ook in de lijst van kassabonnen getoond.

  1 bijlage
 • Bij interfiliaal en voorraad correcties zijn nu extra velden batchnummer, thtdatum, kwaliteit en opmerking beschikbaar.

 • Duitse vertalingen aangepast en toegevoegd

 • Duitse vertalingen verbeterd en nieuwe vertalingen toegevoegd.

 • Opgelost dat de EAN 8 barcode het laatste cijfer niet weergaf in de tekst op print lay-outs.

 • Webhooks, externalPayments: een 'Kaarthouder PIN bon' wordt in de kassabon opgenomen, niet meer als aparte bon afgedrukt.

  1 bijlage
 • Fix voor foutmelding bij het maken van een kopie van een maaltijdplan.

 • Verbeteringen aan todolijsten.

  • Naam van de lijst mee afdrukken.
  • Voorraad eenheid ook bij raadplegen tonen in de uitvoering kolom.