Versie 41.0.6 MplusKASSA Q-line 41.0.6

Releasedatum:
25-03-2022

 • Bij het uitvoeren van een terugroepactie zal er nu ook een vraag komen of de bovenliggende recepten ook teruggeroepen moeten worden.

 • Lost probleem op dat artikelen soms ten onrechte worden weggelaten in de artikellijst.

 • Er kon een foutmelding optreden in de artikellijst wanneer de kolommen 'Samengestelde verkoopprijs' en 'Leverancier' tegelijk zichtbaar waren.

 • De eerste kolom bij "Menuplanning > Menu" staat nu fixed tijdens het raadplegen.

 • Optie toegevoegd waarmee je alle niet actieve artikelen uit een snelknoppenlayout kan verwijderen.

 • Je kan nu bij de autorisatiegroep een voorkeursleverancier opgeven. Wanneer iemand met deze autorisatiegroep een bestelvoorstel gaat maken zal als eerste een bestelvoorstel voor die voorkeursleverancier voorgesteld worden.

  Je bent niet verplicht hier te bestellen maar wanneer je bij een andere leverancier probeert te bestellen terwijl er ook nog een bestelling mogelijk is krijg je hier wel een melding voor.

 • Uitgesloten leveranciers

  Je kan bij het beheer van filialen nu een lijst van leveranciers uitsluiten van het filiaal. Het gevolg hiervan is dat alle artikelen die deze leverancier hebben niet meer zichtbaar zullen zijn in de artikellijst en bij artikelselectie-acties.

  Als het artikel meerdere leveranciers heeft moeten deze allemaal uitgesloten zijn voordat het artikel verborgen wordt.

 • De berekening van de gemiddelde inkoopprijs (GIP) houdt nu rekening met het kortingspercentage van het artikel in de opdracht of levering.

 • Todo-lijsten: Bij een artikel kan nu ook de specifieke uitvoering/verpakking worden geselecteerd. Bij het aanmaken van een inkoopopdracht of levering o.b.v. een todo-lijst zullen deze uitvoeringen overgenomen worden.

 • Inkoopopdrachten en directe leveringen: De leverancier wordt nu automatisch ingevuld o.b.v. de (voorkeurs)leverancier van het eerste geselecteerde artikel.

 • Foutmelding opgelost die kon optreden bij het maken van een tweede deellevering van een inkoopopdracht die extern was aangemaakt.

 • Probleem opgelost bij het wijzigen van de inkoopprijs op de artikelkaart vanuit inkoopopdrachten en leveringen. Dit werd niet gedaan wanneer er meerdere inkoopprijzen voor verschillende periodes waren gedefinieerd. Nu wordt de inkoopprijs aangepast die geldt voor de huidige periode.

 • Probleem opgelost bij bestelvoorstel voor 'Alle filialen': Deze liet soms artikelen zien die niet besteld hoefden te worden.

 • Het bestelvoorstel gaat nu alleen uitvoeringen voorstellen die bestelbaar zijn voor de betreffende leverancier.

 • Bij een directe inkooplevering kan nu ingesteld worden of de leverancierskeuze verplicht is. Standaard is dit niet het geval.

  Inkoop > Inkoopleveringen > Leverancier verplicht bij directe inkoopleveringen
 • Bij invoer en wijzigen medewerkerwachtwoord wordt het schermtoetsenbord nu ook weergegeven.

 • Verloopoverzicht werkplekfilter werkt weer

 • Artikelprestatieoverzicht: Inkoop-, winst- en margekolommen worden nu geautoriseerd o.b.v. de autorisatie van het inkoopprijsveld op de artikelkaart.

 • In het kastelling overzicht kan er nu gesorteerd worden op de kolommen.

 • In het overzicht van cadeaupassen kunnen nu ook cadeaupassen gescand worden.

 • Aan cadeaupassen kan nu een extra referentie worden toegevoegd. Vanuit het overzicht van cadeaupassen kan hierop gezocht worden (in het veld van de cadeaupas-id). De referentie kan op dit moment alleen nog maar via de import cadeaupassen worden ingevuld.

 • Vanuit het overzicht van cadeaupassen kan nu een cadeaupas gedeactiveerd worden.

 • Foutmelding die kon optreden in het financieel totaal overzicht opgelost.

 • Extra filter "Correctie reden" toegevoegd aan Overzichten > Voorraad > Correctie aantallen

 • Correctie aantallen-overzicht: De inkoopwaardekolommen worden nu geautoriseerd o.b.v. de autorisatie van het inkoopprijsveld op de artikelkaart.

 • De landcode is nu instelbaar bij activiteiten zodat daardoor de BTW-tarieven die voor dat land zijn ingesteld op dat moment geldig zijn in POS. Verschillende landcodes kunnen niet in 1 bon door elkaar heen gebruikt worden. Je krijgt dan een melding wanneer je artikelen probeert toe te voegen aan een tafel, order, wachtbon, etc. die met een andere landcode zijn aangemaakt.

 • Instelling toegevoegd waarmee aangegeven kan worden of alle artikelen standaard geretourneerd voorgesteld worden wanneer met een retourbon wordt begonnen of niet.

  Kassa > Artikelen geretourneerd voorstellen in retourbon
 • Restitutie cadeaupassen aangepast.

  • De boeking van de restitutie wordt nu geregistreerd als een gecrediteerde cadeaupasuitgifte. Alleen bij restitutie, niet bij overboeking naar andere pas.
  • De flow van de restitutie in POS is zodanig aangepast dat deze op de normale manier afgerekend kan worden waarbij dus ook later gefactureerd kan worden.
 • De 'Kies klant'-knop zal nu ook zichtbaar zijn op slave kassa's wanneer alleen de facturatiemodule gelicenseerd is.

 • Wanneer een medewerker met buddy autorisatie een kassabon scande kreeg die een melding dat deze de kassabon niet mag retourneren. Deze melding is nu vervangen voor een dialoog waarin gevraagd wordt nog een medewerker met buddy of volledige autorisatie te scannen.

 • De aflevertijd op een keukenscherm bon wordt nu ook bijgewerkt als dit de enige wijziging in de order was.

 • Cadeaupasrestitutie. Probleem opgelost: Overboeken naar een nieuwe pas resulteerde in een foutmelding.

 • Verhelpt melding: "Voorwaarde niet voldaan: medewerker_nr > 0LL" melding bij het opstarten van de kassa.

  Trad alleen op als de kassa automatisch gestart werd bij het opstarten van het programma en de instelling "volledig uitloggen" ook aan stond.

 • Het was mogelijk om tijdens het PIN-dialoog een cadeaupas te scannen waardoor de cadeaupas onterecht werd afgewaardeerd.

 • Verhelpt probleem dat bereidingswijze soms mist op de bestelbon.

  Dit treedt op wanneer in afzonderlijke bestellingen het zelfde artikel met dezelfde tekstuele bereidingswijze aan dezelfde tafelorder wordt toegevoegd. De eerste keer ging het goed daarna niet.

 • Verhelpt probleem dat in de details per bestelling de aantallen en bedragen niet altijd klopten.

  Er werd dan het totaal aantal en bedrag van een artikel van de tafel weergegeven i.p.v. alleen wat in die bestelling zat. Aantal ging dan alleen fout als de weegschaalmodule actief was.

 • Bij het maken van verzamelfactuur van meerdere pakbonnen wordt de betreft van alle pakbonnen nu overgenomen naar de factuur.

 • De optie verdichten per artikel, omzetgroep en BTW is aangepast: Er wordt nu ook gegroepeerd per kostenplaats wanneer er tenminste 1 kostplaats in de regels staat.

 • Het bestemmingsfiliaal van een interfiliale opdracht werd gevuld op basis van de autorisatie van 'Nieuwe opdracht aanmaken'. Dit is nu aangepast naar de autorisatie van 'Opdracht verzenden'.

 • Nieuwe instelling voor de todolijsten waarmee je kan aangeven dat wanneer een artikel voor de eerste keer wordt toegevoegd het aantal niet standaard op 1 wordt gezet en leeg gelaten wordt.

  Instellingen > Todolijsten > Aantal niet invullen bij nieuw toegevoegde artikelen
 • De woorden todolijst en todolijsten toegevoegd aan de woordalliassen.

 • Aanpassingen aan de Exact Globe export:

  • BPE export toegevoegd (waste en schade)
   • Inkoopwaarde van BPE-boekingen wordt nu ook niet meer meegeteld bij de TKP-boekingen van de Exact Globe export
  • Voorraadwaarde export toegevoegd (altijd gebaseerd op actuele voorraad, niet op voorraadhistorie)
   • Dagboeknummer is nu een instelbare ExportProperty (zodat je die bij de export van de voorraadwaarde op 790 kan zetten)
  • Interne doorbelasting export toegevoegd (gebaseerd op Interfiliale Ontvangsten)
   • De vaste tegenrekening van deze boekingsregels is ook een instelbare ExportProperty
  • BTW afronding wordt nu altijd op de standaard TKP overboekingsrekening geboekt
   • Er wordt een waarschuwing getoond indien de afrondingsafwijking meer dan 2 cent afwijkt
  • Ondersteuning voor uitsluiten van SourceQueries in het resultaat, op die manier kan dezelfde Exact Globe export gebruikt worden voor verschillende bestanden.
 • Herhaalorders en herhaalfacturen aanpassingen:

  • Worden nu aangemaakt o.b.v. een template zodat wijzigingen eenvoudiger toegepast kunnen worden op toekomstige herhaalorders/facturen
  • Kunnen automatisch de actuele prijzen krijgen die gelden op het moment van aanmaken van de herhaalorder/factuur
  • Kunnen tijdelijk gepauzeerd worden
  • In POS wordt nu duidelijker onderscheid gemaakt tussen normale orders en herhaalorders
  • Ook in POS kunnen de herhaalinstellingen opgegeven worden

  In de backoffice zijn de herhaalorders en herhaalfacturen nu te vinden bij 'Verkoop > Herhaal-templates'

  2 bijlages
 • Gemiddelde inkoopprijs (GIP) berekening aangepast: Wanneer de huidige voorraad negatief is en na de levering weer positief wordt, dan wordt de GIP gezet op de prijs van de levering. Voorheen werd nog gerekend met een negatieve voorraad.

 • Wanneer er een aanbetaling op de kassabon zit laten we nu altijd het restant bedrag zien. Hierdoor ontstaat er geen verwarring over het totaalbedrag van de bon en het bedrag wat er nog betaald moet worden.

  1 bijlage
 • Als een tafel met later factureren geregistreerd wordt zal deze nu goed omgaan met de tafelomschrijving onthouden instelling.

 • Probleem opgelost bij afdrukken facturen. De prijs van een samengesteld artikel kon in sommige gevallen op 0.00 staan. Dit was een weergavefout, bedragen werden wel correct berekend.

 • Verbeterde foutafhandeling en logging in de koppeling met Worldline terminals.

  Hiermee hopen we op te lossen dat de kassa sporadisch blijft hangen op een PIN transactie op Worldline terminals.

 • Het probleem dat werkplek niet geregistreerd kan worden is opgelost.

  Het trad op als de licentie ook mobiele werkplekken had met een lager nummer.

 • Verdwenen knop "Rechteninstellingen" bij connectiebeheer weer zichtbaar gemaakt.

 • Verhelpt foutmelding die tijdens de sync kon optreden wanneer er via de order queue een order met een dubbele externe referentie werd aangeboden.

 • Schermtoetsenbord: Het %-teken werkt nu weer.

 • Bestandskaartenlijst: De huidige geselecteerde categorie in de bestandskaartlijst (tab) bepaalt nu welke lay-out van een kaart wordt weergegeven en is bepalend voor de autorisatie. Voorheen was het zo dat wanneer voor een bestandskaart meerdere categorie├źn waren toegekend dat dan altijd de lay-out van de eerste categorie werd gebruikt.

 • Kortingspercentage werd niet toegepast wanneer het kortingspercentage-veld in verschillende relatiekaartlayouts (layout per categorie) was gedefinieerd. De korting wordt nu toegepast wanneer het veld in tenminste een van de layouts actief is. D.w.z. wanneer het veld in geen enkele layout staat dan zal de korting niet toegepast worden.

 • Functionaliteit voor het maar op enkele werkplek ingelogd mogen zijn verbeterd.

  De werkplek waar ingelogd wordt blijft nu echt wachten totdat de andere werkplek uitgelogd is. Gebeurd dit niet binnen enkele seconden dan wordt er een melding met de nummer en naam van de werkplek gegeven. De andere werkplek zal indien nodig prijs, weeg, bereidingswijze en artikelselectie popups sluiten.