Versie 6.4.4 MplusKASSA Q-line 6.4.4

Releasedatum:
27-06-2017

 • Er kunnen nu 10 prijsbarcode varianten ingesteld worden.

 • Koopgedrag overzicht: Dit overzicht kan nu ook gegroepeerd worden. Van de gegroepeerde relaties kunnen vervolgens de details bekeken worden.

 • In de kassabon op de relatietab wordt nu ook de kleur en maat weergeven indien van toepassing. O.b.v. dezelfde instelling als bij de kassabon.

  Kassa > Kleur en maat tonen op bonregel
 • Nieuwe optie erbij automatisch tonen van het relatie notitie blok (extra tekst). Op het moment dat een relatie wordt geselecteerd via kies relatie of gescand via een pas komt automatisch het

  Kassa > Relatie > Klantnotitie tonen bij selectie klant
  1 bijlage
 • De licentie module Q9997_Keukenmanagement is niet meer nodig voor de keukenschermen. Iedereen met horeca gerelateerde modules kan nu keukenmanagement gebruiken.

 • Alle instellingen die onder kassa staan die iets met relaties te maken hebben zijn verplaatst naar het kopje relaties dat onder kassa staat.