Versie 10.0.1 MplusKASSA Q-line 10.0.1

Releasedatum:
11-04-2018

 • Autorisatie is nu vereist voor tabblad 'Inkoopleveringen' op de artikelkaart. (autorisatieitem: Artikel > Raadplegen > Tabbladen > Inkoopleveringen)

 • Probleem opgelost bij het verwijderen van barcodes van kleur/maat-artikelen. Barcodes werden in bepaalde gevallen niet verwijderd.

 • Het direct bijwerken vanuit de cloud kon foutrapport triggeren als er problemen met de configuratie of cba database waren.

 • In de artikellijst wordt nu voor tekstvelden met een selectielijst het label uit de selectielijst getoond ipv de waarde.

 • Voor TicketCounter kan nu ingesteld worden of de ticketverkoop online of offline gebeurd moet worden.

  Koppelingen > TicketCounter > Tickets offline verkopen
 • Invoeren inkoopopdracht/levering: Wanneer bij 'Kopiëren van' verkoopregels worden gekopieerd dan is het nu mogelijk om de tekst van de bereidingswijzeregels over te nemen in de tekst van de inkoopregel. Dat zelfde geldt voor de subregels van samengestelde artikelen. Hiervoor zijn twee nieuwe instellingen toegevoegd.

  Inkoop > Kopiëren van verkoop
 • Extra controles bij importeren van artikelen

  • Omzetgroepwaardes buiten het bereik 0-999 worden niet meer geaccepteerd.
  • Waarschuwing als kleur of maat geïmporteerd wordt zonder Q1600 Fashion module.
  • Waarschuwing als minstens 1 van de drie maar niet alle drie de toewijzingen voor kleur, maat en verdicht waarde gezet zijn.
  • Waarschuwing als er regels zijn waar wel een kleur of maat op is ingevuld maar niet een verdicht waarde.
 • Het is nu mogelijk om bij bestelbon-cafetaria een barcode op de bestelbon af te drukken waarmee de bestelling later weer in de kassa geopend kan worden.

 • Allergenen-knop is nu standaard uitgeschakeld. De tab 'Allergenen' op de artikelkaart is nu ook afhankelijk van deze instelling.

  Kassa > Allergenenknop tonen
 • Probleem verholpen met verder afhandelen van splitsing als de eerste poging tot afrekenen mislukt is.

 • Extra subtafels toevoegen werkt nu ook voor lege tafels die niet in de plattegrond staan. Het werkte dus al voor tafels op de plattegrond en tafels waarop een bestelling stond.

 • Probleem opgelost: Bij het aanmaken van pakbonnen wordt nu gecontroleerd of de betreffende order niet tussentijds uitgeleverd of op een andere manier gewijzigd is.

 • Probleem opgelost: Geeft geen foutmelding meer wanneer er een (tekst)regel wordt tussengevoegd en de laatste rij op dat moment (totaalregel) geselecteerd is.

 • Factureren van meerdere pakbonnen: Pakbonnen worden niet meer gegroepeerd per afleveradres. D.w.z. pakbonnen van dezelfde relatie maar met een ander afleveradres worden nu wel in 1 verzamelfactuur gezet. De pakbonnen worden nog wel steeds gegroepeerd per factuuradres. N.B.: Afwijkende factuur- en afleveradressen zijn op dit moment alleen mogelijk wanneer de orders d.m.v. externe orders zijn ingevoerd.

 • Bij verzamelfacturen kan m.b.v. een nieuwe instelling de periode van de gefactureerde orders, bestellingen of pakbonnen op de eerste regel van de factuur gezet worden.

  Verkoop > Pakbonnen/orders factureren
 • Het is nu mogelijk om de verzamelfactuur ook verdicht per artikel weer te geven en af te drukken. Hiervoor is het veld ''verzamelfactuur_verdichtmodus" toegevoegd aan de relatiekaart. Met dit veld kan ingesteld worden hoe een verzamelfactuur standaard wordt weergegeven of afgedrukt: Onverdicht, verdicht per pakbon of verdicht per artikel. Bij het raadplegen van een factuur kan hieruit ook nog een keuze gedaan worden.

  N.B.: Voorheen kon met het relatiekaartveld 'verzamelfactuur_verdichten' aangegeven worden om de factuur te verdichten per pakbon. Dit veld wordt nu vervangen door dit nieuwe veld.

 • Invoeren correctie: Bij annuleren wordt nu om bevestiging gevraagd.

 • Een verkooporder kan nu één of twee URL's ingesteld hebben die automatisch in de standaardbrowser geopend worden bij het uitleveren en/of factureren van de order. Deze URL's zijn zichtbaar bij het raadplegen van de verkooporder in de back-office, maar zijn enkel in te stellen en te wijzigen via de API. Het is ook mogelijk om de URL's handmatig te openen door op de link te klikken. Evt. is het automatisch openen uit te zetten via de instelling Verkoop > Automatisch pakbon/factuur URL's openen.

  1 bijlage
 • Opticon-datacollector kan nu overal uitgelezen worden waar ook bestanden ingelezen kunnen worden. De optie 'Inlezen' opent nu een venster met daarin twee mogelijkheden: 'Bestand inlezen' en 'Datacollector uitlezen'.

  • Momenteel worden alleen Opticon's ondersteund die gebruik maken van het NetO-protocol.
  • Net als bij het inlezen van bestanden kunt u aangeven om de uitgelezen barcodes te gaan opslaan. Deze zijn vanuit 'Overzichten > Artikelen > Ingelezen bestanden' te raadplegen. Op deze manier kunt u achteraf zien welke barcodes zijn ingelezen en welke mogelijk niet herkend zijn.
  1 bijlage
 • Tickets kunnen nu ook verdicht per bon afgedrukt worden. Dat wil zeggen dat alle tickets van een bon die hierop ingesteld staan samen op een enkele ticket afgedrukt worden.

  LET OP: het is hiervoor noodzakelijk dat er lay-outs in lijst modus gebruikt worden!

 • Het is nu mogelijk om voor het genereren van PDF bestanden tbv het e-mailen de "Microsoft Print to PDF" printer te gebruiken.

  Om dit te activeren dient de "Mplus Software PDFwriter" printer verwijderd of hernoemd te worden.

 • Met behulp van het nieuwe artikelkaartveld 'barcode_filiaalprijzen' kan aangegeven worden dat een eventueel ingevulde filiaalprijs op de artikelkaart, de barcodeprijs moet overrulen. Let op dat de filiaalprijs dan de prijs per stuk is, in tegenstelling tot de barcodeprijs die voor het aantal geldt wat bij de barcode is opgegeven.

 • Document Sales & acties toegevoegd aan de lijst van handleidingen.

  Handleiding: Sales & acties
 • Verbeteringen aan e-mailen.

  • probleem verholpen waardoor DIGEST-MD5 authenticatie niet werkte
  • ondersteuning voor SSL/TLS (smtps) toegevoegd, er was al StartTLS ondersteuning
 • De e-mail-instellingen worden nu per administratie (database) geregistreerd zodat, wanneer u met meerdere administraties werkt, deze per administratie instelbaar zijn. De instellingen worden nog wel steeds lokaal op de werkplek geregistreerd.

 • Herhaalorders/facturen: Geen foutmelding meer wanneer externe referentie is ingevuld.

 • De scheidingslijn tussen de regels op de bestelbon ontbrak tussen de laatste twee regels.

 • Als er op het numerieke deel van de kassa een barcode werd ingevoerd en op de Kies artikel knop gedrukt werd dan gingen eventuele voorloopnullen verloren. Tevens worden nu ook alfanumerieke barcodes ondersteund.