Versie 18.0.0 MplusKASSA Q-line 18.0.0

Releasedatum:
23-09-2019

 • Taptik-overzicht:

  • Optie toegevoegd om de prijzen en bedragen wel of niet weer te geven.
  • Op de inkoopprijs-kolommen zit nu een autorisatiecontrole (o.b.v. artikelkaart-inkoopprijs-autorisatie).
  • Het overzicht kan nu gegroepeerd worden, bijv. op artikelkaartveld PLU-groep. Op deze manier kunt u alle verschillende artikelkaarten met dezelfde PLU toekennen aan 1 PLU-groep en hierop groeperen indien u alleen geïnteresseerd bent in de taptiks per PLU-groep en niet van de individuele artikelen.
 • In het nieuwe overzicht "Totalen per filiaal" zijn de knoppen Afdrukken en Exporteren toegevoegd (rechtsboven).

 • In POS kunnen nu artikelen in gehele aantallen besteld/verkocht worden. Per artikel kan dit aangegeven worden door op de artikelkaart de Verkoopeenheid op "stuks" te zetten. Wanneer in POS toch een gebroken aantal wordt opgegeven dan zal gemeld worden dat het aantal wordt afgekapt. De eenheid "stuks" zal in POS nooit weergegeven worden zoals dit wel wordt gedaan voor bijv. "liter" of "kilogram".

 • Prestatieverbeteringen aan de kassa.

 • Het keukenscherm serveerde de verkeerde gang uit wanneer je meerdere gangen klaar had staan om uit te serveren.

 • Probleem opgelost: Bij het inlezen van bestanden kon een foutmelding verschijnen.

 • Webhooks: Bij een verplichte requestScanCode is het nu wél mogelijk om de gehele webhook te annuleren. Voorheen was het mogelijk om in een oneindige loop terecht te komen, omdat de kassa verplicht om een codescan bleef vragen.

  Daarnaast loopt de kassa nu ook niet meer vast als je een niet-verplichte requestScanCode annuleert.

 • Het is nu per webhook-event mogelijk om in te stellen of het annuleren van deze webhook een autorisatiestap vereist. Dit kan ook direct gebruiken als extra veiligheidsmaatregel om te voorkomen dat een webhook te snel voortijdig geannuleerd wordt.

 • Het is nu mogelijk om een alias voor Credits (enkelvoud) in te stellen. De UI toont automatisch de meervouds- of enkelvoudsvorm, afhankelijk van het aantal credits waarvoor het getoond wordt.

  Kassa > Credits > Omschrijving voor weergave (enkelvoud)
 • De knop "Bekijk details" die zichtbaar is bij een mislukte webhook-request, is nu autoriseerbaar: Overzichten > Webhooks > Logboeken

 • [Tapkoppeling] Er zijn instellingen bijgekomen voor:

  • Aanpassen taptik prefix op snelknoppen (standaard: TAP)
  • Keuze of taptik-verschil met vetgedrukte tekst op snelknop wordt aangegeven (standaard JA)
  • Keuze of achtergrondkleur van snelknop bij taptik-verschil wijzigt (standaard NEE)
 • Het is nu mogelijk om te configureren of BPE mét of zonder extra bevestiging geboekt moet worden. Standaardgedrag is mét bevestiging.

  Voor situaties waar het BPE-boeken ook al geaccordeerd moet worden via autorisatie, kan het voor de doorloopsnelheid nuttig zijn om deze extra bevestiging uit te schakelen.

  Kassa > BPE-registratie extra bevestigen
 • Je kunt nu per kaartcategorie apart de filtervelden beheren. Als je voor een bepaalde categorie geen specifieke filtervelden instelt, wordt de configuratie van de standaardcategorie gebruikt.

 • Het is nu mogelijk om kaartlayouts per kaartcategorie aan te maken. Bijv: een aparte layout voor Klanten en voor Leveranciers.

  2 bijlages
 • Autorisatieitem toegevoegd voor de knop bereidingswijze toevoegen in de bereidingswijzesheet.

  Vereist aandacht bij installatie
 • Cadeaupassen: Het is nu instelbaar dat op een betaalwijze die gekoppeld is aan een cadeaupas geen betaling gedaan kan worden wanneer er geen cadeaupas gescand/geselecteerd is. Standaard is nu ingesteld dat dit niet mogelijk is. Dit geldt voor zowel POS als Backoffice.

  Cadeaupas > Cadeaupas-betaalwijze gebruiken zonder pas
  • Keukenscherm artikel bereidingswijze meer ruimte gegeven zodat er meer tekens in kwijt kunnen.
  • Regels die gestart zijn worden nu dik gedrukt gemaakt dit is om aan te geven dat de bereiding bezig is.