Versie 1.9.0 MplusKASSA Q-line 1.9.0

Releasedatum:
02-07-2014

 • Vanuit het wijzigen van een artikelkaart werden nieuw aangemaakte kleuren of maten niet correct op artikelkaart geregistreerd. Dit was alleen het geval wanneer d.m.v. knoppen 'Kleur beheer' of 'Maat beheer' de nieuwe kleuren/maten waren aangemaakt.

 • Bij het beheer van de snelknoppen worden knopteksten met enters erin nu goed teruggelezen uit de database.

 • Bij het beheer van omzetgroepen en BTW-percentages is nu een (extern) rekeningnummer op te geven.

 • Het is nu mogelijk om "negatief toestaan" aan te passen bij het beheer van de betaalwijzen.

 • In het overzicht 'Totalen' op het tabblad 'Totaal overzicht' kunnen nu de (externe) rekeningnummers weergegeven worden in een extra kolom. Klik hiervoor op 'Instellingen > Rekeningnummers'. De rekeningnummers worden weergegeven bij de omzetgroepen, BTW-groepen en betaalwijzen.

 • Als de tekst van een betaalwijze uit beeld dreigt te verdwijnen, dan wordt die nu op de volgende regel geplaatst.

  1 bijlage
 • Wanneer een order betaald en gereed is, wordt de bijbehorende kassabon nu ook automatisch geprint.

 • Met behulp van de cijferinvoer en de "Kies artikel" knop kan nu op PLU-nummers en (numerieke) barcode gezocht worden.

 • Het aanmeldscherm in de kassa heeft nu een scrollbalk als er meer dan zes rijen van medewerkers instaan.

 • Bij het splitsen van een bon is er nu ook een selectieveld om in een keer alle regels te selecteren.

  1 bijlage
 • Nieuwe overboekknop voor het kassascherm om snel een volledige tafel te verplaatsen naar een andere tafel.

 • De visuele kassabon zal de contante betalingsregels nu beter verdichten in meer gevallen.

 • De visuele kassabon toont nu altijd het tegoed van een geopende klant, ongeacht of het tegoed 0 is. Dit is via een instelling ook weer uit te zetten.

  Beheer > Instellingen > Algemeen > Kassa > Toon tegoed altijd
 • Openstaande bedragen worden op de visuele kassabon nu in het rood aangegeven.

  1 bijlage
 • De medewerker-wachtrij wordt nu gedeeld door alle werkplekken van een filiaal.

 • Als een barcode wordt gescand met een verkoopprijs die afwijkt van het stamartikel, dan wordt die prijs gebruikt ipv. de prijs van het stamartikel.

 • Wanneer je een kassabon met een bedrag van 0,00 direct contant afrekende, dan kwam er onbedoeld een scherm met "Voer extra bedrag in" naar voren.

 • Nieuwe optie bij invoeren/wijzigen verkooporder en factuur: "Kopiëren van...". Hiermee kan een order/factuur geselecteerd worden waarvan de regels gekopieerd worden. Ook de BTW-wijze wordt overgenomen. Deze kan daarna eventueel nog gewijzigd worden.

 • Pakbonnen die zijn aangemaakt vanuit de kassa (Afrekenen > Later factureren) kunnen nu gewijzigd worden.

 • Er treedt geen foutmelding meer op wanneer in het overzicht van de Productlijst van periode wordt veranderd.

 • De Xenta pinkoppeling (Vic 1.06) kan nu weer wel snel afsluiten na het voltooien van de transactie. Maar dit is evt. uit te zetten via een optie in de instellingen van de pinkoppeling.


  Meer info »
 • Kassa print bij "Later factureren" nu de pakbon. Layout en printer moet ingesteld worden bij Beheer > Overige > Printlayouts.

  Beheer > Overige > Printlayouts
 • Interface van de fllters is gewijzigd (periode-, filiaal-, artikel-, relatie- en medewerkerfilters):

  • Filters worden nu rechts van het overzicht weergeven i.p.v. bovenaan.
  • Er wordt nu duidelijk weergegeven of er gefilterd is en op welke items.
  • Vanuit het filter kan direct naar het beheer hiervan gegaan worden zodat daar de standaard filtervelden ingesteld kunnen worden. (hierna overzicht opnieuw openen om het nieuwe filter toe te passen).
  • Bij het afdrukken van het (hoofd)overzicht zal altijd het ingestelde filter bovenaan de pagina gezet worden.
  • Bij het filiaalfilter kan nu ook op werkplek geselecteerd worden (daar waar het relevant is).
 • De speciale prijs 'Vraag om (zonder popup)' zal nu zoals bedoeld wel een popup tonen als er niet van tevoren een bedrag was ingevoerd.

 • De grafische klantendisplay toont nu ook de welkomstberichten die al op de regel display getoond werden.

 • De knopteksten van de betaalwijze voor betalen met en opboeken van debiteurentegoed komen nu beter overeen met wat er ook daadwerkelijk gebeurd.

 • Als een kassabon of factuur via betalingsherstel is ingeladen en er wordt vervolgens van medewerker gewisseld, dan blijft die bon nu ingeladen, zodat hij normaal afgehandeld kan worden.

 • Geen foutmelding meer na "Selectie bewerken" vanuit artikel- relatie en medewerkerbeheer.

 • Worden bij de betaalwijzen op de afrekenbon geen dubbele regels voor debiteuren meer geprint. Deze worden nu samengevoegd tot één regel en alleen afgedrukt als de uitkomst ongelijk aan 0 is.

 • Als er nu voor wordt gekozen om een backup zonder omzet terug te zetten worden nu ook de tegoeden van de klanten op 0 gezet.

 • Bij afdrukken van facturen ed. werken nu ook de artikelkaartvelden en het kortingsveld in de regels.

 • Als een factuur via betalingsherstel wordt ingeladen in de kassa, dan kan deze nu weer goed afgerekend worden zonder een foutmelding te geven als in het screenshot in de bijlage.

  1 bijlage