Versie 57.0.4 MplusKASSA Q-line 57.0.4

Releasedatum:
05-03-2024

 • Het is nu mogelijk om 50 bereidingswijzen/bijverkoop/vervangende artikelen/menu artikelen per groep in te stellen, i.p.v. 25.

  1 bijlage
 • Autorisaties heeft een eigen tabblad gekregen voor de online autorisatie. De bestaande autorisaties die onder het backoffice tabblad staan zijn hiernaar toe verhuist. Tevens is het nu mogelijk voor Online om hier eigen autorisaties aan toe te voegen via de nieuwe API call updateOnlineAuthorizationTree .

  1 bijlage
 • Het is nu mogelijk om inkoop opdrachten en leveringen aan te maken met een boekdag van maximaal 50 jaar in de toekomst. Dit kan nu ook met facturen, verkoop orders, en andere gerelateerde verkoop opdrachten. Daarnaast zal onder Inkoop > Inkoopopdrachten de Lev.datum kolom tekst nu alleen rood zijn wanneer de lever datum in het verleden licht.

 • Import Cadeaupassen fix: Controle toegevoegd of een geïmporteerd relatienummer wel in de administratie bestaat.

  1 bijlage
 • Het overzicht Financieel > Totalen per filiaal laat de totalen voor "Kas ontvangst/uitgave" nu in twee aparte kolommen zien. Deze bedragen worden nu ook niet meer onterecht opgeteld bij de omzet en winst.

  1 bijlage
 • Het "Omzet per omzetgroep" overzicht geeft nu ook per BTW-percentage uitgesplitst aan wat de omzet was. Het "Kortingen per omzetgroep" geeft nu ook per BTW-percentage voor elke BPE uitgesplitst aan wat de omzet was.

  2 bijlages
 • Bij overzichten voorraad wordt filiaal 0 nu alleen getoond als er een aantal op staat. Dit aantal is wat er onderweg in in een interfiliale verzending.

 • De POS geeft nu visueel weer wanneer er een blocking webhook loopt.

  1 bijlage
 • Het is nu mogelijk om een sales & acties te selecteren tijdens het etiketteren vanuit de POS. Daarnaast zijn er vier nieuwe artikel print lay-out velden toegevoegd, voor zowel het oude als het nieuwe print lay-out systeem.

  Sales en acties prijs incl.
  Sales en acties prijs excl.
  Sales en acties begindatum
  Sales en acties einddatum
  1 bijlage
 • Het is nu mogelijk om met de etiketteer pop-up van de POS handmatig een THT-datum te selecteren. De handmatig geselecteerde THT-datum zal dan tijdens het uitprinten overgenomen worden, i.p.v. dat de THT-datum berekend wordt op basis van het "aantal_dagen_houdbaar" veld van de artikelkaart.

  1 bijlage
 • Autorisatie toegevoegd voor het wisselen van keukenscherm locaties.

  Hoofdmenu - POS - Keukenmanagement - Scherm wisselen
  1 bijlage
 • Een optie toegevoegd voor de relatie aanwezigheid om per werkplek een tafel range te kunnen instellen die gebruikt wordt om automatisch een tafel te kiezen waarop de geboekt gaat worden.

  Relaties > Aanwezigheid > Werkplek tafel range automatisch op boeken
 • De tafel status keuzelijst selectie van de POS wordt nu onthouden.

  1 bijlage
 • Instelling toegevoegd waarmee ingesteld kan worden of de print lay-out selectie pop-up van de POS voorbeelden moet weergeven wanneer er gebruik gemaakt wordt van het nieuwe print lay-out systeem. Hiervoor stond dit altijd aan.

  Afdrukken > Vraag om printer en lay-out combinatie voorbeelden weergeven
  2 bijlages
 • Het accordatiesysteem werkt nu ook voor tabbladen in de POS.

  1 bijlage
 • Wanneer er een relatie aan de keukenbon hangt zie je dit nu ook terug op de keukenscherm, tevens zie je de ingestelde Voedingskenmerken van deze relatie terug. Deze zijn grijs als ze niet in de bon zitten en worden oranje als een product in de bon het voedingskenmerk ook bevat. Zoals bijvoorbeeld gluten in de screenshot gekoppeld aan deze releasenote.

  Standaard zal de relatie zichtbaar zijn, je kan die eventueel via een instelling uitschakelen.

  Keukenmanagment > Algemeen > Toon relatie op keukenscherm
  1 bijlage
 • Nieuwe instelling toegevoegd waarmee aangezet kan worden of er een geluid afgespeeld moet worden op het keukenscherm als een bon wijzigt

  Keukenmanagment > Meldingen > Geluid afspelen bij wijziging bon
 • Je kan nu instellen welke kleur de footer tekst moet hebben op de keukenbon

  Keukenmanagment > Layout > Footer label kleur
  1 bijlage
 • Instelling toegevoegd waarmee het keukenscherm status filter aan/uit gezet kan worden.

  Keukenmanagment > Toon keukenbon status filters op keukenscherm
 • De tafel details popup op het keukenscherm heeft een tabblad verloop erbij gekregen in dit tabblad zie je het tafel verloop en keukenverloop samen.

  Tevens zie je nu ook de eventueel gekoppelde relatie op in deze popup.

  1 bijlage
 • De opmerking op het keukenscherm staat nu onder de actieknoppen, zodat de volledig breedte benut kan worden. Tevens zal de tekstgrootte meeschalen met de breedte van de keukenbon.

  1 bijlage
 • Betreft tekst zichtbaar gemaakt in keukendetails popup, dit is voor het geval een keukenbon op basis van een order gemaakt is.

  1 bijlage
 • Gefixed dat als je een tafel annuleert dan de tafelomschrijving behouden blijft

  1 bijlage
 • Verhelpt probleem in de communicatie met Worldline terminals.

  Betreft de melding

  EVic: Onbekend veld in bericht. Veldnr 167.
 • Verhelpt probleem met de synchronisatie van herhaalorders en facturen.

 • Het is nu mogelijk om aan te geven of het productlijstoverzicht na elke order afgesneden moet worden of niet, wanneer het overzicht wordt afgedrukt op een bon printer.

  1 bijlage
 • Nieuwe instelling toegevoegd waarmee aangegeven kan worden of de filiaalspecifieke artikel omschrijving aangepast mag worden.

  Artikelen > Filiaalspecifieke omschrijving kunnen instellen
 • Nieuw kassabon print lay-out veld voor het nieuwe print lay-out systeem. Als een medewerker op de bon een budget heeft gebruikt, laat het veld zien hoeveel de medewerker nog over heeft van dat budget.

  Representatieregels
  1 bijlage
 • Het is nu niet meer mogelijk om meerdere menugroepen te koppelen aan een artikelen, die dezelfde artikelen bevatten.

 • De opties voor een schermindeling functie (Beheer > Kassa > Wijzigen) zullen nu in een pop-up worden weergegeven, zodat de opties, en de functielijst beide meer ruimte hebben.

  1 bijlage
 • Het nieuwe print lay-out systeem ondersteunt nu ook filiaalspecifieke artikel omschrijvingen.

 • Filiaalgroepen bevatten nu opties om schermindelingen, snelknoppenindelingen, betaalwijzen en categorieën te koppelen. Alle filialen die onder de groep hangen nemen automatisch die instellingen over. Autorisatiegroepen kunnen nu ook per medewerker aan een filiaalgroep gekoppeld worden. Daarnaast zijn er nu eigenaarslabels toegevoegd. Eigenaarslabels kunnen gekoppeld worden aan filiaalgroepen, schermindelingen, snelknoppenindelingen, sales & acties en medewerkers. Medewerkers mogen alleen de indelingen en sales & acties zien waarvan ze zelf dezelfde eigenaarslabel hebben.

  Het nieuwe filiaalgroepen en eigenaarslabel systeem kunnen aangezet worden d.m.v. de volgende instellingen:

  Filiaalgroepen - Gebruik filiaalgroepen
  Filiaalgroepen - Eigenaarslabels - Gebruik eigenaarslabels
  Filiaalgroepen > Gebruik filiaalgroepen
  1 bijlage
 • De sender payload in webhook requests bevat nu de waarde hasReceiptPrinter die aangeeft of de werkplek een kassabonprinter geconfigureerd heeft.

 • De actieve werkplek activiteit sync is weer toegevoegd, echter zal nu alleen gesynced worden voor de huidige werkplek. Opgelost dat er niet automatisch naar een andere activiteit geswitcht werd als dat ondertussen aangepast was, en je door middel van de annuleren knop de aangeslagen regels annuleert. Daarnaast zal de kassa ook niet meer blindelings van activiteit switchen bij het opnieuw opstarten als er ondertussen een andere activiteit ingesteld is, maar er nog aangeslagen regels waren.

 • Het is nu mogelijk om aflever naam en aflever contactpersoon op bestelbon print lay-outs te zetten, voor zowel het nieuwe als het oude print lay-out system.

 • Nieuwe Duitse en Engelse vertalingen.

 • Het is nu mogelijk om een extra bonprinter, backup bonprinter en lay-out in te stellen voor een maakbon profiel.

  1 bijlage
 • Voor duitsland Kassa en TSE serienummer op bon, public key er niet meer op.

 • Officiële ondersteuning voor PostgreSQL 16. We ondersteunen pas vanaf v16.2, want daarin heeft PostgreSQL een kritieke bug opgelost.

  Tevens ondersteuning ingebouwd voor het nieuwe back-up formaat dat sinds PostgreSQL v16 gebruikt wordt. Mocht er in de toekomst weer een nieuwe versie van het back-up formaat komen, dan zal de Q-line daar nu een duidelijke foutmelding over geven.

  1 bijlage
 • Het representatieregels print lay-out veld geeft nu altijd de medewerker naam weer, ongeacht dat maar 1 medewerker een budget heeft gebruikt. Daarnaast zal de resterende budgetten lijst nu een budget maar één keer laten zien per medewerker, i.p.v. voor elke toegepaste regel een keer.

  1 bijlage
 • Onder andere in de webhooks communicatie maar ook in de communicatie met andere webservices wordt nu niet meer alleen de lijst van meegeleverde root certificaten (cacert.pem) gekeken voor de validatie van de server maar ook naar de in windows geinstalleerde root certificaten.

 • Overzichten > Verkoop > Kassabonnen, Facturen, Orders, Pakbonnen en Overzichten > Financieel > EFT Logboek hebben nu minder geheugen nodig.

 • Afbeelding en barcode velden hebben nu een duidelijke omlijning, wanneer er nog geen afbeelding of barcode tekst is ingesteld.

  1 bijlage
 • De bereidingswijze pop-up/sheet zal niet meer gelijk gesloten worden als een groep de "sluiten na selectie" instelling aan heeft, als er nog meer groepen zijn waarvan nog geen bereidingswijze geselecteerd is. Dit gebeurt nu ongeacht of "verplichte keuze" aan staat op de andere groepen, net zoals voor versie 52.

  1 bijlage
 • Medewerkers die niet meer actief zijn, worden nu verborgen in het BPE budgetbeheer, tenzij ze nog een ingesteld budget hebben.

 • Het nieuwe print lay-out systeem negeert nu ook de Prijs van samengesteld artikel getotaliseerd weergeven instelling voor regelblokken, net zoals het oude print lay-out systeem. Samengestelde artikelen zullen altijd getotaliseerd weergegeven worden in regelblokken.

 • Wijzigingen van het nieuwe print lay-out systeem:

  1. Maakbon profielen zijn nu ondersteunt.
  2. Op een GKS-kassa zal om de autorisatiecode gevraagd worden bij het maken/bewerken van een print lay-out.
 • Aanpassing kassabon lay-outs wanneer module Q1710 aan staat voor zowel de POS als fysieke kassabonnen van het nieuwe print lay-out systeem.

  1 bijlage
 • Probleem verholpen met de postcodecheck ("Antwoord te kort om geldig antwoord te zijn") en met de webhooks (HTTP_PARSING_ERROR).

  Sinds een recente update ging de Q-line waar mogelijk ineens onbedoeld proberen te communiceren via HTTP/2. Dit werd echter nog niet goed ondersteund door de rest van onze software. Daarom wordt nu geforceerd dat we altijd HTTP/1.1 gebruiken.

 • Het originele afdruksysteem zet logo's weer in het midden van de bon.

  Sinds v54 werden ze links geplaatst.