Versie 33.0.0 MplusKASSA Q-line 33.0.0

Releasedatum:
08-12-2020

 • Bij het afdrukken van de receptuur wordt als eenheid van de ingrediënten nu de voorraadeenheid getoond net als bij het beheer van de ingrediënten.

 • In de volgende Beheer-items worden de meest linkse kolom(men) nu vastgezet zodat wanneer naar rechts gescrolled wordt deze nog steeds zichtbaar zijn:

  • Beheer > Artikelen > Snelknoppen
  • Beheer > Financieel > Betaalwijzen
  • Beheer > Kassa > Schermindeling

  Tevens wordt de huidige werkplek nu vet weergeven in de betreffende header van de kolom.

  1 bijlage
 • Het is nu bij het importeren van multiselectie-velden zoals categorieën mogelijk om meerdere waardes gescheiden met komma's te specificeren.

  De data voor multiselectie-velden wordt bij het starten van de import gevalideerd om te voorkomen dat er tijdens de verwerking foutmeldingen ontstaan.

 • Na het uitvoeren van een import krijg je nu gelijk de vraag of je weer een matching wilt uitvoeren. Dat is nog eens extra bescherming tegen het onverhoopt dubbel importeren van dezelfde kaarten.

 • Na het uitvoeren van een import verschijnt nu een popup met de tekst "De import is succesvol voltooid."

  Hierdoor krijg je als gebruiker bevestiging dat je import geslaagd is, maar je voorkomt hiermee ook per ongeluk dubbel importeren door een onbedoelde tweede klik op de knop.

 • Wanneer de tijdens de validatiefase van de import de gebruiker een vraag gesteld werd, deed de import altijd alsof er Ja als antwoord gekozen was.

 • Als er tijdens het importeren meerdere matches op een kaart zijn gevonden, en je importeert ook een veld dat meerdere waarden kan hebben (zoals categorie), dan krijg je nu geen foutmelding meer.

 • Instelling erbij waarmee er aangegeven kan worden hoe hoog het bedrag mag zijn dat je kan opgeven via de prijs invoer dialoog en de prijs aanpassen actie.

  Instellingen > Kassa > Kassabon (virtueel) > Maximale bedrag voor vraagom prijzen
 • Instelling erbij gemaakt waarmee je kan aangeven hoeveel er maximaal als artikel aantal in de regel gezet mag worden.

  0 is geen limiet

  Instellingen > Kassa > Kassabon (virtueel) > Max aantal aanslaan in artikelregel
 • Het is nu mogelijk om prijsgroep actieknoppen te plaatsen in POS. Met deze knoppen kun je de kassa forceren om een bepaalde prijsgroep te gebruiken. De prijsgroep blijft actief zolang de knop ingedrukt is.

  Prijsgroepen prioriteit:

  1. Prijsgroepknop
  2. Activiteit
  3. Werkplek
  4. Filiaal
  2 bijlages
 • Etiketteer functie toegevoegd aan de kassa.

  Dit is een knop die in de interface toegevoegd moet worden.

  Vereist module Q1005 of Q1700.

 • Keukenscherm 'Gang uitvragen' positionering fix.

  De instelling waarmee aangegeven wordt wat de maakbon met zijn positionering doet als de gang uitgevraagd wordt, wordt nu anders uitgelezen. Voorheen werd deze uitgelezen voor de werkplek waar het uitvragen gedaan werd, maar nu kijkt de instelling naar het keukenscherm waarop het uitvragen plaatsvindt.

 • Op een slave-kassa wordt nu bij het scannen van cadeaupassen beter gedetecteerd dat de master-database niet bereikbaar is. Er zal dan niet bij iedere scan opnieuw geprobeerd worden om verbinding te maken met de master. De connectie moet dan zelf hersteld worden door POS opnieuw op te starten of via de uurregistratie-melding in POS.

 • BTW-wissel knop foutmelding verholpen

 • Wanneer je een order gaat aanbetalen vanuit verkoop op de een slave werkplek veroorzaakt dit vervolgens niet meer een synchronisatiefout.

 • Vebeteringen in het kader van het Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem.

 • Indien een barcode niet exact 1-op-1 gevonden wordt, dan wordt er nu ook een poging gedaan zonder evt. voorloopnullen.

  Als de barcode bijv. 09712345678912 is, dan wordt er ook gekeken of in de administratie de barcode 9712345678912 te vinden is.

  Andersom geldt hetzelfde, als de barcode 9712345678912 is, dan wordt er ook gekeken of in de administratie de barcode 09712345678912 te vinden is.

  Het aantal voorloopnullen maakt niet uit.

 • Het is nu mogelijk om met een aparte autorisatie te beïnvloeden welke medewerkers in het aanmeldscherm van het hoofdmenu verschijnen. Deze autorisatie-optie is te vinden onder Back-office > Aanmelding > Toegang tot MplusKASSA.

  Op deze manier kan je dus een autorisatiegroep maken die wel bepaalde handelingen mag uitvoeren op een filiaal, zoals interfiliale overboekingen of inkoopopdrachten, maar niet mag inloggen op dat filiaal.

 • Als op de artikelkaart bij de barcode de ident van een geconfigureerde EAN13 prijsbarcode is ingevuld zal bij het printen van prijsbarcodes voor dit artikel de barcode geformateerd worden volgens de settings van de EAN13 prijsbarcode in plaats van dat de MplusKASSA specifieke barcode gebruikt wordt.

 • Bij administraties met filiaalgroepen werd het filiaalfilter in sommige gevallen nog niet toegepast als je alleen nog maar een groep (of subgroep) gekozen had.

  Voorbeelden hiervan waren: De Voorraad-tab op de Artikelkaart; het overzicht Werkplekinformatie; de kolommen per filiaal in het overzicht Artikelprestatie.

 • Als je bij Beheer > Instellingen > Filialen op meerdere werkplekken dezelfde werkplektoewijzing hebt ingevuld (wat niet mag), dan krijg je nu bij het opslaan van de wijzigingen een duidelijke foutmelding met referenties naar de betreffende werkplekken, in plaats van een moeilijk ontcijferbare databasefout.

  De foutmelding luidt: "Er zijn duplicate toewijzingen gevonden bij de volgende werkplekken: ..."

 • Nieuwe instelling toegevoegd m.b.t. selectie van verpakkingen en uitvoeringen bij het onderdeel Inkoop. Deze heeft de volgende opties:

  • Verpakkingen van de artikelkaart. Dit is de standaard instelling en werkt qua verpakkingsselectie zoals het voorheen ook werkte. D.w.z. er wordt gebruik gemaakt van de (om)verpakkingsvorm die eventueel op de artikelkaart is ingevuld.
  • Artikeluitvoeringen. Wanneer deze optie wordt ingesteld dan kan bijvoorbeeld bij een inkoopopdracht de uitvoering van het artikel geselecteerd worden. Let hierbij op dat dan ook de inkoopprijs en de besteleenheid van de uitvoering wordt overgenomen. Indien bij de uitvoering geen inkoopprijs is ingevuld dan wordt de standaard inkoopprijs (van de artikelkaart) overgenomen. Bij het toevoegen van een artikel wordt altijd de standaard uitvoering automatisch geselecteerd.
  Inkoop > Toepassen verpakkingen/uitvoeringen
  1 bijlage
 • De term "Restant" is toegevoegd als Woordalias.

 • Vanuit het artikelbeheer worden bedragen (aantal x prijs) van componenten van samengestelde artikelen worden nu ook altijd afgerond op 2 decimalen. Dit is gedaan om het consistent te houden met de manier waarop POS deze bedragen en het totaalbedrag van het samengestelde artikel berekend.

 • Fout opgelost in het dialoog voor werkplektoewijzing dat je krijgt als je verbinding maakt met een universele licentiesleutel, en je nog geen toewijzing gekregen hebt.

  De fout die kon optreden was: "Kan functie niet aanroepen voor item 'Soort' ivm onjuist veldtype."

 • Het backgroundPoll webhook-event werkt weer! Dit event werkte niet sinds v28 en leverde de volgende foutmelding op "Cannot call Start on a running or suspended thread".

 • Aansturen van lade via direct serieel aangestuurde printer werkt weer.