Versie 1.14.0 MplusKASSA Q-line 1.14.0

Releasedatum:
17-09-2014

 • Het vak met de eigenschappen van de kaartvelden in de editor voor de artikel-, medewerker- en relatiekaart kan nu gescrold worden als er onvoldoende ruimte is om alles tegelijk te kunnen zien.

  1 bijlage
 • Twee nieuwe opties bij het beheer van snelknoppen nu mogelijk:

  • Bereidingswijze: Hiermee kunt u aangeven dat de knop een artikel of tekst als bereidingswijze gaat toevoegen.
  • Vraag om tekst: In geval van een tekstknop kunt u de knop dan gebruiken voor vrij in te geven tekst op het moment dat deze wordt aangeklikt in de kassa.
  1 bijlage
 • Betaalwijzen: Het is nu mogelijk om eigen breuk, promotie, eigen gebruik items aan te maken. Met het vinkje voor het item geeft u aan of deze in de kassa per artikel geselecteerd kan worden. Let op: Op dit moment kunnen de nieuwe items nog niet verwijderd worden.

  1 bijlage
 • Bij het beheer van omzetgroepen kan nu ook aangegeven worden of de artikelen van een bepaalde omzetgroep wel of niet met spaarpunten verrekend mogen worden. Tijdens het wijzigen van omzetgroepen kunt u dubbelklikken in de kolom 'Spaarpunten verrekenen' om het vinkje aan of uit te zetten (zie bijlage). Vanuit de kassa zal dan tijdens het verrekenen van spaarpunten naar deze instelling gekeken worden, waardoor het mogelijk is dat niet de volledige bon betaald kan worden met spaarpunten.

  1 bijlage
 • Er is een instelling toegevoegd aan Beheer > Instellingen > Instellingen > Afdrukken > "Afrekenbon bonlogo vanuit printer". Als hier het nummer van het logo wordt ingezet zal hij deze aan elke afrekenbon toevoegen. Deze instelling wordt gebruikt voor elke afrekenbon ongeacht de layout. Er hoeft in de lay-out niets ingesteld te worden.

  Let op: Bij Epson printers moet hiervoor de NVRAM optie uit staan. Wanneer de logo's vanuit de lay-out zelf gedefinieerd worden dan is het juist beter de NVRAM optie aan te zetten.

  Beheer > Instellingen > Afdrukken > Afrekenbon bonlogo vanuit printer
 • Ondersteuning voor de OrderCard reader van de Orderman Columbus.

 • De naam van de diverse Epson OPOS >= 2.60 drivers is veranderd naar OPOS (generiek, Epson >= 2.60) om duidelijk te maken dat ze niet Epson-specifiek zijn.

 • Bij de Gigatek 210/NCR RFID reader kan nu ingesteld worden dat de uitvoer hexadecimaal is. Dit is vooral van belang voor de geĆÆntegreerde reader van NCR en Varipos systemen.

 • Wanneer filialen en werkplekken worden gewijzigd zullen de andere tabs nu wel verborgen zijn.

 • De configuratie van de MegaPOS RFID/MiFARE reader wordt nu wel opgeslagen.

 • Mogelijkheid toegevoegd om een afbeelding op de achtergrond van de tafelplattegronden te zetten.

  1 bijlage
 • Licensering voor de "Kies klant"-knop aangepast. Deze licensering werd voorheen gedaan o.b.v. "Q1200 Klantenbeheer", maar kan nu ook afhankelijk zijn van de modules "Q2100 Facturatie" of "Q2050 Verkooporders".

 • Bij het e-mailen van een inkoopopdracht of inkooplevering wordt nu het e-mailadres van de kaart van de leverancier voorgesteld.

 • Toegewezen groepsautorisaties van medewerkers kunnen nu ook weer verwijderd worden.

 • Tafelbestelbonlay-outs voor de bonprinter die aangemaakt worden zullen een nieuwe manier hebben van de regels formatteren. Beschikbare opties zijn:

  • Dubbele hoogte
  • Dubbele breedte
  • Smal lettertype
  • Rode tekst
  • Regels van andere locaties ook printen
  • Regels van andere locaties hebben hun eigen lettertype instellingen
  • Negatieve regels hebben hun eigen lettertype instellingen
  • Bereidingswijzen hebben hun eigen lettertype instellingen

  Let op: Dit geldt alleen voor nieuw aangemaakte lay-outs, reeds bestaande lay-outs kunnen niet omgezet worden.

  1 bijlage
 • Papierformaat van printerlay-outs kan nu gewijzigd worden. Standaard keuzes zijn A3, A4, A5 en A6. Ook kan er een eigen formaat opgegeven worden en kan geschakeld worden tussen staand of liggend.

 • Voor de lay-outcategorieĆ«n verkoopfactuur, verkooporder en kassabon geeft de voorbeeldknop nu een selectiescherm om een verkoopfactuur, verkooporder of kassabon te selecteren.

 • Tekstblok in de printerlay-outeditor laat nu de codes zien.

 • Het annuleren van de dialoog voor het bewerken van de inhoud van een tekstvak in de printerlayout heeft niet meer tot gevolg dat de lettertypes in het vak opeens verkeerd zijn.

 • Het logo dat is ingesteld bij standaardgegevens kan nu ook afgedrukt worden op de bonprinter.

 • Centreren van kolommen van de regels werkt nu ook voor bonprinter layouts.

 • Artikelkaartvelden in de ticketlay-out worden nu ook geprint.

 • Het overzicht Artikelprestatie bevat nu twee nieuwe kolommen waarin het volgende staat:

  • Het aantal bestelde artikelen dat in pakbonnen staat, en waarvan nog geen omzet gemaakt is.
  • De bijbehorende verwachte omzet op basis van de aantallen in de pakbonnen. Deze twee nieuwe kolommen staan achteraan, omdat ze niet meetellen in de omzet, winst en marge.
  1 bijlage
 • Aan het artikelprestatie overzicht de BPE aantalen toegevoegd.

 • Het overzicht Artikelprestatie toont nu ook regels van artikelen waar alleen maar een BPE-registratie van is en nog geen verkoop.

 • Openstaande tafels worden nu ook weergegeven in het totaaloverzicht. Dit is aan te zetten bij de instellingen van het totaaloverzicht.

 • Alleen met Q9998 TSK: Het Totalen overzicht gaf een foutmelding als er Oprekening bonnen aanwezig waren.

 • Nieuw overzicht: Klantvragen. Hierin staan de vragen die gesteld kunnen worden na het afrekenen van een bon met daarbij de gegeven antwoorden

 • Snelknoppen met alleen maar tekst (dus zonder artikel) werken nu ook in de kassa. Dus op het moment dat een tekstknop wordt aangeklikt zal de betreffende tekst als tekstregel in de kassabon gezet worden. Bij de snelknop kan ook aangegeven zijn dat om de tekst gevraagd moet worden. In dat geval zal dan een dialoog verschijnen waar de tekst ingevuld kan worden.

 • De tafelpop-up toont nu meer kolommen en heeft ook grotere afmetingen op kleinere resoluties. In de bijlage een voorbeeld op een scherm met een resolutie van 1024x768.

  1 bijlage
 • Er kan nu een "Annuleren" knop op de kassa gezet worden waarmee de geopende order of bon kan worden geannuleerd, indien dat voor de geopende order of bon mogelijk is.

  1 bijlage
 • In de tafelplattegrond wordt nu ook de naam van de gekoppelde relatie getoond wanneer de plattegrond schermvullend getoond wordt

  1 bijlage
 • Autorisatie voor de wachtrij tabbladen en totalenoverzichten (dag/week/maand/jaar) in de kassa.

 • Het is nu mogelijk om met [ENTER] door de velden van het orderscherm te lopen.

  1 bijlage
 • Wanneer op het rode kruisje naast een tekstveld geklikt wordt, wordt het tekstveld geselecteerd (nadat deze is gewist).

 • Het is nu mogelijk de "Bon annuleren (crediteren)" actie te autoriseren, die verschijnt na bijv. een mislukte pintransactie.

 • Bij de invoer van orders en facturen kan nu aangegeven worden of de nieuwe artikelen of regels achteraan of tussengevoegd worden. Klik hiervoor op de knop linksboven in het invoergrid (zie bijlages). Deze instelling wordt onthouden voor de volgende keer.

  2 bijlages
 • Pakbonnen, verkooporders, verkoopfacturen en kassabonnen kunnen nu per e-mail verstuurd worden. Hierbij wordt automatisch het e-mailadres wat op de kaart van de klant staat voorgesteld.

 • Wanneer bij invoer verkooporders/facturen de BTW-wijze wordt veranderd, dan zal deze keuze onthouden worden wanneer de volgende order/factuur wordt ingevoerd.

 • De volgorde van de order- en factuurregels kunnen nu achteraf gewijzigd worden.

  1 bijlage
 • Nieuwe optie: Herhaalfacturen. Tijdens het raadplegen van een factuur kan aangegeven worden of o.b.v. deze factuur periodiek een nieuwe factuur aangemaakt moet worden (zie bijlage 1). Vanuit de lijst van facturen kunnen deze facturen aangemaakt worden (zie bijlage 2). Een overzicht laat vervolgens zien welke facturen aangemaakt gaan worden. Hier kan eventueel nog een selectie gedaan worden.

  Verkoop > Herhaalfacturen
  2 bijlages
 • Op de artikelkaart kan nu het veld Niet op afrekenbon toegevoegd worden. Wanneer dit is aangevinkt en er is een regel voor dit artikel dan wordt deze regel overgeslagen bij het afdrukken van de afrekenbon. Voorwaarde is wel dat hij gratis is verkocht aangezien anders de verkoopbon een onverklaarbaar totaal zou hebben.

 • Vanuit de lijst van artikelen, medewerkers en relaties kan nu direct een enkele kaart afgedrukt worden zonder eerst de kaart te moeten raadplegen.

 • Standaard invoer verbeteringen, bijvoorbeeld bij invoeren order- of factuurregels:

  • Meerdere regels tekst invoeren (zie bijlage 1)
  • Numerieke waardes worden direct overschreven wanneer deze worden ingevuld
  • Indien naar een andere in te voeren veld wordt gegaan, wordt de inhoud daarvan geselecteerd zodat deze direct overschreven kan worden
  • Navigatie verbeterd tijdens invoer: Cursor links en rechts gaan nu naar vorige of volgende veld.
  • Selecties nu direct vanuit het grid mogelijk (zie bijlage 2)
  2 bijlages
 • Het is nu mogelijk om een bedrag direct bij de betaalwijze in te typen.

  1 bijlage
 • Wanneer het tekstveld van een pop-up geselecteerd is en er wordt op [ENTER] gedrukt, dan wordt de pop-up nu automatisch afgesloten.

 • Wanneer een pop-up geopend wordt, dan staat de focus nu direct in het tekstveld (indien aanwezig).

  1 bijlage
 • Minimale en maximale munt- en biljetwaarde bij visueel afrekenen is nu instelbaar.

  Beheer > Instellingen > Kassa > Visueel afrekenen
  1 bijlage
 • De tafelplattegrond word nu zowel in de kassa als in de plattegrondeditor geschaald op basis van de beschikbare breedte. Hierdoor is het een stuk eenvoudiger geworden om de grootte in de kassa goed te krijgen.

 • De voorraadkolom in de lijst van artikelen wordt nu getoond op basis van de aanwezigheid van het voorraadveld in de artikelkaartlayout. Tevens is deze kolom nu ook overal elders beschikbaar in lijsten waar artikelkolommen gekozen kunnen worden.

 • Wanneer een back-up wordt teruggezet zonder omzet worden nu wel de toegangssleutels voor de API teruggezet.

 • Geheugenfout bij het kiezen van Overige in hoofdmenu verholpen.

 • Eventueel afwijkende fontinstellingen voor de koppen boven de regels in de printlay-outs werken nu weer. Let op: De configuratie van deze fonts werkte wel, maar ze werden niet gehonoreerd bij het afdrukken en tonen op het scherm van de lay-outs. De koppen kunnen nu dus onverwacht anders worden bij klanten als er wel eens eerder geprobeerd is om ze anders in te stellen.

 • Barcodes of magneetkaartcodes van klantenkaarten die via een scanner die zich als toetsenbord voordoet binnenkomen werken nu ook als er verder geen RFID-apparaat geconfigureerd is.