Versie 28.0.0 MplusKASSA Q-line 28.0.0

Releasedatum:
06-08-2020

  • Nieuw hoofdmenu-item Exports waaronder in de toekomst alle ingebouwde exportformaten beheerd kunnen worden. Bij het aanmaken van een nieuwe exportconfiguratie moet je bekend zijn met het type van de export. Dit is bewust geen dropdown-lijstje om op die manier te voorkomen dat de interface vervuild raakt met een waslijst aan exportformaten die door de gebruiker toch nooit gebruikt zullen worden.

  • De instelling voor "Artikelkoppelingen balanceren" is verplaatst naar "Artikelen > Automatische acties" en heet nu "Voorraad balanceren o.b.v. ingrediënten".

    Tevens is de instelling "Inkoopprijs berekenen o.b.v. ingrediënten" aan dezelfde groep toegevoegd.

    Als je deze laatste instelling inschakelt wordt de inkoopprijs van een recept (dat is een artikel met ingrediënten), automatisch herberekend als je de ingrediënten wijzigt.

  • Tijdens het inlezen van een overzicht zie je nu behalve de tekst "Bezig met inlezen ..." ook hoeveel seconden -- of uiteindelijk zelfs hoeveel minuten -- het overzicht al bezig is om in te lezen.

  • De precisie voor de kolom aantal in het artikel-tabblad Samengesteld is verhoogd van drie naar zes, om nauwkeurigere boekhoudkundige BTW-verdeling te realiseren bij de verkoop van meerdere stuks.

  • Bij beheer van stamkaarten was het mogelijk dat je onderin tabbladen zag staan waar je volgens je modules geen toegang tot hebt. Dat is nu niet meer het geval.

  • Medewerker logboek kon een verkeerde melding laten zien voor een aantal acties die gedaan waren.