Versie 1.19.0 MplusKASSA Q-line 1.19.0

Releasedatum:
02-04-2015

 • Kleuren en maten aanpassingen:

  • Kleuren en maten worden nu direct op de artikelkaart geregistreerd en zijn dus niet meer gekoppeld aan een kleur- of maatlijst.
  • Kleuren en maten kunnen ook handmatig ingevuld en gewijzigd worden (per product)
  • Volgorde van kleuren en maten kan per product gewijzigd worden
  • Het is nu mogelijk om de kleur of maat leeg te laten. Dit wordt dan weergegeven als (geen kleur) of (geen maat)
  • Bij het toevoegen van de eerste maat wordt automatisch een 'lege' kleur toegevoegd wanneer nog geen kleuren aanwezig zijn. Deze 'lege' kleur wordt automatisch weer weggehaald wanneer hierna alsnog kleuren worden toegevoegd.
  • Bovenstaande geldt ook wanneer de eerste kleur wordt toegevoegd. Ook dan zal in eerste instantie een 'lege' maat worden toegevoegd.
 • Via de artikelkaart kunnen nu ook de gangen beheerd worden.

  1 bijlage
 • De minimale en maximale voorraad kan nu geïmporteerd worden.

 • Bij het filiaal overzicht je eigen filiaal dik gedrukt gemaakt

 • Saldo en punten kunnen nu geïmporteerd worden.

 • Nieuw: Directe inkooplevering. Dit is een levering zonder gekoppelde inkoopopdracht. M.b.v. de knop 'Nieuw' vanuit de inkoopleveringslijst en vanuit raadplegen enkele levering kan een nieuwe directe levering ingevoerd worden.

 • Bij het afdrukken van labels wordt nu eerst een overzicht weergegeven van de af te drukken labels. Hierin kan het aantal af te drukken labels per artikel nog aangepast worden.

  1 bijlage
 • Verloopoverzicht heeft nu instellingen gekregen waarmee aangegeven kan worden welke uren getoond moeten worden.

 • In het overzicht "Totalen" zijn nieuwe instellingen toegevoegd om de resultaten van de nieuwe logging te bekijken.

  1 bijlage
 • In de dagtotalen worden nu de exclusief BTW bedragen bij de omzetten en de BTW uitgerekend vanuit de inclusief BTW bedragen en pas op het eind afgerond.

 • De volgende twee weergaven toegevoegd aan het overzicht "Financieel" > "Totalen".

  • Retour verdicht
  • Lade open verdicht
 • Kassatellingen: Een kassatelling kan nu op de bonprinter afgedrukt worden.

  1 bijlage
 • In de wachtrij kan nu om een omschrijving gevraagd worden als de wachtbon terug de wacht in gaat. Om dit te gebruiken moet de instelling vraag om omschrijving wachtbon aangezet worden

  Beheer > Instellingen > Kassa > Wachtrij
 • Mogelijkheid om de naam/omschrijving van de tafel op de Bestelbon en Afrekenbon af te drukken.

 • Tafelbestellingen en bestelbonnen. Details per bestelling kunnen nu weergegeven worden.

  1 bijlage
 • De knoppen DELETE, HOME en END werken nu in alle tekstvelden in de kassa.

 • Logging toegevoegd voor geannuleerde bonnen, fout aanslagen, en kassa gesloten.

 • Ondersteuning CCV ITS terminals Vx680, Vx810, Vx820 (geïntegreerde terminal dus niet 2-staps via Vx520/Vx570). Voor deze koppeling is een bonprinter met status terugkoppeling nodig. In principe zijn dit alle printers die de driver "OPOS (generiek, Epson OPOS >= 2.60)" gebruiken.

  Voor retourpinnen moet bij de EFT betaalwijze aangezet worden dat negatief is toegestaan. Bij elke retour PIN actie moet een geautoriseerde medewerker geauthenticeerd worden. Dit kan met behulp van een medewerker pas of met behulp van een medewerker met een wachtwoord van minimaal vier karakters.

 • Nieuwe knop 'Kassa sluiten' toegevoegd die in de lay-out van de kassa-schermindeling gezet kan worden. Aangezien de bovenste werkbalk nu verborgen kan worden kan m.b.v. deze knop de kassa toch afgesloten worden. De knop is in eerste instantie door iedere medewerker in te drukken, maar zal hierna altijd om een geautoriseerde medewerker gaan vragen.

  1 bijlage
 • De knoppen van de bonregel-popup, zoals 'Aantal verlagen', 'Regel verwijderen' en 'Regel retour' kunnen nu ook als knop in de lay-out van de kassa-schermindeling gezet worden. Bij het beheer van de knoppen (Beheer > Kassa > Schermindeling) is hiervoor een nieuwe functie toegevoegd: 'Bonregel acties'.

  1 bijlage
 • Er is nu een instelling om aan te geven of een medewerker op meerdere werkplekken binnen het filiaal aangemeld mag zijn. Standaard mag dit wel. Als dit niet mag dan wordt de medewerker wanneer dit mogelijk is, op een andere werkplek uitgelogd. Als het niet mogelijk is om de medewerker gelijk uit te loggen zal dit gebeuren nadat hij zijn bon heeft afgemaakt. Als de medewerker wachtrij aanstaat zal de bon ook overgezet worden na de werkplek waar de medewerker op inlogde.

  Kassa > Mag een medewerker op meerdere werkplekken tegelijk ingelogd zijn
 • De wachtrij voor wachtbonnen en bestelbonnen heeft nu een datum en tijd erbij. De bestelbon laat nu alleen de laatste 3 cijfers zien van het bestelnummer.

 • De handmatige PIN koppeling ondersteunt nu ook retour pinnen. Dit kan aan en uit gezet worden door bij de betaalwijze instellingen in te stellen of de EFT negatief mag zijn.

 • Kassatelling: De laatst ingevoerde kassatelling kan nu op de bonprinter afgedrukt worden.

  1 bijlage
 • Kassatelling: De getelde munten en biljetten worden nu ook geregistreerd (alleen van de telling, niet de afstorting).

  1 bijlage
 • Master/Slave-synchronisatie

  • Synchronisatie van de artikelgegevens is nu veel sneller.
  • Synchronisatie van de verkoopgegevens is nu veel sneller.
 • Pakbon factureren vraagt nu eerst nog om bevestiging voordat de pakbon gefactureerd wordt.

 • Vanaf deze versie wordt PostgreSQL 9.4 volledig ondersteund. Dat wil zeggen dat:

  • Als je PostgreSQL installeert vanuit de Q-line hij een 9.4 versie installeert.
  • Dat de backup en restore functionaliteit werkt met een PostgreSQL 9.4 server.
 • Het is nu mogelijk om een tafelbestelling later te factureren. Er wordt vervolgens een pakbon van gemaakt.

 • Bij het autoriseren van kaartvelden worden nu ook de velden getoond die niet op de kaart staan. Deze zijn te herkennen aan de toegevoegde tekst "(niet op de kaart)".

  1 bijlage
 • Het afrekenproces is verbeterd, vooral bij gebruik van elektronische betaalwijzen zal dit opvallen. Door deze verbetering wordt een kassabon pas definitief gemaakt als alle betalingen geslaagd zijn. Mocht de elektronische betaling mislukken, dan kan de gebruiker nu zonder crediteren of annuleren terug naar het invoerscherm omdat er nog geen kassabon aangemaakt is.

 • Algemeen: Periode/nummer-filter: Autorisatie toegevoegd, zie bijlage.

  1 bijlage
 • Algemeen: Het filiaalfilter laat nu alleen de filialen zien waarvoor de huidige ingelogde medewerker geautoriseerd is. Ook wanneer er binnen het filter niets geselecteerd is, dan zal het betreffende overzicht alleen de gegevens van de geautoriseerde filialen laten zien. Indien niet alle filialen zijn geautoriseerd dan wordt dit in het filter aangegeven met een waarschuwing, zie bijlage.

  Vereist aandacht bij installatie
  1 bijlage
 • De labels van de tafelplattegrond zijn nu in alle groottes weer goed zichtbaar. Ook heeft de tekst een schaduweffect gekregen.

  1 bijlage
 • Bij het inlezen van omzetgroepen werd (wanneer een artikel geen geldig artikelnummer had) per regel een melding gegeven. Dit gebeurt nu alleen de eerste keer dat dit voorkomt en er wordt bij de melding vermeld dat volgende niet-geldige regels overgeslagen zullen worden.

 • Onthouden van de laatste zoekopdracht bij de selectie van artikelen/relaties/medewerkers is nu instelbaar. Standaard staat deze optie aan.