Versie 34.1.0 MplusKASSA Q-line 34.1.0

Releasedatum:
20-01-2021

  • E-mailen van inkoopopdrachten/leveringen op een slave werkt nu weer.

  • De ordersheet is nu breder wanneer deze op bezorgen staat ingesteld. Hierdoor zal de ordersheet ook op lagere resoluties leesbaar blijven.

  • De vanuit de voorraadapp opgestuurde correctiereden en correctietype worden nu getoond in de lijst van correcties en bij het raadplegen van een correctie

  • Nieuwe autorisatieoptie voor inkoopopdrachten "Mag leveren zonder aan te bieden aan leverancier"

    Wanneer de aanbieden aan leverancier optie gebruikt wordt zal deze autorisatie gecontroleerd worden wanneer een gebruiker een levering probeert te doen zonder dat de opdracht aangeboden is aan de leverancier.

  • Bij "polling" webhooks kon het voorkomen dat er na enige tijd een StackOverflowException optrad. Deze is nu verholpen. Voornamelijk de backgroundPoll webhook had hier last van, omdat deze heel lang "polled".