Versie 1.25.2 MplusKASSA Q-line 1.25.2

Releasedatum:
01-10-2015

 • Wanneer er aan een artikel, relatie of medewerker een afbeelding wordt toegekend in een niet-herkend formaat, wordt hier nu een foutmelding op gegeven in plaats van dat het programma een foutrapport genereert.

 • Het kleurenpalet bij het onderhoud van de snelknoppen onthoudt nu welke kleuren zijn ingesteld. De bijbehorende dialoog voor het kiezen van nieuwe kleuren onthoudt ook welke aangepaste kleuren gemaakt zijn binnen deze dialoog.

 • Instellingen > EFT > Controleer EFT bon geprint

  Deze instelling zet de controle of de EFT bonnen wel geprint zijn uit. Deze instelling kan uitgezet worden voor noodgevallen maar hoort normaal gesproken aan te staan. Let op deze instelling heeft alleen effect op de controle door de kassa niet eventuele controles die gedaan worden door de EFT terminal zelf.

 • Nieuwe instelling EFT > Controleer printer status

  Door deze instelling op nee te zetten is het mogelijk om de controle of de printer gereed is voor afdrukken uit te schakelen. Dit kan nodig zijn als de status melding van de printer niet correct werkt.

 • Nieuwe instelling gemaakt EFT > Vraag afdrukken EFT bon

  Als deze aanstaat en automatisch afdrukken van de afrekenbon staat ook uit zal de vraag gesteld worden of de klant de transactiebon wil.

  Let op, de winkel kan contractueel verplicht zijn altijd een EFT transactie bon af te drukken.

 • Er kan nu ingesteld worden dat de lade die aan een andere werkplek gekoppeld is geopend moet worden.

  1 bijlage
 • Er kunnen nu meerdere rfid- en magneetkaartlezers geconfigureerd worden.

 • De printerinstellingen voor A4-printers die zijn opgeslagen bij Beheer > Instellingen > Layouts worden nu goed doorgegeven bij het uitvoeren van de printopdrachten naar de printers.

 • Probleem verholpen waardoor het opslaan van de Standaard printlayout velden een crash kon veroorzaken als er niets gewijzigd was.

 • Wanneer bij de Standaard printlayout velden een logo wordt geladen dat een niet-ondersteund bestandsformaat heeft, wordt nu een nette foutmelding gegeven i.p.v. dat het programma crasht.

  Tevens worden er nu waarschuwingen gegeven als het logo waarschijnlijk te breed is om af te drukken op de bonprinter of als het logo niet zwart-wit is.

 • Als de wijzigingen op de hardware tab geannuleerd worden zet hij de instellingen in het scherm nu weer terug naar hun oorspronkelijke staat.

 • Bij Beheer > Instellingen > Filialen konden de kolommen nog gesorteerd worden. Als er na de sortering een naam gewijzigd werd kwam deze niet bij het goede filiaal/werkpleknummer terecht.

 • Saldo en punten kunnen nu ook op basis van pasnummer ingelezen worden.

 • Het was sinds 1.23.0 niet meer mogelijk om spaarpunten te corrigeren van relaties waarbij nog nooit spaarpunten geregistreerd waren. Dat is nu wel weer mogelijk.

 • Er is een mogelijkheid bijgekomen om meerdere medewerkers voor 1 of meerdere filialen te autoriseren. Gaat via de knop meerdere autoriseren die naast de medewerker lijst staat.

 • Bij de printerlayouts hebben de filiaalgegevens een subgroep van velden gekregen geheten Standaard gegevens. Wanneer dit de filiaal gegevens zijn van het boekingsfiliaal staan hieronder dus de standaard gegevens van het filiaal waarop geboekt is. Idem voor het invoerfiliaal.

  De groep Standaard gegevens die al beschikbaar was is er hernoemd naar Standaard gegevens afdruk filiaal om duidelijker te maken dat deze de gegevens geeft van het filiaal waar vanuit wordt afgedrukt.

  In layouts van inkoopopdrachten en inkoopleveringen zijn nu ook de filiaalgegevens beschikbaar. Voorheen was alleen het filiaalnummer beschikbaar.

  Enkele dialogen van de layouteditor wat ruimer opgezet.

  1 bijlage
 • Aan de layout velden van de regels van oa facturen een prijs, bedrag, en kortingsbedrag veld toegevoegd die automatisch incl of excl laat zien op basis van de BTW wijze van de hoofdstructuur.

 • Wanneer er een afbeelding aan een printlayout wordt toegevoegd wordt nu – wanneer dit een lay-out voor bonprinters betreft – gewaarschuwd als de afbeelding waarschijnlijk te breed of niet in zwart-wit is.

 • Probleem verholpen waardoor het soms gebeurde dat als je een tekstblok in een afdruklay-out ging bewerken de fonts niet goed overgenomen werden in de tekstblok bewerkings dialoog.

 • Het Breuk, promotie, eigen gebruik overzicht heeft er een tijdsfilter bij gekregen.

 • Q5001.Winkelruimte Verhuur: Van een betalingsbatch kan nu een SEPA-bestand aangemaakt worden.

  Beheer > Financieel > SEPA
 • Overzicht totalen: Bij de kastelling wordt nu het begin- en eindsaldo niet meer weergegeven. Van de telling zelf wordt nu altijd het beginsaldo afgehaald zodat het geboekte bedrag en het verschil bedrag hier beter op aansluiten.

 • Probleem opgelost: De Navision export exporteerde met het leveranciernummer in plaats van het artikelnummer van de leverancier.

 • Retourbedragen konden dubbel worden weergeven in het totaaloverzicht. Dit was een weergaveprobleem, het is wel goed geregistreerd.

 • Urenoverzicht: Het aanmaken van een nieuwe registratie kan nu alleen wanneer de geselecteerde medewerker is uitgeklokt.

 • Prijsgroepen van relaties worden nu ook toegepast bij artikelen die ingesteld zijn met 'vraag om prijs'.

 • Er kan nu een kastelling gedaan worden van meerdere kassa's van hetzelfde filiaal.

  Bij Beheer > Instellingen > Filialen kan per kassa (werkplek) aangegeven worden bij welke kassa deze meegeteld moet worden (kolom Hoofdkassa telling).

  Van de kastelling wordt 1 registratie gemaakt en wordt geboekt op de hoofdkassa waar de telling wordt gedaan.

  Vanuit Overzichten > Financieel > Kassatellingen worden de extra kassa's weergegeven bij de geregistreerde telling indien van toepassing.

  2 bijlages
 • Bij het maken van een kastelling werden de getelde biljetten niet onthouden als er een beginsaldo werd ingevuld via het numpad nadat de getelde biljetten waren ingevuld.

 • In de EFT transactie dialoog wordt nu als titel de naam gebruikt die door de eindgebruiker in de configuratie van de terminal is toegekend aan de terminal. Voorheen werd hier de interne betaalwijze-id getoond.

 • De instelling voor het tonen van de laatste bonnen in de medewerker popup kan weer uitgezet worden zonder dat er een foutmelding optreed.

 • Probleem verholpen in de Master/Slave-synchronisatie van crediteringen.

 • Probleem opgelost: Bij de selectie van het afdrukken en e-mailen van meerdere kassabonnen werden de gecrediteerde en te crediteren bonnen niet weergegeven. Ook bij het teruggaan naar het normale overzicht bleven deze verborgen.

 • Pakbonnen die zijn aangemaakt m.b.v. de optie 'Later factureren' kunnen nu niet meer gewijzigd worden indien deze zijn aangemaakt door een Slave-werkplek. Het wijzigen van deze pakbonnen kon nl. een probleem geven bij de Master/Slave-synchronisatie.

 • Bij het factureren van meerdere pakbonnen is het nu mogelijk om een selectie te maken van verschillende relaties zodat per relatie een verzamelfactuur gemaakt kan worden. Het groeperen van de pakbonnen voor een verzamelfactuur is ook nog steeds afhankelijk van de BTW-wijze, eventueel het filiaal en of de pakbonnen al (deels) verrekend zijn met spaarpunten. Tijdens de selectie van pakbonnen wordt in het onderste overzicht aangegeven hoeveel en welke facturen worden aangemaakt.

  1 bijlage
 • Pakbonnen factureren: Indien meerdere pakbonnen worden gefactureerd zal o.b.v. deze instelling per pakbon een subtotaal aan de factuurregels worden toegevoegd. Deze nieuwe instelling staat standaard op Ja ingesteld.

  Verkoop > Pakbonnen factureren > Subtotalen per pakbon weergeven
  1 bijlage
 • Deze instelling zorgt ervoor dat de factuur van een pakbon altijd op het huidige filiaal wordt geboekt ongeacht op welk filiaal de pakbon is aangemaakt. Voor het maken van een verzamelfactuur van meerdere pakbonnen geldt dan ook de beperking niet meer dat de pakbonnen op hetzelfde filiaal geboekt moeten zijn.

  Verkoop > Pakbonnen factureren > Factuur altijd boeken op huidig filiaal
 • Afdrukken factuur: De regels worden nu niet meer verdicht indien het een factuur is van meerdere later gefactureerde tafel- of bestelbonnen zodat de artikelen in de factuurregels niet bij de verkeerde bestellingen komen te staan.

 • Mogelijkheid toegevoegd om op de grafische klantendisplay een webpagina te tonen tbv. narrowcasting.

  • In de printlay-out kan nu voor barcodes een voorlooptekst ingesteld worden.
  • Als bij barcodesoort EAN is gekozen en de gekozen variabele is een decimale waarde, dan wordt deze nu met honderd vermenigvuldigd en afgerond op een gehele waarde. Vervolgens wordt hij links aangevuld met nullen totdat hij samen met de voorlooptekst op een lengte van twaalf karakters uit komt. Het dertiende cijfer is een controlegetal wat uit de eerste twaalf berekend wordt. Hiermee kan dus een bedrag in centen in een EAN13 code gezet worden.
  1 bijlage
 • In een Master/Slave omgeving is het nu mogelijk om ook op een Slave-kassa met verkooporders te kunnen werken. Deze orders (filiaalorders) worden op dezelfde manier als bestelbonnen en tafelbestellingen gesynchroniseerd met de Master. Zie handleiding voor meer informatie.

 • De Q-line corrigeert nu na een schema-update automatisch de rechten op de database. Als hierbij gebruikers en wachtwoorden aangemaakt worden zet hij deze in het bestand MplusQ-Database-wachtwoorden.txt op het bureaublad. Het is aan degene die de installatie verricht om deze gegevens op een veilige plaats op te slaan en van het bureaublad te verwijderen.

 • Ondersteuning voor Magna Carta kaart systeem als EFT betaalwijze.

 • Bij de BTW-percentages op het kassascherm worden nu ook de lettercodes vermeld.

  Alleen bij GKS van toepassing
  1 bijlage
 • Als er een probleem is in de communicatie tussen de kassa en de FDM ("zwarte doos"), dan kun je nu dubbelklikken op de foutmelding. Dit toont een boodschap met daarin een aantal tips om het probleem op te lossen.

  Alleen bij GKS van toepassing
  1 bijlage
 • In de instellingendialoog van de MSR OPOS driver kan de LDN nu uit een keuzelijst geselecteerd worden, maar kan ook nog steeds handmatig ingevoerd worden.

 • Aanpassingen in de printerservice

  • verbeterde fout afhandeling
  • printers worden nu onafhankelijk van elkaar aangestuurd waardoor ze tegelijk kunnen printen en elkaar niet kunnen blokkeren
  • als de lade op een printer is aangesloten en de printer en lade worden aangestuurd via OPOS dan kan de lade nu geopend worden terwijl de printer aan het printen is
 • Wanneer het installeren van de postgresql database server door de Qlijn gelukt is wordt de installer nu verwijderd.

 • Als je met een bon bezig bent mag je nu weer gewoon afsluiten, omdat de regels toch worden bewaard.

  Alleen bij GKS van toepassing
 • Als er een persoonsnummer (BIS/INSZ) wordt ingevuld dat korter is dan 11 karakters, dan wordt het nummer nu rechts aangevuld met nullen, in plaats van links. Dit is conform de certificatiehandleiding 1.7 blz. 11.

  Alleen bij GKS van toepassing
 • Op de kasticket wordt nu ook het BTW-percentage naast de tariefcode ("A" t/m "D") getoond.

  Alleen bij GKS van toepassing
 • De printdialoog die gebruikt wordt bij het afdrukken van lijsten in de overzichten en artikel-, medewerker- en relatielijsten is verbeterd in functionaliteit.

  • Toont nu een voorvertoning van de afdruk
  • Toont aantal pagina's
  • Kolommen kunnen uitgezet worden
  • Alle instellingen inclusief instellingen van de printer zoals papierkeuze en invoer lade worden bewaard. Dit wordt opgeslagen per lijst en medewerker.
  1 bijlage
 • Alle filters: Het veld Nummer kan nu weer toegevoegd worden aan een filter.

  Relatie filter: Op het veld Spaarpunten kan nu ook gefilterd worden.

 • In de order/bestelling/bon/factuur-regels vermeldt "van/voor" nu de bedragen voor het totaalaantal van de regel i.p.v. per stuk. Vermelding per stuk gaf namelijk afrondingsfouten.

  Tevens hierdoor meteen de bug verholpen dat het kortingsbedrag foutief verrekend werd in de "voor"-prijs als de regel niet voor een enkele stuks was.

 • Als in de kassa het aanmeldscherm zichtbaar is of als het programma bezig is met een EFT-transactie, dan is het nu niet meer mogelijk om per ongeluk artikelen aan de bon toe te voegen door een barcode te scannen.

 • Probleem verholpen waardoor de kassa kon crashes tijdens het afsluiten als de gebruiker op het scherm tikte tijdens het deinitialiseren van de EFT terminals.

 • Probleem verholpen waardaar het programma niet om een gebruikersnaam en wachtwoord vroeg voor het updaten van het database schema als al een verificatie vraag was gesteld voor aanwezige API koppelingen.

  • Probleem met H@ND verholpen waardoor het programma foutmeldingen gaf als er een operator gedefinieerd is in H@ND die geen logo heeft.
  • Onverwachte fouten tijdens het ophalen van nieuwe logo's laten niet meer de gehele H@ND synchronisatie mislukken.
 • Als een tab (bijv. de Klantbeheer tab) het label van een andere tab bedekt, dan wordt het achterliggende label nu niet meer aangeklikt als je op de tab op de voorgrond klikt.

 • Probleem verholpen waardoor er onder andere vanuit de filters door speciale tekens een fout kon optreden over een ongeldige UTF8 byte sequence.

 • Als je nog een bon in je medewerkerwachtrij hebt staan en er ook nog regels in de kassastatus staan, dan worden deze nu bij het opstarten van de kassa gecombineerd. Voorheen leverde deze situatie een crash op.

 • De OPOS printeraansturing ziet een storing met de cutter niet meer als een afdrukprobleem. Het bonnetje komt er immers wel gewoon uit.

 • De Annuleer knop bleef actief na afloop van Later factureren, maar deed vervolgens niks als je er op drukte