Versie 1.25.2 MplusKASSA Q-line 1.25.2

Releasedatum:
01-10-2015

 • Instellingen > EFT > Controleer EFT bon geprint

  Deze instelling zet de controle of de EFT bonnen wel geprint zijn uit. Deze instelling kan uitgezet worden voor noodgevallen maar hoort normaal gesproken aan te staan. Let op deze instelling heeft alleen effect op de controle door de kassa niet eventuele controles die gedaan worden door de EFT terminal zelf.

 • Nieuwe instelling EFT > Controleer printer status

  Door deze instelling op nee te zetten is het mogelijk om de controle of de printer gereed is voor afdrukken uit te schakelen. Dit kan nodig zijn als de status melding van de printer niet correct werkt.

 • Nieuwe instelling gemaakt EFT > Vraag afdrukken EFT bon

  Als deze aanstaat en automatisch afdrukken van de afrekenbon staat ook uit zal de vraag gesteld worden of de klant de transactiebon wil.

  Let op, de winkel kan contractueel verplicht zijn altijd een EFT transactie bon af te drukken.

 • Er kan nu ingesteld worden dat de lade die aan een andere werkplek gekoppeld is geopend moet worden.

  1 bijlage
 • Er kunnen nu meerdere rfid- en magneetkaartlezers geconfigureerd worden.

 • Saldo en punten kunnen nu ook op basis van pasnummer ingelezen worden.

 • Er is een mogelijkheid bijgekomen om meerdere medewerkers voor 1 of meerdere filialen te autoriseren. Gaat via de knop meerdere autoriseren die naast de medewerker lijst staat.

 • Bij de printerlayouts hebben de filiaalgegevens een subgroep van velden gekregen geheten Standaard gegevens. Wanneer dit de filiaal gegevens zijn van het boekingsfiliaal staan hieronder dus de standaard gegevens van het filiaal waarop geboekt is. Idem voor het invoerfiliaal.

  De groep Standaard gegevens die al beschikbaar was is er hernoemd naar Standaard gegevens afdruk filiaal om duidelijker te maken dat deze de gegevens geeft van het filiaal waar vanuit wordt afgedrukt.

  In layouts van inkoopopdrachten en inkoopleveringen zijn nu ook de filiaalgegevens beschikbaar. Voorheen was alleen het filiaalnummer beschikbaar.

  Enkele dialogen van de layouteditor wat ruimer opgezet.

  1 bijlage
 • Aan de layout velden van de regels van oa facturen een prijs, bedrag, en kortingsbedrag veld toegevoegd die automatisch incl of excl laat zien op basis van de BTW wijze van de hoofdstructuur.

 • Wanneer er een afbeelding aan een printlayout wordt toegevoegd wordt nu – wanneer dit een lay-out voor bonprinters betreft – gewaarschuwd als de afbeelding waarschijnlijk te breed of niet in zwart-wit is.

 • Het Breuk, promotie, eigen gebruik overzicht heeft er een tijdsfilter bij gekregen.

 • Q5001.Winkelruimte Verhuur: Van een betalingsbatch kan nu een SEPA-bestand aangemaakt worden.

  Beheer > Financieel > SEPA
 • Overzicht totalen: Bij de kastelling wordt nu het begin- en eindsaldo niet meer weergegeven. Van de telling zelf wordt nu altijd het beginsaldo afgehaald zodat het geboekte bedrag en het verschil bedrag hier beter op aansluiten.

 • Urenoverzicht: Het aanmaken van een nieuwe registratie kan nu alleen wanneer de geselecteerde medewerker is uitgeklokt.

 • Prijsgroepen van relaties worden nu ook toegepast bij artikelen die ingesteld zijn met 'vraag om prijs'.

 • Er kan nu een kastelling gedaan worden van meerdere kassa's van hetzelfde filiaal.

  Bij Beheer > Instellingen > Filialen kan per kassa (werkplek) aangegeven worden bij welke kassa deze meegeteld moet worden (kolom Hoofdkassa telling).

  Van de kastelling wordt 1 registratie gemaakt en wordt geboekt op de hoofdkassa waar de telling wordt gedaan.

  Vanuit Overzichten > Financieel > Kassatellingen worden de extra kassa's weergegeven bij de geregistreerde telling indien van toepassing.

  2 bijlages
 • Pakbonnen die zijn aangemaakt m.b.v. de optie 'Later factureren' kunnen nu niet meer gewijzigd worden indien deze zijn aangemaakt door een Slave-werkplek. Het wijzigen van deze pakbonnen kon nl. een probleem geven bij de Master/Slave-synchronisatie.

 • Bij het factureren van meerdere pakbonnen is het nu mogelijk om een selectie te maken van verschillende relaties zodat per relatie een verzamelfactuur gemaakt kan worden. Het groeperen van de pakbonnen voor een verzamelfactuur is ook nog steeds afhankelijk van de BTW-wijze, eventueel het filiaal en of de pakbonnen al (deels) verrekend zijn met spaarpunten. Tijdens de selectie van pakbonnen wordt in het onderste overzicht aangegeven hoeveel en welke facturen worden aangemaakt.

  1 bijlage
 • Pakbonnen factureren: Indien meerdere pakbonnen worden gefactureerd zal o.b.v. deze instelling per pakbon een subtotaal aan de factuurregels worden toegevoegd. Deze nieuwe instelling staat standaard op Ja ingesteld.

  Verkoop > Pakbonnen factureren > Subtotalen per pakbon weergeven
  1 bijlage
 • Deze instelling zorgt ervoor dat de factuur van een pakbon altijd op het huidige filiaal wordt geboekt ongeacht op welk filiaal de pakbon is aangemaakt. Voor het maken van een verzamelfactuur van meerdere pakbonnen geldt dan ook de beperking niet meer dat de pakbonnen op hetzelfde filiaal geboekt moeten zijn.

  Verkoop > Pakbonnen factureren > Factuur altijd boeken op huidig filiaal
 • Afdrukken factuur: De regels worden nu niet meer verdicht indien het een factuur is van meerdere later gefactureerde tafel- of bestelbonnen zodat de artikelen in de factuurregels niet bij de verkeerde bestellingen komen te staan.

 • Mogelijkheid toegevoegd om op de grafische klantendisplay een webpagina te tonen tbv. narrowcasting.

  • In de printlay-out kan nu voor barcodes een voorlooptekst ingesteld worden.
  • Als bij barcodesoort EAN is gekozen en de gekozen variabele is een decimale waarde, dan wordt deze nu met honderd vermenigvuldigd en afgerond op een gehele waarde. Vervolgens wordt hij links aangevuld met nullen totdat hij samen met de voorlooptekst op een lengte van twaalf karakters uit komt. Het dertiende cijfer is een controlegetal wat uit de eerste twaalf berekend wordt. Hiermee kan dus een bedrag in centen in een EAN13 code gezet worden.
  1 bijlage
 • In een Master/Slave omgeving is het nu mogelijk om ook op een Slave-kassa met verkooporders te kunnen werken. Deze orders (filiaalorders) worden op dezelfde manier als bestelbonnen en tafelbestellingen gesynchroniseerd met de Master. Zie handleiding voor meer informatie.

 • De Q-line corrigeert nu na een schema-update automatisch de rechten op de database. Als hierbij gebruikers en wachtwoorden aangemaakt worden zet hij deze in het bestand MplusQ-Database-wachtwoorden.txt op het bureaublad. Het is aan degene die de installatie verricht om deze gegevens op een veilige plaats op te slaan en van het bureaublad te verwijderen.

 • Ondersteuning voor Magna Carta kaart systeem als EFT betaalwijze.

 • Bij de BTW-percentages op het kassascherm worden nu ook de lettercodes vermeld.

  Alleen bij GKS van toepassing
  1 bijlage
 • Als er een probleem is in de communicatie tussen de kassa en de FDM ("zwarte doos"), dan kun je nu dubbelklikken op de foutmelding. Dit toont een boodschap met daarin een aantal tips om het probleem op te lossen.

  Alleen bij GKS van toepassing
  1 bijlage
 • In de instellingendialoog van de MSR OPOS driver kan de LDN nu uit een keuzelijst geselecteerd worden, maar kan ook nog steeds handmatig ingevoerd worden.

 • Aanpassingen in de printerservice

  • verbeterde fout afhandeling
  • printers worden nu onafhankelijk van elkaar aangestuurd waardoor ze tegelijk kunnen printen en elkaar niet kunnen blokkeren
  • als de lade op een printer is aangesloten en de printer en lade worden aangestuurd via OPOS dan kan de lade nu geopend worden terwijl de printer aan het printen is
 • Wanneer het installeren van de postgresql database server door de Qlijn gelukt is wordt de installer nu verwijderd.

 • Als je met een bon bezig bent mag je nu weer gewoon afsluiten, omdat de regels toch worden bewaard.

  Alleen bij GKS van toepassing
 • Als er een persoonsnummer (BIS/INSZ) wordt ingevuld dat korter is dan 11 karakters, dan wordt het nummer nu rechts aangevuld met nullen, in plaats van links. Dit is conform de certificatiehandleiding 1.7 blz. 11.

  Alleen bij GKS van toepassing
 • Op de kasticket wordt nu ook het BTW-percentage naast de tariefcode ("A" t/m "D") getoond.

  Alleen bij GKS van toepassing
 • De printdialoog die gebruikt wordt bij het afdrukken van lijsten in de overzichten en artikel-, medewerker- en relatielijsten is verbeterd in functionaliteit.

  • Toont nu een voorvertoning van de afdruk
  • Toont aantal pagina's
  • Kolommen kunnen uitgezet worden
  • Alle instellingen inclusief instellingen van de printer zoals papierkeuze en invoer lade worden bewaard. Dit wordt opgeslagen per lijst en medewerker.
  1 bijlage
 • Alle filters: Het veld Nummer kan nu weer toegevoegd worden aan een filter.

  Relatie filter: Op het veld Spaarpunten kan nu ook gefilterd worden.

 • In de order/bestelling/bon/factuur-regels vermeldt "van/voor" nu de bedragen voor het totaalaantal van de regel i.p.v. per stuk. Vermelding per stuk gaf namelijk afrondingsfouten.

  Tevens hierdoor meteen de bug verholpen dat het kortingsbedrag foutief verrekend werd in de "voor"-prijs als de regel niet voor een enkele stuks was.