Versie 6.2.0 MplusKASSA Q-line 6.2.0

Releasedatum:
20-04-2017

 • Wijzigingen aan de menuknop van de kassa

  • De knop opent nu niet meer alleen een venster maar gaat nu ook naar een specifieke tab
  • Icoon van de knop is nu gelijk aan die van het equivalente menu item
  • De knop heeft de zelfde autorisatie als de gekozen tab
 • Bij de configuratie van de RFID/MSR's duidelijk gemaakt dat de Columbus kelnersleutel driver niet de Columbus 800 ondersteund maar alleen de 300, 500 en 700.

 • SEPA-export bij betalingsbatches (Q5001): Sinds kort is de notatie veranderd indien bij een debiteur of crediteur geen BIC wordt vermeld. Bij bepaalde banken (bijv. ABN-AMRO) is deze wijziging verplicht omdat de opdracht anders wordt afgekeurd.

 • Probleem verholpen waardoor het postcode invoerscherm af en toe op verkeerde momenten naar voren kon komen tijdens de invoer van een nieuwe relatie.

 • De databasemigratie kan enige tijd duren en er kan ondertussen niet op andere kassa's gewerkt worden als die naar dezelfde database kijken!

  Vereist aandacht bij installatie
 • Er is een nieuw optie waarmee je tijdens het bijwerken uit de Cloud kunt filteren op enkel prijs- en barcodewijzigingen.

  Houd er wel rekening mee dat hij nog steeds alle wijzigingen zal overnemen, ook al filter je hierop. Maar je kunt in deze modus wel makkelijker zien wat er qua prijzen en barcodes gewijzigd zal worden, en evt. de wijzigingen deselecteren.

  1 bijlage
 • De melding als de kredietlimiet wordt overschreven is aangepast:

  • Duidelijker weergegeven waar de kredietlimiet wegkomt (globale instelling of van de relatiekaart).
  • Volgorde van de elementen aangepast en meer witruimte.
  • Eurosymbool weggehaald.
  1 bijlage
 • CBA ondersteunt nu ook de importering van verkoop_eenheid. Dat wordt bijv. gebruikt voor weegschaalartikelen.

 • De configuratie voor CBA wordt nu opgeslagen in de database, in plaats van in het register. Dit gaat om zowel de geselecteerde leveranciers en omzetgroepen, als om de CBA databasegegevens. Hierdoor kun je CBA gebruiken vanaf elke werkplek, zonder dat je dit op elke werkplek hoeft in te stellen. Dit betekent dus dat het bestandje CentraalFB.ini niet meer nodig is.

  Artikelen > Centraal Beheer Artikelen
  1 bijlage
 • Als bij de e-mailinstellingen een afwijkend poortnummer opgeeft, dan wordt dat poortnummer nu altijd weer correct ingelezen bij het wijzigen van de e-mailinstellingen. Voorheen sprong het poortnummer namelijk steeds terug naar de standaard voor mét TLS (587) of zonder TLS (25).

  1 bijlage
 • Het is nu mogelijk om de voortgang bij het inlezen van CBA-wijzigingen te annuleren

  1 bijlage
 • CBA heeft nu een instelling om niet-actieve artikelen te verbergen. Dit kan dienen als alternatief voor auto-import=NEE. Op deze manier kun je auto-import toch aan laten staan, en zodra een klant dan weer gebruik wil maken van een artikel kan deze het artikel actief maken en wordt hij vanzelf weer in de import meegenomen.

  Artikelen > Centraal Beheer Artikelen > Niet-actieve artikelen altijd verbergen
 • Nieuw artikelfilter voor CBA prijs-/barcodewijzigingen. Als je dit filter selecteert, dan worden alle artikelen getoond die op het gekozen tijdstip (of periode) van prijs of barcode zijn gewijzigd.

  1 bijlage
 • CBA heeft nu twee aparte knoppen erbij gekregen om alleen bijgewerkte of juist alleen nieuwe artikelen in te laden.

  1 bijlage
 • Snelheidsverbetering bij het opslaan van de printopdrachten voor een (tafel-)bestelbon. Dit kan de tijd die nodig is voor het opslaan van een (tafel-)bestelling aanzienlijk verbeteren.

 • Bug opgelost bij het maken van een correctie. Er kwam een foutmelding als je de correctie op basis van andere correcties wou doen.

 • Bij verkoop kassabonnen worden de knoppen exporteren, printen en e-mailen nu enabled als dat kan.

 • Het opslaan van een BTW-percentage bij BTW-code 5 gaat nu weer goed.

 • Kortingspercentage (uit bijv. een prijsgroep) wordt nu goed toegepast op een samengesteld artikel zonder meerprijs.