Versie 31.0.0 MplusKASSA Q-line 31.0.0

Releasedatum:
12-10-2020

 • Prijskolommen van de artikeluitvoeringen zijn nu ingesteld op het juiste aantal decimalen (inkoopprijs, verkoopprijs en brutoprijs).

 • Probleem opgelost: In de lijst van artikelen kon in bepaalde gevallen een foutmelding optreden wanneer de leverancierskolom zichtbaar was.

 • Artikelbeheer: Wijzigen artikelkaart > Uitvoeringen > Beheer verpakkingen. De nieuwe en gewijzigde verpakkingen zijn nu wel direct selecteerbaar bij de uitvoeringen, zonder dat MplusKASSA opnieuw opgestart hoeft te worden.

 • Artikelbeheer: Het in- en uitklappen van de tabs werkte niet meer sinds de vorige versie. Dit was ook het geval bij het relatie- en medewerkerbeheer.

 • Fashion: Wanneer binnen een kleur/maat-product een artikel werd geselecteerd dan verscheen de inhoud van niet-geautoriseerde tabbladen.

 • Op de artikelkaart-voorraadtab is er nu een filiaalfilter beschikbaar, met refresh mogelijkheid.

  1 bijlage
 • Gang uitvragen was voorheen een ja/nee instelling. Dit was niet toereikend voor de verschillende wensen van eindgebruikers.

  De instelling heeft nu meer opties:

  • Ja, alleen bij eerste bestelling - Met deze optie wordt dit alleen bij de eerste bestelling gedaan
  • Ja, bij iedere bestelling - Met deze optie wordt de gang ook uitgevraagd als er vervolgbestellingen plaatsvinden.
  • Nee - Met deze optie wordt de gang niet automatisch uitgevraagd
  Keukenmanagement > Uitvragen eerste gang
 • Nieuw menu-item berichtensysteem toegevoegd. Hiermee krijg je meer inzicht in de verzonden berichten in het systeem, en kun je custom berichten sturen naar specifieke filiaal/werkplekken.

 • De inkoopopdrachten en inkoopleveringen tonen nu of ze geprint en/of gemaild zijn.

  2 bijlages
 • Nieuwe instelling toegevoegd om een inkoopopdracht te kunnen laten afhandelen door een leverancier via de API. Na en het invoeren/wijzigen van de opdracht kan de opdracht drie extra statussen krijgen. Dit zijn:

  1. Aangeboden aan leverancier
  2. In behandeling door leverancier
  3. Verzonden door leverancier.

  Na het aanbieden aan de leverancier (m.b.v. de nieuwe knop) kan de opdracht niet meer gewijzigd worden. Omdat de leverancier de opdracht vanaf dat moment wel kan wijzigen worden de oorspronkelijke opdrachtregels hierna in de tab 'Aangeboden aan leverancier' weergegeven.

  Wanneer u toch de opdracht wilt gaan wijzigen of leveren voordat de leverancier deze heeft verzonden, dan kunt u zich hiervoor autoriseren m.b.v. het autorisatie-item 'Inkoop > Inkoopopdrachten > Afhandelen als leverancier'.

  Inkoop > Inkoopopdrachten > Afhandeling door leverancier (standaard = Nee)
  1 bijlage
 • Nieuwe instelling toegevoegd om bij het invoeren van een inkoopopdracht wel of niet uitlopende artikelen aan een inkoopopdracht toe te kunnen voegen. De controle wordt gedaan direct nadat het artikel geselecteerd wordt.

  Inkoop > Inkoopopdrachten > Uitlopende artikelen toestaan (standaard = Ja)
 • Nieuwe instelling toegevoegd om bij inkoopopdrachten te controleren of de artikelkaart-leverancier overeenkomt met de inkoopopdracht-leverancier. Ingesteld kan worden dat leverancier wel of niet mag afwijken of dat dit gemeld en bevestigd moet worden. De controle wordt pas gedaan bij het registreren van de inkoopopdracht.

  Inkoop > Inkoopopdrachten > Afwijkende artikel-leverancier toestaan (standaard = Ja)
 • Probleem opgelost in het Artikelprestatieoverzicht. Hierin verscheen een foutmelding wanneer de optie "Kleuren & maten groeperen" werd aangezet.

 • Fix aan het artikelprestatie-overzicht. Dit overzicht toonde extra lege regels wanneer een product op meerdere filialen verkocht was en het filter voor tonen van aantallen per filiaal stond aan. Dit kwam omdat de winst en marge niet per filiaal werd weergegeven. Deze hebben nu ook een filiaalkolom erbij gekregen.

 • In het relatie saldo-overzicht staan nu ook de gecrediteerde kassabonnen in de historietab.

 • Probleem opgelost waardoor het "Koopgedrag"-overzicht niet meer goed kon inladen.

 • Het totaal aantal aanwezige gasten is nu zichtbaar onderin de plattegrond.

  1 bijlage
 • De bonnen op het keukenscherm zullen vanaf deze versie hun positie per locatie bijhouden.

  Dit houdt in dat, als er bijv. in een voorgerecht alleen artikelen staan die bij de keuken-koud-locatie klaargemaakt moeten worden en deze gang wordt gestart, de bon daar naar zijn nieuwe positie zal gaan. Op de andere locaties zal die ongewijzigd blijven. Acties die invloed over de hele bon hebben zullen nog wel op alle locaties de bon van positie veranderen zoals bijv. bij het maken van een VIP-bon.

 • In de invoervelden van de kassa is een knop geplaatst waarmee het on-screen-toetsenbord aan- of uitgezet kan worden. Deze negeert de instelling voor automatisch tonen.

  1 bijlage
 • Naam van filiaal en werkplek staat nu op de dag- en periodetotalen. Deze wordt ook meegeprint op de bon. Voorheen stond hier alleen het filiaal- en werkpleknummer.

  1 bijlage
 • Meenemen/hier opeten is nu ook zichtbaar op de keukenschermbonnen wanneer het gebruik ervan geactiveerd is.

  1 bijlage
 • Probleem in hij bijwerken van de kassastatus opgelost.

 • Probleem opgelost: Kassabon retourneren d.m.v. kassabon-barcode scannen controleerde nog niet correct of de gebruiker geautoriseerd was om te retourneren.

 • Tafelnaam verwijderen werkt nu ook als je de tafel met de 'Maak factuur'-actie afhandelt.

 • Wanneer een keukenscherm uitserveerbon met dubbele breedte en hoogte geprint moest worden en één van de regels in de uitserveerbon had meer dan één bereidingswijze dan werden de extra bereidingswijzen niet met de dubbele breedte en hoogte geprint. Nu worden alle bereidingswijzen met dubbele breedte en hoogte geprint.

 • Medewerkerwachtrij: Wanneer een medewerker een bestelbon open heeft staan, en de medewerker wisselt of meldt zich af dan wordt de bestelbon nu in de bestelbonwachtrij geplaatst. Hiermee kan de bestelbon weer opgevraagd worden op andere werkplekken.

 • Probleem bij initialisatie van de Museumkaart-koppeling verholpen.

 • Probleem opgelost met het afmelden van medewerkers. Wanneer de medewerkersheet werd afgesloten op het moment dat de gebruiker nog bezig was met afmelden dan bleef deze sheet in de afmeld-modus staan (wat niet zichtbaar was). D.w.z. de eerste volgende keer dat een medewerker zich probeerde aan te melden via deze sheet dan werd de medewerker afgemeld i.p.v. aangemeld.

 • Op de bereidingswijzesheet als je met bereidingswijzen per groep en direct sluiten werkt, kon het voorkomen dat de keuzes niet bij de eerste groep begonnen.

 • Probleem opgelost met betaalwijzelimieten: Wanneer een afwijkend limietbedrag per relatie was ingesteld dan verscheen in POS een foutmelding tijdens het afrekenen.

 • Wanneer er orders via de API op een slave werden aangemaakt negeerde de kassa de instelling of de order wel of niet geprint moest worden. Dit had tot gevolg dat er altijd bonnen uit de printer kwamen. Dit is nu verholpen.

 • Bij het maken van interfiliale opdrachten wordt er in de opdracht getoond hoeveel voorraad er op beide locatie's aanwezig is. De voorraad van de bestemmingslocatie liet de voorraad van de verzendlocatie zien. Dit was een visuele bug, de opdrachten zelf waren goed aangemaakt.

 • Bij de artikel-, medewerker- en relatielijst kun je nu het zoekveld wissen met een knop die in de editbox zit.

  1 bijlage
 • Een artikel-, medewerker- of relatiekaart kan nu onder meerdere categorieën vallen.

  Hiervoor is het categorie veld op de kaart veranderd van een selectie dropdown naar een lijst van vinkjes, het kan daarom handig zijn dit veld groter te maken in de kaartlayout.

  Vereist aandacht bij installatie
 • Importeren: De titel van het tabblad bij "Veldselectie" past zich nu aan naar de gebruikte stamkaart. Dus "Relatiekaart" en "Medewerkerkaart", in plaats van altijd "Artikelkaart".

 • Webhooks: Indien er een codefout (een Exception) voorkomt tijdens het uitvoeren van een webhook blijft de kassa nu niet meer hangen, maar kan er gewoon verder gewerkt worden.

  Uiteraard is het wel mogelijk dat vanwege de codefout de webhook-response niet verwerkt is, er wordt daarom ook een kleine pop-up getoond en logregel weggeschreven met informatie over de codefout zodat deze vervolgens ook opgelost kan worden.