Versie 1.13.0 MplusKASSA Q-line 1.13.0

Releasedatum:
15-08-2014

 • Bij het bewerken van de artikel-, medewerker- en relatiekaartindeling kan nu de veldvolgorde opgegeven worden door het "Veld volgorde" veld in te vullen. Als het opgegeven nummer niet vrij is, wordt dit opgelost door de andere velden te hernummeren. Tevens is het wijzigen van het type van velden uitgeschakeld aangezien dit op dit moment toch niets deed.

 • Vanuit Instellingen is te kiezen of via de API ook afbeeldingsdata is in te lezen.

  Instellingen > API
 • Kleurlijst leest nu sneller in.

 • Snelbeheer snelknoppen ging soms mis bij het inladen van de al geselecteerde artikelen.

 • Bij het aanmaken van een nieuwe knoppen lay-out zorgde de pop-up om een nieuwe hoofdknop aan te maken voor verwarring omdat deze getoond werd over het preview scherm heen, de achtergrond zal nu eerst updaten naar een lege knop lay-out.

 • Autorisatie voor de knop Nieuw bij tafelplattegrond en schermindeling toegevoegd.

 • Er kunnen nu velden van de relatiekaart gebruikt worden in de bestelbon lay-out.

 • In de lijst van layoutsoorten is de "Tafelbestelling" hernoemd naar "Tafel overzicht bon" om het verschil met "Tafelbestelbon" te verduidelijken.

 • Als een geformatteerd tekstblok wordt gekopieerd en geplakt, dan werkt de code knop nu ook in de kopie.

 • In het totaaloverzicht wordt nu getoond hoeveel is bijgepind.

  1 bijlage
 • Wanneer een nieuwe bon wordt gestart wordt nu nadrukkelijk gecontroleerd of er een kassabon is die nog betaald moet worden. Als dat inderdaad het geval is, dan wordt de kassa herstart.

 • Nieuwe wachtrij


  Meer info »
 • Breuk, promotie, eigen gebruik nu mogelijk voor volledig bon of enkel artikel (bonregel).


  Meer info »
 • Het lettertype van de cijferinvoer in de kassa is iets groter gemaakt.

  1 bijlage
 • De klantentab in de kassa is geoptimaliseerd en zal nu sneller inlezen op alle machines.

 • Nieuwe manier van orders aanmaken.


  Meer info »
  1 bijlage
 • Bij het printen van een tafelbestelbon die als gevolg heeft dat een tafel geleegd wordt, wordt nu weer gewoon het tafelnummer geprint.

 • Probleem opgelost: Bij het selecteren van een artikel met een prijs in punten (dus bruto- en verkoopprijs leeg) werd nog onterecht om de prijs gevraagd.

 • Een retourname van een artikel op een tafelbestelling gaat nu ook goed als je het artikel eerst toevoegt als nieuwe regel, en die regel vervolgens retourneert.

  1 bijlage
 • Bug opgelost in de manier waarop een probleem tijdens de initialisatie van een EFT koppeling werd afgehandeld.

  Dit komt bijvoorbeeld voor als het apparaat nog niet gereed is voor een transactie terwijl de kassa wordt opgestart. Voorheen liep de kassa dan vast op een "Bezig met initialisatie..." melding, maar nu krijgt de gebruiker na een tijdje de optie "Opnieuw", "Kassa sluiten" en "Doorgaan zonder EFT".

  Deze bug is vooral van toepassing bij de Vic 1.07 koppeling.

  2 bijlages
 • Het was mogelijk om een artikel een negatieve prijs te geven, waardoor je effectief een artikel retourneert, ook al had de medewerker geen rechten om een artikel te retouren.

 • Fout verholpen in de autorisatie van de leespas functionaliteit bij de relatiekaart. Hierdoor konden medewerkers die wel geautoriseerd waren voor het wijzigen van het pasnummer het pasnummer toch niet wijzigen.

 • Tijdstip (van invoer/wijziging) wordt nu ook weergegeven in de lijst van orders, pakbonnen, facturen en kassabonnen (ook bij het raadplegen).

 • Probleem opgelost: Wijzigen order/factuur: Wanneer een tekstregel (dus zonder artikel/aantal/prijs) van een order/factuur wordt gewijzigd verschijnt bij het opslaan een foutmelding.

 • Autorisatie voor items binnen kassabon raadplegen toegevoegd.

 • Bij het terugzetten van een back-up zonder omzet worden nu ook de volgende instellingen teruggezet:

  • Ingestelde printers
  • Gekozen filtervelden
  • Instellingen van artikel-, relatie- en medewerkerlijst (welke kolommen, welke sortering)
  • Filiaalgroeperingen
 • Bij het maken van een nieuwe administratie wordt nu een begrijpelijke foutmelding gegeven als je: 1) geen connectie hebt geselecteerd. 2) geen administratie naam hebt opgegegeven.

  1 bijlage
 • Bij het afdrukken van factuur-, order-, kassabonregels wordt nu bij kleur- en maatartikelen de kleur en maat op een extra regel meegeprint.

 • Regels waarvan het aantal 0 is worden nu standaard niet meer afgedrukt. Dit kan via een instelling weer aangezet worden.

  Beheer > Instellingen > Instellingen > Afdrukken > Regels met aantal=0 afdrukken
 • De inhoud van de kolommen van de bonregels op de afrekenbon worden nu afgekapt op de breedte van de kolom.

 • Er kunnen nu PIN bonnen meegeprint worden op de kassabon. Tevens als bij creditkaart betalingen een handtekeningbon vereist is zal er nu direct na de transactie een bonnetje geprint worden dat ondertekend moet worden. De gebruiker krijgt een melding dat het bonnetje ondertekend en goed bewaard moet worden.

 • Als een artikel een puntenprijs heeft, dan zal er nu nooit om een geldprijs gevraagd worden in de kassa. Deze zal namelijk toch overschreven worden door de prijs in punten.