Versie 1.21.0 MplusKASSA Q-line 1.21.0

Releasedatum:
21-05-2015

 • Er is een instelling toegevoegd om uit te kunnen zetten dat er gecontroleerd word dat EFT bonnen die afgedrukt moeten worden ook werkelijk afgedrukt zijn.

  EFT > Controleer EFT bon geprint
 • Berekening gemiddelde inkoopprijs (GIP). Deze berekening wordt uitgevoerd bij de registratie van een inkooplevering. Op de artikelkaart kan hiervoor het veld gem_inkoopprijs gezet worden.

  Beheer > Artikelen > Artikelkaart
 • Bij een directe inkooplevering (zonder opdracht) kan nu de inkoopprijs gewijzigd worden.

 • Artikelprestatie: Dit overzicht gaat nu uit van de gemiddelde inkoopprijzen die in de verkoopomzetten zijn geregistreerd.

 • In het totaal overzicht worden nu de regels voor factuur en orders weggelaten als de klant niet de modules heeft om hier iets mee te doen.

 • Het voorraad op peildatum overzicht heeft nu alleen nog maar een enkele dag en tijd filter.

 • Kolom "Inkoopprijs" is hernoemd naar "Inkoopwaarde". De inhoud van deze kolom was nl. ook al de inkoopwaarde (aantal x inkoopprijs).

  Nieuwe kolom toegevoegd: "Gem.inkoopwaarde". Wanneer voor een artikel de gemiddelde inkoopprijs is berekend dan wordt in deze kolom de gemiddelde inkoopwaarde gezet (aantal x gem.inkoopprijs).

 • Master/Slave: Op de Slave-werkplek kunt u nu ook Later factureren.

 • Instelling toegevoegd zodat, indien u een tafelnummer selecteert m.b.v. de numerieke toetsen, er geen waarschuwing verschijnt wanneer deze niet op de tafelplattegrond staat.

  Kassa > Tafelplattegrond > Waarschuwing geven bij selectie onbekend tafelnummer
 • De tafelplattegrond kan weer afbeeldingen opslaan.

 • Probleem verholpen waardoor soms het afsluiten van de Q-line een half uur kon duren.

 • Als een order op een werkplek wordt afgerekend, dus als een betaalproces bezig is, dan is het niet meer mogelijk om diezelfde order op een andere werkplek te wijzigen.

 • Slave kassa's voeren nu automatisch bij het opstarten een download van de configuratie en stamgegevens uit en bij het aflsuiten wordt een upload van de omzet gegevens uitgevoerd. Op de achtergrond worden nu alleen nog omzet gegevens geupload.

 • Het importeren van oa. relaties ondersteunt nu tekstvelden van meerdere regels in het CSV importbestand.

 • Q1440 Bestelbon cafetaria is nu ook geactiveerd voor gebruik op slave kassa's.

 • Meerdere problemen opgelost met artikelen geboekt op een tafel en geboekt op een BPE.

 • Een access violation verholpen die soms optrad bij het sluiten van de Qline.

 • Het is nu mogelijk om tijdens een splitsing later te factureren. De knop Later factureren was al wel geactiveerd, maar deed niet wat er werd verwacht.

 • Bij de printlayouts van oa. facturen en kassabonnen werden elementen die direct op de achtergrond stonden (dus niet in de kop of voet) niet getekend al kon je ze in de editor wel plaatsen. Deze worden nu wel getekend.

 • Doordat het bewerken van de tafelplattegrond in de vorige versie de achtergronden niet goed opsloeg kon dat vervolgens bij het inlezen van die plattegrond crashes veroorzaken. Er zijn nu wat controles toegevoegd om te voorkomen dat het programma op deze incorrecte gegevens crasht.

 • Probleem verholpen waardoor de printerservice kon blijven hangen op de initialisatie van een OPOS printer. Dit kon omzeild worden door de ge├»soleerde printerservice uit te zetten. Met deze update kan de ge├»soleerde printer service dus weer aangezet worden.