Versie 21.3.0 MplusKASSA Q-line 21.3.0

Releasedatum:
08-01-2020

  • Urenregistratie: De melding "U bent momenteel niet ingeklokt..." wordt nu vervangen door "U bent momenteel met pauze..." wanneer de medewerker met pauze is om verwarring te voorkomen. Feitelijk is het wel zo dat de medewerker op dat moment niet ingeklokt is.

  • Probleem opgelost in de urenregistratie. Een ingeklokte medewerker op 31 dec 2019 kon niet uitgeklokt worden na 1 jan 2020. Op 1 jan 2020 was dit nog mogelijk afhankelijk van de ingestelde eindtijd boekdag.

  • Webhooks: session.openAmount, session.paidAmount en session.prepaidAmount toegevoegd.

  • Urenregistratie: Bij het uitklokken is het nu mogelijk om voordat uitgeklokt wordt de vraag te stellen: "Klok je eerder uit dan de geplande eindtijd volgens het dienstrooster?". Indien hierop Ja geantwoord wordt, dan wordt een zelf in te stellen tekst weergeven en kan de medewerker hierna uitklokken. Zie instelling voor deze WAB-tekst (Wet arbeidsmarkt in balans). De vraag wordt alleen weergegeven wanneer iets in deze tekst is ingevuld. Het antwoord wat de medewerker op de vraag heeft gegeven wordt weergegeven in Overzichten > Medewerkers > Urenoverzicht.

    Urenregistratie > WAB-tekst bij uitklokken
  • Probleem opgelost waardoor het weekoverzicht in de kassa (POS) een onjuiste periode liet zien als de laatste dagen van het jaar volgens de ISO-standaard al in het eerste weeknummer van het nieuwe jaar vallen.