Versie 1.26.0 MplusKASSA Q-line 1.26.0

Releasedatum:
31-12-2015

  • In raadplegen modus laat een datum tijd veld nu de tijd ook zien als deze 0:00 is.
  • Wanneer je een datum+tijd veld op een artikel-, medewerker- of relatiekaart hebt staan en je vinkt de datum uit dan wordt nu ook het bijbehorende tijdveld uitgeschakeld.
  • Tevens probleem verholpen dat als je een datum+tijd veld in je kaartlayout hebt dat leeg gelaten mag worden je geen nieuwe kaarten kunt invoeren of kaarten met een lege waarde voor dit veld niet kunt wijzigen.
 • Artikelkaart: Bij numerieke velden kan nu ook het maximale aantal decimalen ingesteld worden.

 • Bij de kassalade aansturing is een driver toegevoegd voor het direct serieel aansturen van lades. Dit is voor lades die niet op een printer worden aangesloten maar bijvoorbeeld met een lade converter.

 • In de kassa interface kunnen nu knoppen toegevoegd worden die een website naar keuze openen.

 • Probleem opgelost waardoor het niet mogelijk was om een nieuwe tafelplattegrond te maken en toe te kennen aan een filiaal als je nog geen tafelplattegronden aangemaakt en toegekend had.

 • Bij het bewerken van printerlay-outs wordt nu onderin getoond wanneer de geselecteerde printerlay-out aangemaakt is en wanneer de laatste wijziging van de lay-out heeft plaatsgevonden.

  1 bijlage
 • Totaal overzicht (ook Kassa > Kasboek > Dag/periode totalen): De indeling van de financiële totalen is veranderd. Deze nieuwe indeling moet ervoor zorgen dat het duidelijker is wat de werkelijke omzet en BTW is, dus zonder de kasontvangsten, uitgaves en de overige bedragen die niet zijn geboekt op een omzetrekening. (meer info volgt...)

  Wanneer u toch de 'oude' indeling terug wilt hebben dan kunt u een vinkje bij de instelling INDELING 'OUDE' STIJL zetten (Overzichten > Financieel > Totalen > Instellingen).

 • Totalenoverzicht: Indien een enkele kastelling wordt weergegeven dan wordt het begin- en eindsaldo nu wel weer weergegeven. Indien het meerdere tellingen zijn dan wordt deze in eerste instantie verdicht weergegeven zonder begin- en eindsaldo. M.b.v. de nieuwe instelling 'Kastellingen verdicht' (vanuit Overzicht > Financieel > Totalen) kunnen de tellingen eventueel nog onverdicht weergegeven worden zodat van iedere telling het begin- en eindsaldo weergegeven wordt.

 • Het retour bedrag in het totaal overzicht werd niet opgeteld deze liet de stuksprijs zien.

 • De tekstregel van een artikel staat nu ook in dit overzicht. Hierin staat onder andere de opgegeven omschrijving van vraagom artikelen.

 • Nieuwe optie vanuit Kasboek > Kastelling: Betaalwijze wissel. Hiermee kunt u een overboeking doen van de ene betaalwijze naar een andere.

  1 bijlage
 • Vraag voor afrekenen. Er kan een vraag ingesteld worden die naar voren komt als je naar afrekenen gaat. Je kan dan kiezen voor terug- of doorgaan.

  Kassa > Vraag voor afrekenen
 • De bedrag-kolom in de kassabon is iets breder gemaakt zodat ook de grotere bedragen goed worden weergegeven bij een lagere resolutie..

 • Wanneer een reeds geboekt artikel verwijderd wordt van een tafel of bestelbon (dus tegengeboekt) dan wordt dit nu niet meer als een foutaanslag geregistreerd maar als retour. Deze tafel-retouren worden separaat van de normale retouren in de periodetotalen weergegeven.

 • Enkele regel invoervelden

  • zijn nu links uitgelijnd tenzij er numerieke invoer wordt verwacht
  • ondersteunen nu plakken met behulp van de toets combinatie Ctrl+V
 • Probleem opgelost: De knop "Maak kassabon" gaf een foutmelding wanneer deze voor de tweede keer werd ingedrukt.

 • De ordertab onthield de dag van de vorige order wanneer je een nieuwe order ging invullen, hij stelt nu altijd de huidige dag voor.

 • Probleem verholpen in de communicatie met CCV ITS terminals waardoor deze trager reageerden.

 • Kasboek > Kastelling: Bij het afdrukken van de kastelling werd het begin- en eindsaldo niet meer weergegeven.

 • Kasboek > Kastelling: Probleem opgelost. Het kon voorkomen dat wanneer meerdere kassa's werden geteld op een hoofdkassa, de betaalwijzen dubbel werden weergegeven.

 • Probleem opgelost dat een medewerker soms niet naar het dag totaal in de kassa kon gaan terwijl die er wel voor geautoriseerd is.

 • De bestelbon wachtrij opende zijn bon niet als er een betaalde bon in beeld stond maar haalde deze wel uit de wachtrij weg. De bonnen kwamen wel terug bij opnieuw opstarten van de kassa.

 • Als een tafel geopend is, en tussentijds wordt afgehandeld, dan springt de kassa niet meer ongewenst naar BTW-exclusief modus.

 • Bij gebruikmaking van Master/Slave is het nu mogelijk om vanaf een Slave artikelen, relaties of medewerkers aan te maken en te wijzigen. De Slave voert dit uit direct op de Master en synchroniseert vervolgens de data. Dit werkt dus alleen als de Slave de Master kan bereiken.

  Beperkingen:

  • Toevoegen of wijzigen van artikelen kan alleen als de klant de Fashion module niet heeft (kleur en maat).
  • Kan geen afbeeldingen beheren
  • Kan samengestelde artikelen niet beheren
  • Kan bereidingswijze niet beheren
  • Kan min/max voorraad niet beheren
 • Verkoopprijzen kunnen nu met meer dan 2 decimalen worden weergegeven. Ook kunt u eventueel nog het minimaal aantal decimalen instellen om de decimale nullen weer te geven of weg te laten.

  N.B.: De artikelkaarten en printerlay-outs hebben hun eigen instellingen voor het aantal decimalen (zie handleiding).

  Verkoop > Minimaal/Maximaal aantal decimalen verkoopprijzen
 • Als de medewerker een afbeelding gekoppeld heeft is deze nu ook zichtbaar in de bovenbalk en in het inklokvenster.

  1 bijlage
 • Het informatiescherm bevat nu ook een overzicht van gekoppelde API gebruikers. De SUPERUSER kan vanuit dit overzicht ook de toegang blokkeren van API gebruikers. Let op: Het is altijd mogelijk om op afstand vanuit het API-beheer weer toegang te verlenen.

  1 bijlage
 • Het is nu mogelijk om meerdere printopdrachten tegelijkertijd te selecteren en vervolgens te annuleren. Het is nog steeds alleen voor de SUPERUSER mogelijk om printopdrachten te annuleren.

  Daarnaast toont dit overzicht nu ook een lijst van alle recent actieve printers, zelfs als er geen printopdrachten zijn. Op die manier kan de status van printers ook snel bekeken worden.

  1 bijlage
 • Nieuw printerlay-outveld voor de relatiekaart: *nr_en_naam ("Nummer Naam"). Drukt zowel het nummer als de naam van de relatie in één veld af.

 • Het is nu mogelijk om Leverwijze (Bezorgen, Afhalen, …) op de desbetreffende lay-outs te kunnen zetten.

 • Ondersteuning voor registreren van Museumkaart bezoeken.

 • Nieuw printerlay-outveld *nr_en_naam die op één regel zowel nummer als naam afdrukt.

  Nieuw printerlay-outveld *postcode_en_plaats die op één regel zowel postcode als plaats afdrukt.

  Veelvoorkomende teksten worden nu in sommige gevallen ook afgekort op de afdrukt, zoals de tekst Betreft bestelling, omdat het laatste gedeelte van die tekst er vaak afvalt.

 • De printerwachtrij toont nu waar mogelijk ook het soort printopdracht, zoals Kassabon of Bestelbon. Wanneer een printer langer dan 60 seconden geen status heeft bijgewerkt, dan wordt deze als Offline beschouwd.

  1 bijlage
 • Op de uitbetalingsbon staat nu of dit via bank of contant gedaan was.

  • Diverse tijdelijke bestanden worden nu direct opgeruimd als ze niet meer nodig zijn.
  • Programma ruimt bij het opstarten oude tijdelijke bestanden op.
 • Probleem verholpen waardoor de master/slave synchronisatie soms ten onrechte dacht dat de connectie te langzaam was.

 • Probleem verholpen waardoor er teveel ordertickets werden afgedrukt.