Versie 2.0.5 MplusKASSA Q-line 2.0.5

Releasedatum:
10-08-2016

 • Zowel het verdichte als het onverdichte urenoverzicht kan nu op een bonprinter afgedrukt worden.

 • Wanneer bij het toevoegen van een administratie vanuit een backup de in te laden backup wordt gekozen wordt nu niet meer het eventueel al ingestelde mediapad gewist.

 • Problemen verholpen die optraden bij het afdrukken wanneer de naam van de printer langer dan 31 karakters was.

 • Het selecteren van een map vanuit de volgende onderdelen werkt nu ook weer op Windows XP:

  • Medialocatie bij importeren database.
  • Bronlocatie bij importeren van afbeeldingen bij artikelen, relaties en medewerkers.
  • Bronlocatie bij importeren van afbeeldingen bij artikelwebshopgroepen.
  • Doellocatie van SEPA-bestanden.

  Dit probleem trad op vanaf versie 2.0 doordat er een nieuw stijldialoog gebruikt werd die minimaal Windows Vista bleek te vereisen. Voor Windows XP wordt nu weer teruggevallen op de oude dialoog.