Versie 16.2.0 MplusKASSA Q-line 16.2.0

Releasedatum:
27-06-2019

 • De naam van een prijsgroep kan nu weer gewijzigd worden.

 • Modern stijl icoon ingesteld voor de autorisatieknop op de medewerkerkaart in raadplegen modus.

 • Rechtengroepen kopieren van de ene medewerker naar de andere werkt nu weer.

 • Probleem verholpen waardoor als er met een NetPay-kaart betaald werd het kon gebeuren dat automatisch een deelbetaling gedaan werd. Dit ging alleen mis als de deelbetaling optie en "Direct gepast betalen" optie aan stonden en de NetPay-kaart onvoldoende saldo had.

  In deze versie is tevens de configuratie van de NetPay koppeling verhuist. Deze staat niet langer onder Beheer > Instellingen > Hardware > Pinautomaat maar staat nu onder Beheer > Instellingen > Instellingen > Koppelingen > Netpay.

 • Webhooks: Het is nu mogelijk om een customerMessage van twee regels op te sturen naar het klantendisplay. Meerdere tekstregels kunnen gescheiden worden door een "newline"-karakter: \n

 • Webhooks: Het is nu mogelijk om via messageDisplayTime en customerMessageDisplayTime een tijd door te geven waarna respectievelijk de meegegeven message of de meegegeven customerMessage weer verborgen wordt.

 • Webhooks: Het is nu mogelijk om in een webhookreactie te reageren met een prepayTable eigenschap. Hiermee kan een aanbetaling op een tafel doorgegeven worden.

 • Webhooks: Het is nu mogelijk om in een webhookreactie te reageren met een externalCardScan eigenschap. Hiermee kan gesimuleerd worden dat er een pas gescand is op de kassa waaraan een bepaald saldo en andere informatie gekoppeld zit. De pasinformatie wordt getoond op het kassascherm en op het klantendisplay, als onderdeel van de totaalregel van de bon op het scherm.

 • In de lijst van inkoopopdrachten wordt de kolom Leverdatum nu rood gemarkeerd als de leverdatum verlopen is.

 • Webhooks: In het geval van een handmatige annulering van een externalPayment-proces, wordt dit nu niet meer apart gemeld aan de webhook-endpoint. Er zal namelijk als onderdeel van het externalPayment-proces altijd nog een requestCancelExternalPayment volgen, die in principe dezelfde boodschap bevat voor de endpoint (namelijk dat de betaling geannuleerd dient te worden).

 • Het is nu mogelijk om via een webhook-reactie de bon te vergrendelen voor bijboeken (je kan nog steeds aantallen in mindering brengen). Hiervoor gebruik je de eigenschap lockSessionForAdditions in het JSON-antwoord.

 • Er is een nieuwe instelling toegevoegd waarmee op de regel-popup een "Aantal verhogen" knop geactiveerd kan worden.

  Onder de instellingengroep "Kassa" is een nieuwe subgroep "Kassabon (virtueel)" toegevoegd waarin de instellingen staan die specifiek betrekking hebben op het uiterlijk en de werking van de kassabon op het scherm.

 • Webhooks: Het is nu mogelijk, in een reactie waarin je een message of customerMessage retourneert, om via de eigenschap displayTime, messageDisplayTime of customerMessageDisplayTime een tijd in seconden mee te geven die aangeeft dat de boodschap minstens zo lang in beeld blijft staan. Dit kan nuttig zijn als de kassa staat ingesteld om de webhook-popup zo snel mogelijk te verbergen, maar je toch nog een belangrijke boodschap aan de kassagebruiker wilt doorgeven. Dit vertraagt dan het verbergen van de webhook-popup met het opgegeven aantal seconden.

 • Nieuwe webhook, backgroundPoll, welke zolang de software draait continu op de achtergrond wordt aangeroepen.


  Meer info »
 • Nieuwe webhook, printBill, welke wordt aangeroepen bij het printen van een tussenbon.


  Meer info »
 • Optie toegevoegd aan het keukenscherm om tussen de weergave met één of twee rijen te kunnen wisselen. Hiermee komt de instelling voor 'Extra rij' te vervallen.

 • Bij afdrukken op bon worden lange tekstvelden in de kop of voet nu automatisch afgebroken.

 • Webhooks: Als er via lineAdditions een artikel toegevoegd wordt met een vraagom-prijs, maar er wordt ook direct een gewenste prijs meegegeven, dan wordt de vraagom-popup nu niet meer getoond.

 • Webhooks: In het geval van een handmatige annulering van een webhook wordt er geen foutmelding meer verstuurd naar de kassa-interface met de boodschap dat de webhook geannuleerd is. Dit weet de kassagebruiker immers wel, want deze heeft de annulering zelf in gang gezet.

 • Probleem opgelost waardoor de webhook-popup soms vroegtijdig getoond werd (eerder dan de ingestelde vertragingstijd). Ook wordt de popup nu verborgen als er een dialoog via de webhook binnengekomen is. En na het beantwoorden van de dialoog wordt de popup eventueel pas weer getoond na het verlopen van de ingestelde vertragingstijd.