Versie 1.15.0 MplusKASSA Q-line 1.15.0

Releasedatum:
15-10-2014

 • De maatlijst kan nu geïmporteerd worden.

 • De kleurlijst kan nu geïmporteerd worden. De kleurlijst vult de huidige geselecteerde lijst aan met de kleuren uit de import. Als de kleur nog niet in de kleurnummerlijst staat wordt deze ook daar aan toegevoegd. Bestaande kleurnummers worden alleen gewijzigd als ze nog niet in gebruik zijn bij een artikel.

  2 bijlages
 • U kunt nu ook met de barcodescanner artikelen toevoegen aan het beheer van Webshop artikelgroepen.

  1 bijlage
 • Omzetgroepen kunnen nu geïmporteerd worden.

 • Nieuwe veld op relatiekaart: Francogrens: Deze kunt u invullen voor leveranciers en wordt zichtbaar tijdens de invoer van inkoopopdrachten en leveringen.

 • Bij het aanmaken van een nieuwe medewerker kan nu aangegeven worden welke autorisatiegroep gebruikt moet worden.

 • Het retouroverzicht laat nu de medewerker zien die de retour heeft aangeslagen.

 • Paar aanpassingen aan verkoopoverzichten:

  • In alle overzichten worden nu altijd omzetgroepnummers voor de omzetgroepomschrijvingen geplaatst.
  • Ook omzetgroepen die niet ingesteld zijn onder Financieel > Omzetgroepen worden nu getoond.
  • BTW wordt nu altijd getoond als BTW-code èn BTW-tarief.
  • Hier en daar standaard sorteringen toegepast, zoals altijd op BTW-code, omzetgroep en betalingswijze.
 • Het verkoopoverzicht (kassabonnen, verkooporders en -facturen) laat nu ook de naam van de betaalwijze zien in de hoofdregel.

  1 bijlage
 • Er kunnen nu meerdere pakbonnen van een order gemaakt worden (deelleveringen). Zolang de pakbonnen nog niet gefactureerd zijn kunnen deze te allen tijde nog gewijzigd worden. Ook voor de order geldt dat wanneer deze nog niet volledig geleverd is, deze nog gewijzigd kan worden.

  1 bijlage
 • Enkele beperkingen t.a.v. het wijzigen van orders en facturen zijn nu opgeheven:

  • Orders en facturen met bereidingswijzen en/of samengestelde artikelen.
  • Orders en facturen die (deels) geboekt zijn op breuk, promotie, eigen gebruik.
  • Facturen die (deels) betaald zijn. Wanneer door het wijzigen van een betaalde factuur te veel betaald is, zal dit teveel betaalde bedrag geboekt wordt op het tegoed van de debiteur.
  1 bijlage
 • Factureren van pakbonnen die vanuit de kassa zijn aangemaakt d.m.v. later factureren: In de factuurregels worden nu de nummers en tijdstippen van de pakbonnen gezet.

 • Het inlezen van voorraadcorrecties sneller gemaakt en een progressiedialoog toegevoegd.

 • Er kunnen nu interfiliale opdrachten worden aangemaakt. Deze opdrachten kunt u vervolgens verzenden en ontvangen. Eventueel kunt u instellen dat de verzending en/of de ontvangst automatisch geregisteerd wordt direct nadat de opdracht is aangemaakt.

  Beheer > instellingen > Interfiliaal
 • Nieuwe instelling: Kredietlimiet-bedrag. Hier kunt u het maximale kredietlimiet-bedrag opgeven. Tevens is het mogelijk om dit nog per relatie op te geven in het veld Kredietlimiet op de relatiekaart. Instelbaar is welke actie uitgevoerd moet worden wanneer het kredietlimiet-bedrag wordt overschreden: Geen actie, alleen melding weergeven, vragen om bevestiging of niet toestaan. Dit kan voor orders, facturen en de kassa separaat ingesteld worden.

  Nieuwe instelling: Maximale tegoed. Hier kunt u instellen wat het maximale bedrag is wat een klant op het debiteuren-tegoed kan boeken. Deze controle wordt alleen vanuit de kassa gedaan wanneer de klant een bedrag gaat boeken op het debiteuren-tegoed.

  Vereist aandacht bij installatie
  Klantenkaart > Kredietlimiet
  1 bijlage
 • Nieuw veld op relatiekaart: BTW-wijze. Hiermee kan voor een relatie de standaard BTW-wijze ingesteld worden: Exclusief, inclusief of BTW-verlegd. Deze instelling wordt toegepast bij de inkoop, verkoop en de kassa. Bij de inkoop is deze instelling alleen relevant voor de BTW-verlegd optie. Indien de BTW-wijze wordt veranderd doordat een (andere) relatie geselecteerd is dan zal dit altijd gemeld worden.

 • Als u een barcode toevoegt aan een artikel dat ook aan andere artikelen gekoppeld is, dan krijgt u in de waarschuwing nu ook te zien om welke barcodes het gaat.

  1 bijlage
 • De Backup knop bij het beheer van de administraties vraagt nu om een gebruikersnaam en wachtwoord van een geautoriseerde medewerker.

 • De optie gereedmelden van verkooporders is weggehaald.

  • Het gereedmelden gebeurt nu automatisch wanneer de order wordt geleverd (pakbon maken) en is dus geen extra handeling meer.
  • In de kassa is de knop Gereedmelden nu vervangen door Maak kassabon. Hiermee kunt u een order direct gaan afrekenen en wordt hiervan een kassabon gemaakt. Indien de order al volledig aanbetaald is, wordt het afrekenen overgeslagen en wordt de kassabon direct aangemaakt.
 • Spaarpunten protocol gewijzigd: Bij het registeren van verkooporders worden geen spaarpunten meer uitgegeven. Tevens kunnen artikelen die alleen met spaarpunten betaald moeten worden niet meer in een verkooporder gezet worden.


  Meer info »
 • Het veld Betalingstermijn op de relatiekaart wordt nu toegepast bij de invoer van een factuur. De vervaldatum wordt o.b.v. dit veld gezet (= boekdatum + betalingstermijn in dagen).